Dưỡng Linh

Lòng rộng rãi đến từ Đức Chúa Trời

Oneway.vn – Trong khi điều này dường như hiển nhiên đối với bạn, nhưng đó lại là một sự ngạc nhiên đối với nhiều người khác khi họ nhận ra rằng Đức Chúa Trời thật rộng rãi. Tôi đã không nghĩ rằng Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng rộng rãi khi tôi còn trẻ.

Không biết vì sao, hồi đó tôi đã nghĩ rằng nếu như tôi cầu xin sự giúp đỡ từ Đức Chúa Trời và nếu tôi đủ tốt, Ngài có thể bày tỏ một chút lòng rộng rãi cho tôi. Có nhiều người có lòng tin như thế này vào Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời của chúng ta thật rộng rãi đến mức không ngờ đến nổi. Ngài đã thực hiện lòng rộng rãi từ trước trên chúng ta rồi.

Ngài là Đấng giàu lòng rộng rãi nhất. Ngài đã ban cho chúng ta tình yêu thương rộng rãi của Ngài, sự chấp nhận và tha thứ, và cả tương lai nữa. Mỗi khoảnh khắc mà chúng ta thực sự sống thì đó là một món quà từ chính Đấng Tạo Hóa của chúng ta.

Ngài vượt quá bất cứ điều gì mà chúng ta có thể tưởng tượng: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16)

Đức Chúa Trời yêu con người đến nỗi Ngài ban cho chúng ta điều tốt nhất đó chính là Con một của Ngài. Chúa đã ban Con ấy cho bạn và tôi.

Khi tôi bắt đầu quan sát được lòng rộng rãi của Đức Chúa Trời đã được mô tả một cách sinh động từ đầu đến cuối của Kinh Thánh, điều đó được nói đến rất nhiều:

“Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, và tình thương yêu của Ngài đối với mọi người ta đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta, không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh mà Ngài đã rải ra trên chúng ta cách dư dật bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta.” (Tít 3:4-6)

Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. (Gia-cơ 1:5)

Chúa Giê-xu đã nêu ra một ví dụ về sự rộng rãi để nhấn mạnh tầm quan trọng của đức tính này cho chúng ta. Câu chuyện bày tỏ trọng tâm vấn đề ở phía sau lòng rộng rãi này. Ngài đã nói rằng ở bất cứ nơi nào Tin Lành được rao giảng, thì câu chuyện này cũng sẽ được kể lại.

Chúa Giê-xu ở trong nhà một người bạn, có một người đàn bà đến gần và đổ một chai dầu thơm quí giá trên đầu Ngài. Các bạn của Chúa Giê-xu và các môn đồ ngay lập tức chỉ trích người đàn bà này và trách bà thật là lãng phí. Nhưng Chúa Giê-xu đã nhìn sự việc đó theo một hướng khác.

“Sao các ngươi làm khó cho người đàn bà đó? Người đã làm việc tốt cho ta; vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở cùng mình, song sẽ không có ta ở cùng luôn luôn. Người đổ dầu thơm trên mình ta là để sửa soạn chôn xác ta đó. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, khắp cả thế gian,hễ nơi nào Tin lành nầy được giảng ra, thì cũng thuật lại việc người ấy đã làm để nhớ đến người.” (Ma-thi-ơ 26:10-13)

Lòng rộng rãi của bà thật sự có ý nghĩa bởi vì nằm ở giá trị của món quà: Hành động đó là một hi sinh to lớn và bày tỏ cho sự biết ơn sâu sắc của bà đối với Ngài. Chúa Giê-xu đã chỉ ra rằng lòng biết ơn rộng rãi và sự thờ phượng được liên kết mãi mãi cho những người theo Ngài.

Bên trong tâm hồn của mỗi người là một sự khao khát được Đức Chúa Trời ban cho một đời sống rộng rãi. Lòng rộng rãi là điều kiện cần thiết để theo Chúa Giê-xu. Những gì Chúa Giê-xu mong đợi chúng ta thực hiện trong cuộc sống không thể nào hoàn thành được nếu như không có thái độ rộng rãi. Sự rộng rãi trong Chúa một đời sống biết hi sinh, phục vụ người khác và thậm chí là tha thứ cho họ giống như cách chúng ta đã được Chúa tha thứ.

Chúng ta gần giống như Chúa khi chúng ta sống rộng rãi. Như Chúa Giê-xu đã nói với các môn đồ rằng: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.” (Giăng 13:35)

Đây là điều quan trọng để chúng ta có thể yêu những người nghèo khổ và quan tâm đến những người vô gia cư, nhưng Chúa Giê-xu không nói rằng “họ sẽ biết các ngươi là môn đồ ta” bởi vì chúng ta cho những người nghèo ăn. Có đôi khi chúng ta bày tỏ tình yêu với những người xa lạ dễ hơn là với những người mà chúng ta biết bởi vì chúng ta biết những lỗi lầm và nan đề của họ. Nếu như mọi người phải xứng đáng với những gì mà chúng ta trao cho họ, thì đó không phải là lòng rộng rãi thực sự. Chúng ta cần phải bày tỏ tình yêu và sự rộng rãi đến cho mọi người thay vì cứ chăm chăm vào những tội lỗi của họ. Chúng ta chỉ có thể phát triển đời sống rộng rãi khi chúng ta thực sự hiểu việc ban cho bắt đầu từ đâu và điều đó chỉ đến từ tình yêu thương với người khác mà thôi. Và khi đó, chúng ta sẽ đạt được tầm cao hơn của sự rộng rãi.

Sự rộng rãi trong Chúa một đời sống biết hi sinh, phục vụ người khác và thậm chí là tha thứ cho họ giống như cách chúng ta đã được Chúa tha thứ.

Jael

Nguồn: http://www.crosswalk.com/church/giving/the-power-of-a-generous-life.html

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92