Dưỡng Linh

Làm sao tôi biết chắc mình được cứu?

Oneway.vn – Tin Chúa và muốn biết chắc mình có được cứu rỗi linh hồn? Bạn hãy đọc sách I John/1 Giăng. Tại sao?

 

Sách 1 Giăng được viết bởi Sứ đồ John/Giăng, đồng tác giả của sách Phúc Âm Giăng, nhằm khích lệ đức tin của những người ‘thuộc về Đấng Christ’ và trong Đấng Christ Jesus. Mục đích chính của sách 1 Giăng là thiết lập những ranh giới về đức tin, giúp tín đồ chắc chắn với sự cứu rỗi của mình.

“Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta” (1:7).

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy” (3:2).

“Vả, nầy là điều răn của Ngài: là chúng ta phải tin đến danh Con Ngài, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy ta” (3:23).

Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời” (5:11-13)

Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài” (5:14-15).

 

 

Đấng Christ đã đến thế gian để sống với chúng ta, và Ngài vẫn còn đang sống trong chúng ta. Ngài đã bước đi bên cạnh Sức đồ Giăng trong thế gian này thể nào, thì Ngài cũng đi đến cùng với mỗi người và mỗi ngày với chúng ta thể ấy.

Chúng ta cần hiểu và phải áp dụng lẽ thật này cho đời sống, và sống như thể Đức Chúa Jesus đang bên cạnh chúng ta từng giây mỗi ngày. Nếu chúng ta thực hành lẽ thật này, thì Đấng Christ sẽ thêm sự thánh khiết cho đời sống chúng ta, khiến chúng ta ngày càng ngày trở nên giống như Ngài.

 

Mục sư Nguyễn Văn Huệ

(Vietnam Missionary Institude)

Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email tintuc@oneway.vn.

Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta” (Khải Huyền 3:20-BTTHĐ).

Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92