Quốc Tế

Làm Sống Lại Câu Nói Nổi Tiếng: “Ở trong, nhưng không thuộc về”

large_let-s-revise-the-popular-phrase-in-but-not-of

Oneway.vn – “Ở trong, nhưng không thuộc về” — nếu bạn là một Cơ Đốc nhân lâu năm, bạn chắc phải quen thuộc với khẩu hiệu nầy. Ở trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Đây là câu nói chỉ về những người theo Chúa Giê-xu. Có một sự rõ ràng cho thấy chúng ta “ở trong” thế gian, nhưng không “thuộc về” thế gian.

Nhưng câu nói hùng hồn nầy có đang cho thấy ấn tượng không tốt về cách Cơ Đốc nhân thực thi sứ mạng ở trong thế gian chăng? Câu khẩu hiệu dường như đem lại một cái nhìn lệch lạc: Chúng ta ở trong thế gian, nhưng chúng ta cần đảm bảo rằng chúng ta không thuộc về thế gian.

Với cách nhìn nầy, thì ngay từ lúc bắt đầu đã cho thấy một tình trạng đáng tiếc cho cuộc sống “ở trong” thế gian. Còn sứ mạng là không “thuộc về” thế gian. Vậy thì phải nỗ lực tránh xa thế giới nầy. “Thật vô lý, chúng ta bị mắc kẹt ở trong thế gian một cách tuyệt vọng, nhưng phải vận dụng hết nỗ lực của mình để không thuộc về thế gian sao”. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta đang nhấn mạnh một điều vô cùng cần thiết, nhưng không phải chúng ta đang đánh mất cái thiết yếu đó hay sao?

Chúng ta lướt qua những bản văn Kinh Thánh giống như vậy rất tốt. Còn với chi tiết nầy, chúng ta biết phải mở ra trong Giăng 17, là phân đoạn Kinh Thánh mà Chúa Giê-xu đang sử dụng phạm trù “ở trong thế gian” và “không thuộc về thế gian”. Hãy cùng xem thử Chúa Giê-xu phán gì ở đây.

Không thuộc về thế gian

Buổi tối trước khi Ngài bị xử tử, Chúa Giê-xu cầu nguyện với Cha của Ngài trong Giăng 17:14–19 rằng:

“Con đã truyền lời Cha cho họ, và thế gian ghen ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian vậy. Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật. Như Cha đã sai Con trong thế gian, thì Con cũng sai họ trong thế gian. Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy”.

Hãy để ý những gì Chúa Giê-xu nói với các môn đồ rằng “họ không thuộc về thế gian”. Câu 14 chép: “thế gian ghen ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian vậy”. Và một lần nữa trong câu 16 chép: “Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian”.

Hãy cùng nhất trí thật rõ ràng rằng Chúa Giê-xu không muốn những người theo Ngài “thuộc về thế gian”. A-men. Ngài phán rằng chính Ngài “không thuộc về thế gian” và những người theo Ngài cũng “không thuộc về thế gian”. Đây chính là động cơ thôi thúc sự ra đời của khẩu hiệu “ở trong, nhưng không thuộc về”.

Hướng đến một điều gì đó

Hãy để ý, Chúa Giê-xu nói Ngài “không thuộc về thế gian” là khởi điểm chứ không phải đích đến của mọi thứ. Không phải nói như vậy thì mọi thứ sẽ bắt đầu tiến về, mà đó là lúc mọi thứ bắt đầu rời đi. Ngài không thuộc về thế gian và Ngài bắt đầu phán rằng những môn đồ theo Ngài cũng không thuộc về thế gian. Nhưng đang lại hướng đến một điều gì đó. Chúa Giê-xu không hề làm lộn xộn mọi thứ cả lên, nhưng để giúp chúng ta có thể biết phải làm gì tiếp theo và cũng như để đẩy trái bóng tiếp tục lăn đều trên sân cỏ.

Trong câu 18 chép: “Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy”. Và cũng đừng bỏ lỡ lời cầu nguyện đầy kinh ngạc ở trong câu 15 nói rằng: “Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy”.

Được sai phái vào trong thế gian

Chúa Giê-xu không xin Cha cất những môn đồ của Ngài ra khỏi thế gian, nhưng Ngài đang cầu nguyện xin sai họ “vào trong” thế gian. Ngài bắt đầu nói về họ là “không thuộc về thế gian” rồi cầu xin để họ được “sai vào trong” thế gian.

Vậy thì, có lẽ điều nầy đã giúp chúng ta trở nên tốt hơn — ít ra trong ánh sáng của Giăng 17 — để vực dậy câu nói nổi tiếng “ở trong, nhưng không thuộc về” như thế nầy: “không thuộc về, nhưng được sai vào trong”. Điểm khởi đầu đó là “không thuộc về thế gian” và hướng tới việc được “sai vào trong” thế gian. Điểm nhấn rơi vào những chữ được sai đi, với một sứ mạng, vào trong thế gian — không phải tập chú vào sứ mạng để rồi mới tách biệt khỏi thế gian.

Bị đóng đinh với thế gian — và sống lại để đi trong thế gian

Điều Chúa Giê-xu muốn nói đến trong Giăng 17 đó là những người yêu mến Ngài, và hễ ai nói mình giống như Ngài, thì họ không thuộc về thế gian. Vì thế Ngài kêu gọi chúng ta ra đi — chúng ta được sai phái vào trong thế gian để làm cho đạo Chúa được tấn tới qua công tác môn đồ hoá.

Những người theo Chúa thật không chỉ bị đóng đinh với thế gian, mà còn được làm cho sống lại với một đời sống mới và được sai phái vào trong thế gian để vươn đến nhiều người khác nữa. Chúng ta được cứu khỏi sự tối tăm và được đem vào nơi sáng láng không chỉ để thoát khỏi sự tối tăm, mà còn dẫn lối chúng ta trở lại vào trong thế gian để giúp đỡ nhiều người khác nữa.

Vậy, hãy làm sống lại câu nói nổi tiếng: “ở trong, nhưng không thuộc về”. Cơ Đốc nhân không thuộc về thế gian, nhưng được sai phái vào trong thế gian. Không thuộc về, nhưng được sai đi trong thế gian.

CTV. Thiên Ân

Theo desiringgod.org

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92