Dưỡng Linh

Lãnh đạo hay phục vụ?

Oneway.vn – Thời kỳ Tân Ước, Chúa Jesus không lập người nào làm lãnh đạo cả, mà chỉ lập các chức vụ để phục vụ. Ngài nói: ai muốn làm lớn thì phục vụ anh em, nhưng các Hội Thánh ngày nay lại hay đào tạo lãnh đạo?

 

Anh chị em thử dùng công cụ Google Search tìm chữ “Leader” trong sách Tân Ước Tiếng Anh thử? Không có môn đồ nào được gọi là “Leader”, là lãnh đạo cả, nhưng mấy ông Pha-ri-si mới có chữ “leader” này.

Kinh Thánh chỉ rõ: Có duy nhất một cái đầu là Đấng Christ, còn tất cả chúng ta đều là các chi thể trong thân của Ngài. Đầu điều khiển (control) các chi thể, chứ không có chi thể này điều khiển chi thể khác. Trong Galatians/Galati 2:9, Paul có nói đến việc Jame/Gia-cơ, Peter/Phi-e-rơ và John/Giăng được tôn như “cột trụ”.

Họ “được tôn như cột trụ” là Hội thánh tôn cao họ như là những cột trụ đức tin và tin tưởng và nghe theo sự dạy dỗ của họ. Cũng trong câu nầy, chúng ta thấy Paul và Banaba là cột trụ cho người chưa chịu cắt bì, những người chưa chịu cắt bì thì lại nghe theo tin lành của Paul và Banaba giảng dạy. Chúng ta cũng biết Paul được chính Chúa Jesus trực tiếp khải thị tin lành cho ông. Nghĩa “cột trụ” ở đây không có nghĩa là quyền lực của một lãnh đạo (leader), không phải là có quyết quyết định tối cao. Chúng ta xem Công vụ 15: Cả Hội chúng đều tán thành việc bỏ luật pháp theo sự giảng dạy của Phao-lô và sau lời phát biểu của Phi-e-rơ và Gia-cơ, rồi họ viết thơ khẳng định rằng Thánh Linh và chúng tôi ưng thuận việc không gán ách luật pháp trên anh em. Lời kêu gọi: Rất mong các Hội thánh hãy đào tạo ra người phục vụ bởi lòng yêu thương, chứ đừng đào tạo người leader để rồi họ bị ngộ nhận về quyền lực.

Shalom

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92