Việt Nam

Lễ Tấn Phong Mục Sư Tại Nhà Thờ Buôn Ma Thuột – Đăk Lăk

Sáng ngày 04/08/2015 lúc 08 giờ 30, tại nhà thờ Tin Lành Buôn Ma Thuột (tỉnh Đăk Lăk), Hội đồng Thẩm vấn và Tấn phong Mục sư Khu vực I đã long trọng tổ chức Lễ Tấn phong Mục sư cho 10 Mục sư nhiệm chức:

1.      MSNC. Y Cal B.Yă  – Quản nhiệm Chi Hội Buôn Msuôt + Mgăm – Đắk Lắk

2.      MSNC. Y Thih Kuăn  – Phụ tá QN. Chi Hội Ciêng Kao – Đắk Lắk

3.      MSNC. Y Dêch Niê – Quản nhiệm Chi Hội Buôn Čuôr Dăng A – Đắk Lắk

4.      MSNC. Y Drăm Niê – Quản nhiệm Chi Hội Buôn Êa Yông A – Đắk Lắk

5.      MSNC. Y Đăng B.Yă – Quản nhiệm Chi Hội Buôn Êa Yông B  – Đắk Lắk

6.      MSNC. Y Gin Niê – Quản nhiệm Chi Hội Buôn Mbrê – Đắk Lắk

7.      MSNC. Y Siăng Mlô – Quản nhiệm Chi Hội  Buôn Tring – Đắk Lắk

8.     MSNC. Y Čhôn Mlô – Quản nhiệm Chi Hội Buôn Mrâo – Đắk Lắk

9.     MSNC. Y Đhăm Aliô – Quản nhiệm Chi Hội Buôn Kmrơng Prong B

10.   MSNC. Đỗ Sơn Thái – Quản nhiệm Chi Hội Quảng Hòa – Khánh Hòa

Hiện diện trong chương trình Lễ Tấn Phong Mục sư, gồm có:

– Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng II, diễn giả chương trình;

– Mục sư Võ Thành Phê, Mục sư Y Djrên – Ủy viên Tổng Liên Hội;

Hội đồng Thẩm vấn và Tấn phong Mục sư Khu vực I gồm có:

– MS Nguyễn Ngọc Thuận – Phó Tổng Thư ký TLH, Chủ tịch HĐTV & TPMS KV I làm chủ lễ;

– MS Phan Văn Cử, MS Phan Ân, MS Bùi Phụng, MS Siu Tum, MS Nguyễn Lâm Hương, MS Y Ky Êban.

Ngoài ra còn có quý Mục sư Ủy viên Mục vụ và Ban Đại diện các tỉnh Khánh Hòa và Đăk Lăk cùng trên 750 tôi con Chúa khắp nơi về tham dự buổi lễ. Về phía chính quyền, có quý lãnh đạo các cấp của tỉnh Đăk Lăk đến tham dự, tặng hoa chúc mừng.

Mục sư Phan Ân – Ủy viên HĐTV và TPMS hướng dẫn chương trình, MS Y Djrên cầu nguyện khai lễ. Các Ban Hát lễ các Hội Thánh tại Buôn Ma Thuột, ban hát Mục sư Truyền đạo và gia đình các MSNC đã góp phần tôn vinh Chúa và khích lệ các đầy tớ Chúa.

Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng II đã dùng Lời Chúa trong Kinh Thánh Ma-thi-ơ 25:14-30, câu gốc Ma-thi-ơ 25:21 với chủ đề: “Đầy Tớ Trung Tín Của Chúa” để trao sứ điệp khích lệ và nhắc nhở các Tân Mục sư. Mục sư Siu Tum – UV HĐTV-TPMS cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Sau khi Mục sư Phan Văn Cử – UV HĐTV và TPMS đọc biên bản tấn phong, Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận cử hành Nghi thức Tấn phong Mục sư. Sau lời tuyên hứa của 10 Mục sư Nhiệm chức, Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận và các Mục sư đặt tay cầu nguyện.

Mục sư Phan Ân trao tay hữu thông công, Mục sư Nguyễn Lâm Hương trao tặng Kinh Thánh và Mục sư Bùi Phụng trao giấy Chứng nhận Mục sư cho các Tân Mục sư. Mục sư Nguyễn Hữu Bình thay mặt Tổng Liên Hội tặng hoa và chúc mừng các Tân Mục sư.

Mục sư Y Siăng Mlô đại diện cho 10 Tân Mục sư có lời tri ân và bày tỏ tâm chí.

Mục sư Y Djrên – UV TLH thay mặt TLH; MS Y Ky Êban thay mặt Hội Đồng Giáo Phẩm; Các Ban Đại diện; các cấp chính quyền và đại diện 10 Hội Thánh có các Mục sư vừa được phong chức cũng có lời chúc mừng và tặng quà cho các Tân Mục sư.

Buổi lễ Tấn phong Mục sư được kết thúc sau lời cầu nguyện tất lễ của Mục sư Võ Thành Phê – Ủy viên Mục vụ tỉnh Đắk lắk và cầu nguyện chúc phước của Mục sư Y Ky Êban – Ủy viên  HĐGP.

Quý đại biểu và quý tôi con Chúa ra về vui vẻ sau bữa tiệc thông công cùng 10 gia đình tân Mục sư. Cảm tạ Chúa vì từ nay Hội Thánh Chúa trong 2 tỉnh lại có thêm 10 vị Mục sư để cùng chung lo công việc nhà Chúa.

Một số hình ảnh:

Lễ Tấn Phong Mục Sư Tại Nhà Thờ Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Lễ Tấn Phong Mục Sư Tại Nhà Thờ Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Lễ Tấn Phong Mục Sư Tại Nhà Thờ Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk

Lễ Tấn Phong Mục Sư Tại Nhà Thờ Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk
Quang cảnh trước nhà thờ Buôn MaThuột và bên trong nhà thờ trong giờ Lễ tấn phong Mục sư
Lễ Tấn Phong Mục Sư Tại Nhà Thờ Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk
Mục sư Phan Ân hướng dẫn chương trình Lễ
Lễ Tấn Phong Mục Sư Tại Nhà Thờ Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk
Mục sư Y Djrên cầu nguyện khai lễ
Lễ Tấn Phong Mục Sư Tại Nhà Thờ Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk
Ban Hát lễ Hội Thánh Buôn Ma Thuột tôn vinh Chúa
Lễ Tấn Phong Mục Sư Tại Nhà Thờ Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk
Ban Hát lễ MSTĐ tôn vinh Chúa
Lễ Tấn Phong Mục Sư Tại Nhà Thờ Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk
Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó HT II trao sứ điệp tấn phong
Lễ Tấn Phong Mục Sư Tại Nhà Thờ Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk
Mục sư Siu Tum cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa
Lễ Tấn Phong Mục Sư Tại Nhà Thờ Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk
Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận cử hành nghi thức Tấn phong Mục sư
Lễ Tấn Phong Mục Sư Tại Nhà Thờ Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk
Mục sư Phan Văn Cử đọc biên bản và quyết định Tấn phong
Lễ Tấn Phong Mục Sư Tại Nhà Thờ Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk
Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận và các Mục sư đặt tay cầu nguyện
Lễ Tấn Phong Mục Sư Tại Nhà Thờ Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk
Mục sư Y Siăng Mlô đại diện cho 10 Tân Mục sư bày tỏ tâm chí
Lễ Tấn Phong Mục Sư Tại Nhà Thờ Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk
Gia đình các MSNC góp phần tôn vinh Chúa
Lễ Tấn Phong Mục Sư Tại Nhà Thờ Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk
MS Y Djrên – UV TLH thay mặt TLH tặng quà
Lễ Tấn Phong Mục Sư Tại Nhà Thờ Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk
MS Y Ky Êban thay mặt Hội Đồng Giáo Phẩm tặng quà
Lễ Tấn Phong Mục Sư Tại Nhà Thờ Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk
Ông Nghiêm Văn Chuẩn đại diện Chính quyền tỉnh Đăk Lăk tặng hoa chúc mừng

Lễ Tấn Phong Mục Sư Tại Nhà Thờ Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk

Lễ Tấn Phong Mục Sư Tại Nhà Thờ Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk
Các Ban Đại diện chúc mừng và tặng quà cho các Tân Mục sư
Lễ Tấn Phong Mục Sư Tại Nhà Thờ Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk
Các Đại diện 10 Hội Thánh chúc mừng và tặng quà cho các Tân Mục sư
Lễ Tấn Phong Mục Sư Tại Nhà Thờ Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk
Mục sư Võ Thành Phê – UV. TLH, Mục vụ Đắk lắk cầu nguyện tất lễ
Lễ Tấn Phong Mục Sư Tại Nhà Thờ Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk
Mục sư Y Ky Êban – UV HĐGP cầu nguyện chúc phước
Lễ Tấn Phong Mục Sư Tại Nhà Thờ Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk
HĐTV & TPMS KV I và 10 tân Mục sư chụp hình lưu niệm

TTV. Thiên Ân (Đăk Lăk)

Nguồn: HTTLVN.ORG

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92