Mỗi tuần một nhân vật

Mỗi tuần một nhân vật Việt Nam
Ca sĩ Bùi Caroon: Danh tiếng cá nhân phải hạ xuống
Oneway.vn – Nhân dịp ca sĩ Bùi Caroon cùng VHOPE cho ra đời ca khúc Thánh nhạc “Đôi mắt Samson” được nhiều con cái Chúa…
Mỗi tuần một nhân vật Truyền Giảng Việt Nam
­‘Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít’
Oneway.vn – Tôi gặp cô Hòa lúc cô đang lúi húi ghi chép vào cuốn sổ dày danh sách thân hữu và những người đã…
Mỗi tuần một nhân vật Việt Nam
“Phước Hậu Foods” & ước mơ mang thực phẩm sạch đến mọi nhà
Oneway.vn – Giữa thời buổi của thực phẩm bẩn, ô nhiễm… thì trong cộng đồng Cơ đốc dấy lên một thanh niên luôn đau đáu…