Văn Phẩm

Lục bát Thi Thiên 23

 

Gia-vê chăn giữ đời tôi
Không hề thiếu thốn nổi trôi bao ngày
Khiến tôi yên nghỉ tuyệt thay
Đồng xanh cỏ tốt đắm say mượt mờ

Yên bình mé nước nhởn nhơ
Hồn linh bổ sức, sống nhờ tình thương
Dẫn tôi muôn lối nẻo đường
Công bình chánh trực vào vườn Danh Cha

Dầu khi trong trũng bóng tà
Sự chết giăng bủa quanh ta bao lần
Họa tai cũng chẳng ngại ngần
Tôi cũng chẳng sợ vì Thần phủ bao

Cây trượng, cây gậy, nào nào…
Ủi an khích lệ đường vào lối ra
Chúa thương bày tiệc đậm đà
Kẻ thù khuất phục vậy là sướng vui

Dầu thơm Chúa xức đầu tôi
Thân tôi thơm ngát, chén tôi đầy tràn
Quả thật, trọn đời tôi mang
Phúc lành, thương xót vô vàn Chúa  ơi!

Tôi nguyền ở trọn một nơi
Sống trong nhà Chúa đời đời không thôi
Bài thơ tôi viết xong rồi
Cảm tạ ơn Chúa cho tôi “Thiên” này!

                             Hồ Galilê

(Phỏng theo Thi Thiên 23; Hạ 2017) 

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92