Văn Phẩm

Mênh mông tình Trời

 

Cao cao hơn đồi núi

Dài dài hơn dòng sông

Sâu sâu hơn vực thẳm

Rộng rộng hơn đại dương

Đố ai lấy thước đo lường?

Đố ai đếm được tình thương Chúa Trời?

Đố ai thấu hiểu tận nơi?

Cao – Dài Sâu Rộng” tình Trời mênh mông

 

Cao cao hơn đồi núi

Dài dài hơn dòng sông

Sâu sâu hơn vực thẳm

Rộng rộng hơn đại dương

Núi cao tình Chúa cao hơn

Sông dài tình Chúa dài hơn sông ngòi

Vực sâu tình Chúa thẳm sâu

Đại dương tuy rộng so đâu tình Ngài!

 

Cao cao hơn đồi núi

Dài dài hơn dòng sông

Sâu sâu hơn vực thẳm

Rộng rộng hơn đại dương

Núi cao do Chúa đắp bồi

Sông dài do Chúa khơi nguồn rừng cao

Vực sâu thăm thẳm ngàn sâu

Đại dương bát ngát… từ đầu ngón tay! (*)

 

Cao cao hơn đồi núi

Dài dài hơn dòng sông

Sâu sâu hơn vực thẳm

Rộng rộng hơn đại dương.

Mênh mông tình Chúa cao vời

Giáng sinh – chịu chết cứu đời hanh thông

Mênh mông ân điển ban không

Cho con ngưỡng vọng: “Mênh Mông Tình Trời”!

 

(*) “Khi tôi nhìn xem các từng trời là công việc của ngón tay Chúa; mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt” (Psalms/Thi Thiên 8:3)

 

Hồ Thi Thơ

(Hạ 2017)

 

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92