Văn Phẩm Việt Nam

Lối về Giáng Sinh

Thương đau thế giới nhuộm sầu
Từ khi tổ phụ nghe câu lọc lừa
Bất tuân mạng lịnh ban sai
Ăn cây Chúa cấm, bịt tai Chúa truyền

Sa-tan cám dỗ luân phiên
Hái ăn trái cấm, mình liền bằng Cha
Vội vàng tay hái Ê-va
Cùng ăn đưa lại làm quà A-đam

Không vâng lời Chúa thoại đàm
Xui theo ác dục lòng tham vơi đầy
Thâm sâu bằng Đức Chúa Trời
Đến khi mở mắt hỡi ơi lõa lồ

Tội ngươi ra khỏi vườn đào
Thân ngươi lao khổ, đất trào tật lê
Vợ ngươi sanh đẻ khó bề
Sa-tan ăn bụi bò lê bụng trườn

Đời người lắm nỗi tơ vương
Chưa vui đã cạn nỗi buồn chia ly
Sầu thương mấy khúc phân kỳ
Tâm linh xa cách biệt ly Chúa Trời

Tình thương Thượng Đế đầy vơi
Ban ơn cứu độ giữa đời sầu bi
Một đêm đông lặng định kỳ
Sứ thần loan: Đấng Mê-si giáng trần!

Nầy Ta báo tin vui rằng
Tại thành Đa-vít rạng ngần Thiên vương

Sinh trong máng cỏ tinh tường
Giê-su yên giấc dặm trường mẹ cha

Mục đồng vội vã đến nhà
Bê-lem quán trọ nơi ta gặp Ngài
Niềm vui như được nhân hai
Ma-ri, Giô-sép, nhi hài, bọn chăn

Ba vua vào quán tâu rằng
Đi tìm ấu Chúa sao hằng lạ đưa
Cúi lòng cung kính suy thưa
Nhũ hương, một dược, vàng vừa hiến dâng

Tin Lành loan báo hoan hân
Là tin vui lớn giáng trần Thiên vương
Giê-su Cứu Chúa miên trường
Hiện thân niềm phúc, bày đường chân quang

Yêu ta Chúa đã lâm nàn
Giáng Sinh chịu chết ơn ban tràn trề
Thiên thành cực lạc hương quê
Chung niềm vui mới, lối về Giáng Sinh

Hồ Thi Thơ, 2017

 

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92