Giáo Dục

Lãnh đạo rộng lượng: Bài học từ Môi-se cho các mục sư ngày nay

Oneway.vn – Khi tin tức này đến tai người phụ tá của Môi-se là Giô-suê, anh nói, “Thưa Môi-se, chúa tôi, xin ngăn cấm họ!” Môi-se trả lời: “Có phải anh ganh tị giùm tôi không? Ôi! Ước gì tất cả con dân của Đức Giê-hô-va đều là những nhà tiên tri và Đức Giê-hô-va ban Thần của Ngài cho họ!” Câu chuyện này có nhiều điều để chúng ta học hỏi.

Dân số ký 11: 23-30 có một câu chuyện thú vị, đây cũng chính là lời giải đáp cho nhiều tranh luận về lãnh đạo Cơ Đốc ngày nay.

Ở phân đoạn Kinh Thánh này, Môi-se đang đối mặt với khủng hoảng thiếu thức ăn ở vai trò là người lãnh đạo đoàn dân Israel lang thang trong đồng vắng. Đức Chúa Trời phán với ông, “Tay của Đức Giê-hô-va quá ngắn sao? Con hãy chờ xem điều Ta phán với con có trở thành sự thật hay không!”

Nhưng điều đầu tiên xảy ra – trước khi phép lạ bầy chim cút xảy đến để làm trọn lời hứa của Chúa – là một buổi cầu nguyện. Bảy mươi ‘trưởng lão’ đứng quanh Lều Hội Kiến tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh, Môi-se là người trung gian, và khi Thần Ngài ngự trên họ thì họ ‘nói tiên tri’. Có lẽ kinh nghiệm đầy quyền năng này có phần giống với một số kinh nghiệm của các Cơ Đốc Nhân phái ân tứ ngày nay.

Tuy nhiên, hai người cao tuổi, Ên-đát và Mê-đát, không ở trong lều, nhưng Thánh Linh vẫn đầy dẫy trên họ và họ cũng nói tiên tri. Khi tin tức này đến tai người phụ tá của Môi-se là Giô-suê, anh nói, “Thưa Môi-se, chúa tôi, xin ngăn cấm họ!” Môi-se trả lời: “Có phải anh ganh tị giùm tôi không? Ôi! Ước gì tất cả con dân của Đức Giê-hô-va đều là những nhà tiên tri và Đức Giê-hô-va ban Thần của Ngài cho họ!” (câu 29).

Câu chuyện này có nhiều điều để chúng ta học hỏi.

1. Câu chuyện nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời là Đấng tể trị. Ngài chọn sẽ bày tỏ qua Môi-se, nhưng không nhất thiết Ngài chỉ được bày tỏ qua ông. Những lãnh đạo quá kiểm soát và tưởng rằng họ là điều thiết yếu để công tác của Chúa phát triển – họ đã đánh giá thấp Chúa: Đức Chúa Trời có thể sử dụng bất cứ con người nào.

2. Câu chuyện cho chúng ta biết rằng người lãnh đạo không cần bảo vệ. Giô-suê muốn bảo vệ Môi-se vì ​​những lý do chính đáng. Nhưng có một số lãnh đạo tập hợp một nhóm hoặc một bè đảng những người ủng hộ quanh mình và do đó góp phần phát triển sự sùng bái con người không lành mạnh. Điều này có thể gây ra tổn hại sâu sắc, cho cả Hội thánh và cho bản thân họ: nó đem đến cho họ một nhận thức không lành mạnh về tầm quan trọng của mình.

3. Câu chuyện cho chúng ta thấy lãnh đạo tốt là như thế nào. Môi-se không cảm thấy bị đe dọa vì Đức Chúa Trời ban phước cho người khác. Ông vui mừng được là một trong nhiều người, chứ không chỉ là một và duy nhất. Ông muốn điều tốt nhất cho dân sự mình và không lo lắng về địa vị của bản thân. Những lãnh đạo vĩ đại nhất là những người hạnh phúc khi người khác vượt trội về mặt thuộc linh, vì Đức Chúa Trời được vinh hiển.

Và sau câu chuyện đầy ân điển và rộng lượng này, ở phần tiếp theo của sách Dân số ký, chúng ta thấy Chúa ban phước cho dân Ngài bằng một phép lạ.

Tác giả: Mark Woods

Người dịch: Thảo Nguyên

Nguồn: https://www.christiantoday.com/article/generous.leadership.what.moses.has.to.teach.pastors.today/106454.htm

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92