Việt Nam

Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Bạc Liêu

Vào lúc 9 giờ ngày 09/09/2015 vừa qua, chương trình Lễ Bổ nhiệm cho Mục sư Nhiệm chức Nguyễn Duy Tân – Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Bạc Liêu đã được tổ chức tại nhà thờ Tin Lành Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tham dự buổi lễ gồm có:

–  Mục sư Nguyễn Văn Ngọc – Phó Tổng thủ quỹ TLH làm chủ lễ;

–  Mục sư Lê Hoàng Long – Chủ  tịch Hội đồng Giáo phẩm;

–  Quý Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo và tín hữu các Hội Thánh trong và ngoài tỉnh;

–  Đại diện các cấp chính quyền tỉnh, thành phố Bạc Liêu và phường 7.

Mục sư Nhiệm chức Võ Hưng Thịnh – Quản nhiệm Hội Thánh Cây Điều hướng dẫn chương trình. Mục sư Nhiệm chức Tô Văn Minh – Nhân Sự Đại diện Tin Lành tỉnh Bạc Liêu tuyên bố lý do và chào mừng. Mục sư Lê Hoàng Long – Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm cầu nguyện khai lễ.

Tiếp đến, những bài Thánh ca được Hội chúng và các Ban Hát lễ tôn vinh Chúa một cách mạnh mẽ, đầy cảm động.

Mục sư Nguyễn Văn Ngọc giảng trao trách nhiệm với đề tài: “Người Hầu Việc Chúa”, nương trên phần Kinh Thánh Giê-rê-mi 1:4-10. Lời Chúa nhắc nhở Mục sư Tân Quản nhiệm Hội Thánh Bạc Liêu và toàn thể tôi con Chúa tham dự: hết lòng hầu việc Chúa vì biết mình đã được Chúa kêu gọi và lựa chọn, hầu việc Chúa với tinh thần khiêm nhường và vâng phục ý muốn của Chúa trên đời sống chức vụ của mình.

Mục sư Nguyễn Văn Ngọc thực hiện Nghi thức Bổ nhiệm và đặt tay cầu nguyện đặc biệt cho Tân Quản nhiệm Hội Thánh Bạc Liêu trong chức vụ mới Chúa giao, hầu đem nhiều kết quả quy vinh hiển cho danh Chúa.

Mục sư Tân Quản nhiệm bày tỏ tâm chí qua lời tuyên hứa với Chúa, với Hội Thánh:  hết lòng trung thành với sứ vụ Chúa giao và hiệp cùng Hội Thánh gây dựng công việc Chúa càng ngày càng tấn tới.

Chương trình kết thúc lúc 11 giờ sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Trí sự Trần Văn Ba.

Kính xin quý tôi con Chúa xa gần nhớ đến Hội Thánh Bạc Liêu. Xin Chúa xức dầu mới trên Tân Quản nhiệm để ông được ơn mà hầu việc Chúa, hầu đem lại sự hiệp một, gây dựng và phát triển Hội Thánh. Đặc biệt khoản nợ xây dựng 400 triệu sớm được Chúa tiếp trợ để hoàn trả một ngày gần nhất.

Một số hình ảnh:

Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Bạc Liêu
Quang cảnh buổi lễ
Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Bạc Liêu
MSNC Võ Hưng Thịnh hướng dẫn chương trình
Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Bạc Liêu
Ban hát HT Bạc Liêu tôn vinh Chúa
Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Bạc Liêu
MS Nguyễn Văn Ngọc – Phó Tổng thủ quỹ giảng Lời Chúa
Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Bạc Liêu
MS Chủ lễ trao Giáo Vụ lệnh và ấn tín
Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Bạc Liêu
MS Chủ lễ cầu nguyện cho Tân Quản nhiệm
Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Bạc Liêu
Ban Chấp sự hoan nghinh và trao quà Tân Quản nhiệm
Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Bạc Liêu
MSNC Nguyễn Duy Tân bày tỏ tâm chí
Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Bạc Liêu
Ban hát gia đình MS Tân Quản nhiệm
Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Bạc Liêu
Ban hát MS-TĐ
Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Bạc Liêu
Đại diện Tổng Liên Hội chúc mừng
Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Bạc Liêu
Đại diện Hội Đồng Giáo Phẩm chúc mừng
Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Bạc Liêu
Mặt trận tỉnh chúc mừng
Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Bạc Liêu
Công an tỉnh chúc mừng

TTV. MS Nguyễn Tấn Phúc

Nguồn: HTTLVN.ORG

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92