Dưỡng Linh

Làm Sao Để Trả Lời Câu Hỏi “Ý Muốn Chúa Trên Cuộc Đời Tôi Là Gì?”

Oneway.vn – Hôm nay chúng ta hãy hỏi một câu hỏi xưa cũ. Một sinh viên đã hỏi, “ Giả sử chúng ta bước đi theo Chúa và đầu phục cuộc sống chúng ta cho Ngài, tại sao có những người bảo chúng ta nên theo đuổi giấc mơ của mình và có được công việc mình ao ước?” 

sad

Hay hỏi một cách khác, “Ý muốn Chúa trên cuộc đời tôi là gì?”

Tôi chọn cách trả lời câu hỏi này bằng Mô Hình Chức Vụ Đúng Mục Đích của Rick Warren.

Đây là câu trả lời của tôi:

Việc theo đuổi giấc mơ của bạn…có thể là hoàn toàn phù hợp với kế hoạch của Đức Chúa Trời cho chúng ta, nhưng không phải luôn luôn là như vậy. Chúa đặt để chúng ta trên đất này để thực hiện năm mục đích:

Thông Công (xây dựng các mối quan hệ)

Môn Đồ Hóa (Biết Chúa nhiều hơn)

Chức vụ (phục vụ Chúa bằng cách phục vụ người khác)

Sứ Mạng (vươn đến người khác ra khỏi lĩnh vực quen thuộc chúng ta ảnh hưởng)

Thờ Phượng (tôn thờ Chúa)

Chúng ta cần đáp ứng những mục đích này qua S.H.A.P.E

S – Spiritual gifts :Ân tứ thuộc linh (có được khi Thánh Linh Chúa đầy dẫy trong chúng ta)

H – Heart :Tấm lòng(điều gì chúng ta say mê)

A – Abilities : Khả Năng (lĩnh vực chúng ta giỏi với nó hoặc chọn để phát triển nó)

P – Personality :Tính Cách (người hướng nội hay hướng ngoại)

E – Experiences : Kinh Nghiệm chúng ta có (giáo dục, công việc, hoàn cảnh, đau đớn, vv..)

Chúa dùng tất cả S.H.A.P.E của chúng ta để phục vụ Ngài và người khác. Bởi vì Ngài sử dụng điều gì chúng ta yêu thích làm và say mê với nó, khi ai đó nói với bạn rằng “hãy theo đuổi giấc mơ của bạn” họ có thể đang nói với bạn điều Chúa muốn bạn làm. Mặc dù, Đó là những giấc mơ bạn theo đuổi nhưng cũng cần đáp ứng được năm mục đích mà Ngài đặt để bạn trên đất này để thực hiện nó.

Alex Trần

Theo churchleaders.com

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92