Việt Nam

Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Lộc Tân – Lâm Đồng

Vào lúc 9 giờ ngày 26/08/2015, tại Chi Hội Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm đồng đã diễn ra buổi Lễ Bổ nhiệm truyền đạo K’Gen làm Quản nhiệm Chi Hội Lộc Tân.

Tham dự chương trình gồm có:

– Mục sư Ha Hăck – Ủy viên TLH, Mục vụ tỉnh Lâm Đồng là chủ lễ của chương trình;

– Mục sư Bùi Phụng Ủy viên – TLH;

– Các Mục sư trong Ban Đại diện Tin Lành tỉnh, Mục sư, MSNC, Truyền đạo cùng hơn 300 con cái Chúa xa gần đến tham dự;

– Đồng thời cũng có các cấp chính quyền từ cấp huyện, xã, thôn đến tham dự có lời chúc mừng và tặng hoa trong buổi lễ.

Mở đầu chương trình, Mục sư K’Soi Ủy viên – BĐD hướng dẫn chương trình. Hội chúng tôn vinh Chúa bài Thánh ca 271 “Ngài dìu dắt tôi” đây là một lời khẳng định để tất cả tôi con Chúa luôn vững tâm trên linh trình theo Chúa. Mục sư Bùi Phụng cầu nguyện khai lễ dâng chương trình lên Ba Ngôi Đức Chúa Trời tể trị.

Mục sư Phan Phụng Thanh giảng Lời Chúa dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Lu-ca 17:7-10, với chủ đề “Trách Nhiệm Của Người Đầy Tớ” câu gốc: Lu-ca 17:10. Lời Chúa đã khích lệ Truyền đạo K’Gen và tất cả con cái Chúa nhận biết được địa vị của mình trong Chúa: là một đầy tớ vâng phục, và hết lòng phục vụ Ngài cho tới ngày Chúa tái lâm.

Mục sư Ha Hăck Ủy cử hành Nghi thức Bổ Nhiệm cho Truyền đạo K’Gen: trao Giáo Vụ lệnh và cầu nguyện cho Tân Quản nhiệm trong chức vụ chăn bầy ngày một kết quả hơn. Truyền đạo K’Gen đã bày tỏ tâm chí qua lời tuyên hứa với Chúa, với Hội Thánh: sẽ luôn trung thành trong sự phục vụ Chúa, đi theo đúng hiến chương và giáo luật của HTTLVN (MN).

Chương trình kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Ha Hăck. Xin quí tôi con Chúa xa gần cầu nguyện cho Tân Quản nhiệm và đặc biệt cho Chi Hội Lộc Tân. Đây là chi hội thuộc vùng sâu vùng xa, đường sá đi lại khó khăn, nơi nhóm lại cũng chỉ tạm thời, đời sống của con dân Chúa nơi đây cũng còn nhiều thiếu thốn và chưa ổn định.

Một số hình ảnh:

Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Lộc Tân - Lâm Đồng Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Lộc Tân - Lâm Đồng Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Lộc Tân - Lâm Đồng

Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Lộc Tân - Lâm Đồng
Quang cảnh của buổi lễ tại nhà nguyện Chi Hội Lộc Tân
Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Lộc Tân - Lâm Đồng
MS K’Soi hướng dẫn chương trình
Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Lộc Tân - Lâm Đồng
MS Bùi Phụng cầu nguyện khai lễ

Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Lộc Tân - Lâm Đồng Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Lộc Tân - Lâm Đồng

Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Lộc Tân - Lâm Đồng
Các ban hát tôn vinh Chúa
Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Lộc Tân - Lâm Đồng
MS Phan Phụng Thanh rao giảng Lời Chúa
Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Lộc Tân - Lâm Đồng
MS Ha Hăck thực hiện Nghi thức Bổ nhiệm
Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Lộc Tân - Lâm Đồng
TĐ. K’Gen bày tỏ tâm chí

TTV – Lâm Đồng

TĐ. Nguyễn Thiện Phước

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92