Việt Nam

Lắng nghe tiếng Chúa qua Kinh Thánh

Oneway.vn – Nhiều người trong chúng ta thường… nghe có chọn lọc – tức chỉ nghe những gì mình muốn, mình thích. Ví dụ bạn không nghe lời ba mẹ nhờ rửa chén hay dọn dẹp nhà cửa, nhưng có thể nghe rất tốt những lời – dẫu chỉ thầm thì – của họ về món quà sinh nhật hay Giáng Sinh sắp tới. “Nghe có chọn lọc” tương tự như việc không vâng phục – là điều Chúa không đẹp lòng.

 

Xưa, các môn đồ luôn điều chỉnh “tần số” của mình để “bắt” được tiếng phán của Chúa. Lắng nghe tiếng Chúa rất quan trọng trong đời sống Cơ đốc. Chúa đòi hỏi môn đồ lắng nghe, vâng phục chứ không “kén cá chọn canh”. Đấng đã sống lại từ kẻ chết phán: Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng” (Romans/Rô-ma 10:17).

 

 

Tập lắng nghe

Ngày nay, chúng ta có thể nghe Chúa phán bằng chính… đôi mắt mình. Chúng ta nghe và chiêm ngưỡng vinh quang Chúa xuyên suốt từ Genesis/Sáng Thế ký đến Revelation/Khải Huyền với sự “trợ giúp” hay quyền năng từ Đức Thánh Linh.

 

“Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta quen nó và nó theo Ta” (John/Giăng 10:27). Cả Kinh Thánh tràn đầy sự vinh hiển của Đấng Christ, được hà hơi bởi Đức Thánh Linh, hướng dẫn chiên đi theo Người Chăn thật. Kinh Thánh không phải là mực in lên giấy chết, mà là Lời sống và linh nghiệm (Hebrew/Hê-bơ-rơ 4:12). Vậy nên mỗi khi cần lắng nghe tiếng Chúa, bạn hãy mở Kinh Thánh ra.

 

Đức Chúa Cha phán: “Nầy là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng; hãy nghe lời Con đó” (Matthew/Ma-thi-ơ 17:5). Bởi tình yêu dành cho Con Một, Đức Chúa Trời muốn và kêu gọi chúng ta lắng nghe Chúa Jesus, vâng lời, đầu phục và bước theo Đấng Cứu Thế.

 

 

Tình yêu của chúng ta dành cho Chúa thể hiện qua cách chúng ta lắng nghe Ngài (John/Giăng 14:6). Có một sự liên kết trực tiếp giữa đôi tai thuộc linh với tấm lòng mỗi người. Thờ phượng không chỉ là Chúa lắng nghe chúng ta nói hay hát về Ngài, nhưng phải có phần chúng ta lắng nghe Chúa phán, những ý muốn, mạng lệnh và lời hứa của Ngài. Và chúng ta nghe mà không chọn lọc. Chúng ta không thể nói “lạy Chúa, lạy Chúa”, “con yêu Chúa”… mà lại loại, lại “tắt” giọng nói Ngài khỏi đời sống mình.

 

Không chỉnh sửa ý Chúa theo ý mình

“Nghe có chọn lọc” là nghịch với Chúa. Có bao giờ bạn đọc Kinh Thánh và nghĩ: “Ý Chúa không phải vậy đâu” hay “Chúa yêu cầu quá nhiều, quá cao”, “Tôi không làm theo nổi”… Nếu chúng ta tự thêm bớt, bóp méo Lời Chúa để thỏa mãn những mong muốn, linh cảm, tội lỗi và thần tượng trong chúng ta, thì chúng ta chưa hay không thật sự nhận biết Chúa.

 

“Nầy tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài, ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Kẻ nào nói: Ta biết Ngài, mà không giữ điều răn Ngài, là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. Nhưng ai giữ lời phán Ngài, thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó, chúng ta biết mình ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm” (I John/I Giăng 2:3-6).

 

Lắng nghe Chúa Jesus, Ngôi Lời của Đức Chúa Trời qua Kinh Thánh là cấp độ căn bản mà một môn đồ cần đạt. Làm sao có thể theo Chúa nếu chúng ta không lắng nghe Ngài? Mỗi khi mở Kinh Thánh là lúc chúng ta có thể nghe tiếng Chúa. Như chiên với Người Chăn hiền lành, nghe theo hướng dẫn của Ngài – lắng nghe những “sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình” (II Timothy/II Ti-mô-thê 3:16).

 

 

Không một giọng nói nào tươi mới hơn tiếng phán của Chúa Jesus. Vậy tại sao ta lại không đến với Ngài? Có rất nhiều giọng nói trong thế giới này, nhưng chỉ một giọng có thẩm quyền trên linh hồn, đời sống và mọi thứ… Chúng ta lắng nghe Chúa Jesus bởi vì chúng ta yêu mến Ngài – và vì Ngài yêu chúng ta. Chúa không bao giờ phán với chúng ta điều sai trật.

 

Lần tiếp theo khi bạn mở Kinh Thánh, hãy cầu nguyện ngắn: “Lạy Chúa, xin Ngài phán dạy con qua Lời Ngài. Kinh Thánh con đã mở ra và con đang lắng nghe Ngài. Trong danh Cứu Chúa Jesus, Amen!”.

NHVX. dịch

(Nguồn: desiringgod)

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92