Dưỡng Linh

Một lần đủ cả?

“Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả” (Rô-ma 8: 13-14)

Một vài người gần đây đã hỏi tôi liệu có tin rằng: “Chỉ cần tin Chúa là được cứu”, thật không dễ dàng trả lời câu hỏi này theo kiểu “Yes” hoặc “No”.

Tôi tin Kinh Thánh và lời hứa của Ngài. Lời Chúa phán Đức Chúa Trời vẫn luôn yêu và bảo vệ những kẻ Ngài chọn lựa cho đến cuối cùng. Vâng! Tôi đã viết những điều đó ra đây. Tuy nhiên, có nhiều người lại đưa ra quan điểm rằng “Bày tỏ đức tin chỉ một lần là đủ”, nghĩa là miễn sao có một ai đó cầu nguyện cho họ và mời Chúa Jesus vào lòng, trong bất kỳ thời điểm nào của cuộc đời, thì 100% họ sẽ được lên Thiên Đàng, điều đó được thể hiện qua vài lời cầu nguyện ăn năn. Nhưng tôi tin Kinh Thánh không khẳng định ý nghĩ này.

Lời Chúa trong Rô-ma 8:29-30 chép rằng: Đức Chúa Trời minh chứng cho tất cả những ai mà Ngài đã định sẵn và cũng sẽ bảo vệ những người này trong sự trọn vẹn của Ngài. Vậy thì “Chỉ cần tin là được cứu” là đúng, nhưng câu thực sự cần hỏi là “Làm thế nào để biết rằng bạn đã thực sự được cứu?”

“Tôi đã mời Chúa Jesus ngự vào lòng lúc tôi 20 tuổi” – đây là một câu trả lời đúng nhưng chưa đủ. Việc tuyên xưng đức tin ban đầu của một người có thể là bằng chứng về sự thay đổi của họ, nhưng vẫn chưa đầy đủ. Chúa dùng hình ảnh 4 loại đất để nói về những người ban đầu tiếp nhận Phúc Âm một cách tích cực, nhưng niềm tin sẽ được chứng minh khi những hạt giống này rơi xuống (Ma-thi-ơ đoạn 13).

Bằng chứng để chứng minh chúng ta nhận được sự cứu rỗi từ nơi Chúa là điều cần được thể hiện ra bên ngoài. Sứ đồ Phi-e-rơ chép rằng chúng ta cần phải biết chắc về sự kêu gọi và chọn lựa từ Chúa, hay nói cách khác con dân Chúa phải vững tin vào sự cứu chuộc từ nơi Đức Chúa Trời bằng cách tăng thêm sự trọn lành, hiểu biết, tiết độ, nhẫn nại, tin kính và tình yêu thương anh em (2 Phi-e-rơ 1- 5:11), đức tin phải đi đôi với việc làm (Gia-cơ 2:20). Và như tôi đã trích dẫn lời Phao-lô ở đầu bài viết, ông nói rằng một người được cứu phải là một người được Chúa Thánh Linh dẫn dắt, từ bỏ tội lỗi, kinh nghiệm năng quyền từ nơi Thánh Linh và được xưng là con Đức Chúa Trời (Rô-ma 8: 13-14).

Tóm lại không ai hoàn hảo, nhưng hãy tiến tới trong sự yêu mến Chúa, yêu thương người khác và chiến đấu chống lại tội lỗi, và đây là lý do chính đáng để tin chắc rằng chính Chúa là Đấng luôn bênh vực. Những điều mà Chúa đã làm trên đời sống chúng ta chính là bằng chứng để chúng ta chia sẻ niềm tin của mình với người khác và vững tin vào sự dẫn dắt từ nơi Đức Chúa Trời (Giăng 10: 28-29).

Ngài sẽ gìn giữ anh em khỏi vấp phạm (Giu-đe 24), bảo vệ khỏi mọi điều ác (I Giăng 5:18), và hoàn tất công việc cứu chuộc mà Ngài đã đặt để trong anh em (Phi-líp 1: 6). Đức Chúa Trời sẽ không để điều gì trên trời hay dưới đất có thể tách chúng ta khỏi tình yêu mà Ngài đã dành cho con Ngài trong Đức Chúa Jesus Christ (Rô-ma 8: 38-39).

Tác giả Matt Moore; Phương Đoàn dịch

Nguồn: http://www.christianpost.com/news/once-saved-always-saved-178936/

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92