Dưỡng Linh

Món Quà Phục Sinh

Oneway.vn – Phục Sinh, ngày chúng ta kỷ niệm Chúa Jesus sống lại, và nhớ về lời hứa của Chúa cho những người tin kính Ngài. Chúng ta trân trọng ngày này bởi nó mang lại sự sống đời đời, nơi không lo lắng, khổ đau. Phục Sinh cũng là sự kiện đỉnh cao của Phúc Âm qua khoảnh khắc tuyệt đẹp: ngôi mộ trống, Chúa đã sống lại từ cõi chết.

Chúa đã bày tỏ chương trình của Đức Chúa Trời khi Ngài phán: “Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó (Giăng 14:3). 

Không chỉ vậy, Chúa còn cho chúng ta thấy bằng chứng thật về điều này qua cuộc đối thoại của Ngài với tên cướp trên thập giá: “Đoạn lại nói rằng: Hỡi Jesus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi! Đức Chúa Jesus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi” (Lu-ca 23:42-43).

Lời hứa về sự sống đời đời thật quá lớn lao so với những gì chúng ta đáng được nhận. Sống ở Thiên Đàng cùng Chúa, chung vui cùng các thánh đồ sao? Là Cơ Đốc nhân, chúng ta luôn trông đợi điều đó, nhưng đó không phải là tất cả điều mà Chúa muốn ban cho chúng ta qua sự Phục Sinh của Ngài.

Hãy nhìn vào những sự kiện xảy ra xung quanh ngày Chúa Phục Sinh, chúng ta sẽ thấy được 5 món quà Chúa muốn ban cho chúng ta. Những món quà không chỉ cho sự sống đời đời, mà còn giúp chúng ta sống vui thỏa trong đời sống hiện tại.

1. Bình an

Chúa dùng thời giờ cuối cùng của mình để ăn tối và trò chuyện cùng môn đồ trước khi bị bắt. Chúa dạy dỗ và trao sứ mạng cho họ. Ngài ban cho họ – và cả chúng ta – một lời hứa vô giá, đó là sự bình an.

“Ta để sự bình an lại cho các con; ta ban sự bình an ta cho các con; ta cho các con sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi”. (Giăng 14:27)

Chúa ban sự bình an trong thời khắc Ngài rất đau khổ. Ngài cũng có sự bình an và thuận phục khi đứng trước thử thách. Vậy thì chúng ta đã có sự bình an giống như Ngài, tại sao chúng ta còn sợ hãi, lo lắng, khủng hoảng?

2. Đức Thánh Linh

Đấng Cầu Thay, Đấng Khuyên Bảo, Đấng Giúp Đỡ và Lẽ Thật – Ngài đến để lấp đầy khoảng trống trongtâm linh chúng ta, hướng dẫn ta bước đi trên hành trình về Thiên quốc.

Chúa không bỏ chúng ta một mình. Ngài phán: “Ta không để các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi” (Giăng 14:18). Chúa biết chúng ta cần giúp đỡ, vì thế sau khi ban sự bình an, Ngài hứa ban Đức Thánh Linh nữa.

“Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi”. (Giăng 14:16-17)

3. Vui mừng

Khi chúng ta gặp đau khổ, thật khó có thể vui vẻ trong những ngày kế tiếp. Tôi không biết cảm giác ấy có giống như những môn đệ Chúa ngày xưa khi đứng nhìn một người vô tội, con Đức Chúa Trời chịu nhiều cực hình như vậy không. Nhưng Chúa biết điều này sẽ đến, và Chúa đã chuẩn bị cho môn đồ của Ngài về sự đau đớn của họ khi thấy Ngài trên thập giá.

“Quả thật,quả thật, ta nói cùng các ngươi, các ngươi sẽ khóc lóc, than vãn, còn người đời sẽ mừng rỡ; các ngươi sẽ ở trong sự lo buồn, nhưng sự lo buồn các ngươi sẽ đổi làm vui vẻ… Khác nào như các ngươi hiện ở trong cơn đau đớn, nhưng ta sẽ lại thấy các ngươi, thì lòng các ngươi vui mừng, và chẳng ai cướp lấy sự vui mừng các ngươi được”. (Giăng 16:20,22)

Thật là món quà kỳ diệu! Phải, chúng ta sẽ chịu nhiều mất mát, đau khổ, nhưng Chúa đã hứa rằng sẽ thay thế chúng bằng niềm vui mãi mãi.

4. Tha thứ

Chúng ta thường xuyên phạm tội phải không? Và câu hỏi được đặt ra là: “Tại sao Chúa có thể tha thứ một kẻ như tôi?”

Khi đoàn dân đông, các quân lính nhạo báng, muốn giết Chúa, góp phần vào sự thống khổ của Ngài, thì Chúa cầu xin như vầy:

“Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì”. (Lu-ca 23:34)

Và Chúa vẫn ở đó, bên hữu Đức Chúa Trời cầu thay cho chúng ta. Những tội lỗi, sự chống nghịch của chúng ta, Ngài đã mang lên thập tự giá một lần đủ cả. Chúa sẽ tha tội cho chúng ta nếu ta chịu nhận sự chết thay của Chúa và ăn năn với Ngài: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (1 Giăng 1:9)

5. Sự hiện diện của Chúa

Ma-ri quay trở về báo cho các sứ đồ tin ngôi mộ trống, rằng những gì Chúa nói là thật, nhưng không ai tin bà. Tuy nhiên, Chúa vẫn kiên nhẫn với họ, Ngài hiện ra cùng họ nhiều lần trong những ngày sau đó. Và trong những ngày này, Chúa đã ban cho chúng ta thêm một món quà nữa, đó chính là sự hiện diện của Ngài.

“Và nầy,ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế”. (Ma-thi-ơ 28:20b)

Các môn đồ của Chúa không có lý do gì để sợ hãi nữa. Họ đã được huấn luyện, thử nghiệm qua những đau khổ, khó khăn mà họ đã trải. Và Chúa Jesus đã ban cho họ điều họ cần nhất, đó chính là được Chúa ở cùng.

Kỷ niệm lễ Phục Sinh, chúng ta đừng quên nhớ về những món quà của Chúa, đó chính là sự bình an, Đức Thánh Linh, vui mừng, tha thứ và sự hiện diện của Ngài. Chúng ta hãy thờ phượng Chúa bằng tất cả tấm lòng biết ơn và vui mừng trước những món quà quý giá mà Ngài đã ban cho. Và hãy tôn cao Chúa không chỉ trong những ngày lễ, mà trong đời sống chúng ta mỗi ngày. 

Lời cầu nguyện Phục Sinh

Lạy Cha trên trời, cảm tạ Chúa về món quà lớn lao của Ngài là Chúa Jesus Christ. Qua Chúa Jesus, con được dựng nên mới. Cảm tạ Chúa vì những món quà mà Ngài đã để lại cho con trong những ngày cuối cùng trên đất. Xin Chúa cho con luôn ghi nhớ để sống trong sự vui mừng và biết ơn Ngài. Amen!

 Jael dịch

(Nguồn:http://www.crosswalk.com/special-coverage/easter/5-gifts-jesus-gave-us-on-easter.html)

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92