Việt Nam

Lễ Tốt Nghiệp Thánh Kinh Căn Bản Tại HT Plei Brel Dôr – Gia Lai

Vào lúc 09 giờ ngày 13/08/2015, tại nhà thờ Plei Brel Dôr, xã Glar, huyện Đăk Đoa, Gia Lai, Ban Đại diện tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ Tốt nghiệp và phát Chứng chỉ Thánh Kinh Căn Bản cho học viên khóa II (2011-2014 lớp Plei Brel Dôr).

Hiện diện gồm có:

– Mục sư Huỳnh Duy Linh – trưởng Ban Đại diện.

– Mục sư Uyên – thư ký Ban Đại diện.

– Quý Mục sư, Mục sư nhiệm chức, Truyền đạo, Chấp sự khu vực Bahnar. Cùng 215 học viên tốt nghiệp Thánh Kinh Căn Bản – Lớp Plei Brel Dôr.

Mục sư nhiệm chức Yư hướng dẫn chương trình, Mục sư Huỳnh Duy Linh rao giảng Lời Chúa với đề tài: Người Tín Hữu Đối Với Lời Chúa, dựa vào phần Kinh Thánh Gia-cơ 1:19-25 và câu gốc nền tảng “Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời” (Gia-cơ 1:25).

Sau 04 năm chăm chỉ học tập, các học viên vui mừng nhận được chứng chỉ tốt nghiệp Thánh Kinh Căn Bản. Đây là sự khích lệ lớn cho giới trẻ trong Hội Thánh, những người đã được học Lời Chúa. Mục sư Huỳnh Duy Linh trao chứng chỉ tốt nghiệp Thánh Kinh Căn Bản và chụp hình lưu niệm với từng học viên.

Cảm ơn Chúa khóa II: 2011-2014 có 6 lớp Thánh Kinh Căn Bản đã tốt nghiệp.

Năm 2015, tỉnh Gia Lai có 11 lớp Thánh Kinh Căn Bản, với trên 3000 học viên:

– 07 lớp năm I

– 02 lớp năm II

– 02 lớp năm III.

Một số hình ảnh:

Lễ Tốt Nghiệp Thánh Kinh Căn Bản Tại HT Plei Brel Dôr - Gia Lai
MSNC Yư hướng dẫn chương trình
Lễ Tốt Nghiệp Thánh Kinh Căn Bản Tại HT Plei Brel Dôr - Gia Lai
MS Hoàng Angưn chào mừng
Lễ Tốt Nghiệp Thánh Kinh Căn Bản Tại HT Plei Brel Dôr - Gia Lai
Quang cảnh buổi lễ
Lễ Tốt Nghiệp Thánh Kinh Căn Bản Tại HT Plei Brel Dôr - Gia Lai
Ms Huỳnh Duy Linh rao giảng Lời Chúa
Lễ Tốt Nghiệp Thánh Kinh Căn Bản Tại HT Plei Brel Dôr - Gia Lai
Ms Sam Sân hướng dẫn phát chứng chỉ
Lễ Tốt Nghiệp Thánh Kinh Căn Bản Tại HT Plei Brel Dôr - Gia Lai
Ms Huỳnh Duy Linh trao chứng chỉ cho học viên

Lễ Tốt Nghiệp Thánh Kinh Căn Bản Tại HT Plei Brel Dôr - Gia Lai Lễ Tốt Nghiệp Thánh Kinh Căn Bản Tại HT Plei Brel Dôr - Gia Lai

Lễ Tốt Nghiệp Thánh Kinh Căn Bản Tại HT Plei Brel Dôr - Gia Lai
Ms Uyên cầu nguyện cho các học viên
Lễ Tốt Nghiệp Thánh Kinh Căn Bản Tại HT Plei Brel Dôr - Gia Lai
Chụp hình lưu niệm

TTV. MS Phạm Văn Phúc

Nguồn: HTTLVN.ORG

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92