Dưỡng Linh Ma quỷ bị hủy diệt

Làm sao để duy trì sự đắc thắng?

Ma quỷ bị hủy diệt (P.14)

Oneway.vn – Đức Chúa Trời muốn chúng ta bước đi trong vui mừng trước sự hiện diện uy quyền và sự bảo vệ của Ngài. Ngài không ban cho chúng ta linh sợ hãi nhưng là tình yêu thương, quyền năng và tâm thần dè giữ (II Timothy/2 Ti-mô-thê 1:7). Vì vậy hãy sống bằng đức tin, vui mừng trong sự tự do, không sợ hãi. Quả thật chúng ta là con trai, con gái trong gia đình hoàng tộc của Đức Chúa Trời.

Loạt bài Ma quỷ bị hủy diệt >>

 

“Bảy mươi môn đồ trở về cách vui vẻ, thưa rằng: Lạy Chúa, vì danh Chúa các quỷ cũng phục chúng tôi. Chúa Jesus phán rằng: Ta thấy quỷ Satan từ trời sa xuống như chớp. Nầy Ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn và bò cạp. Thực vậy, Ta đã ban cho các ngươi uy quyền trên mọi thế lực của kẻ thù. Không có gì làm hại các ngươi được” (Luke/Lu-ca 10:17-19).

Chúa Jesus Christ đã ban cho chúng ta chiến thắng trọn vẹn trên ma quỷ và các thế lực của hắn. Đó là phần của Ngài, phần của chúng ta là tăng cường gìn giữ sự chiến thắng và sống đời sống Cơ đốc đắc thắng.

Chúng ta đã biết rõ mình là ai trong Đấng Christ. Khi tiếp nhận Chúa Jesus vào lòng, chúng ta đã được sinh ra trong gia đình yêu dấu của Đức Chúa Trời. Tên của chúng ta được ghi vào Sách Sự Sống ở Thiên Đàng. Vì vậy, chúng ta có uy quyền thiên thượng để có thể kiểm soát kẻ thù nghịch (ma quỷ) trên quả đất này. Đây cũng là Lẽ Thật quan trọng và lý thú.

 

 

Uy quyền thiên thượng

Bạn có nhớ câu chuyện về 70 môn đồ được Chúa sai đi giảng Tin Lành về Nước Trời? (Luke/Lu-ca 10:1-42). Họ rất phấn khởi khi trở về, vui vẻ kể lại ma quỷ đã phục tùng họ thế nào khi họ nhơn Danh Chúa Jesus. Và Chúa Jesus đã đáp lại lời kể của họ bằng những lời khá bất thường nhưng hết sức quan trọng: “Dầu vậy, chớ mừng vì ma quỷ phục các ngươi, nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng” (10:20).

 

Mối liên hệ đem lại uy quyền

Nguồn gốc uy quyền của họ không chỉ đơn thuần nhơn danh Chúa Jesus, nhưng là mối quan hệ của họ với Ngài – Cứu Chúa của họ. Chúng ta không dám đặt đức tin mình trong một “công thức phù chú ” của các từ ngữ. Hơn thế, phải sử dụng những từ ngữ thật chính xác để đối diện và đánh trận với ma quỷ, trên hết phải có mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời toàn năng.

Khi xưng nhận Chúa Jesus là Cứu Chúa, tên chúng ta được ghi trên Thiên Đàng. Chúng ta được ban cho uy quyền – vốn thuộc về con trai và con gái của Đức Chúa Trời – mối quan hệ với Đấng Christ là nguồn gốc mọi uy quyền của chúng ta trên kẻ thù.

Con trai đầu của Nữ hoàng Elizabeth – Anh quốc – có uy quyền, ảnh hưởng trên khắp nước Anh. Khi Nữ hoàng phái ông đi với tư cách đại diện cho bà, mối quan hệ này đã khiến những lời ông nói ra có đủ thẩm quyền. Không phải chỉ vì ông ta nói: “Tôi nhơn danh Nữ hoàng Elizabeth mà đến”. Uy quyền của ông có được từ kết quả mối liên hệ của chính ông – vị thái tử sẽ nối ngôi – chứ không phải chỉ bằng lời nói.

Nếu tôi đứng giữa triều đình Anh quốc và nói: “Nhơn danh Nữ hoàng Elizabeth, tôi nói với quý vị…” tôi sẽ bị khinh bỉ, nhạo báng. Vì sao? Vì tôi không có quyền nói đến danh bà, không có mối liên hệ nào với bà cả. Cũng vậy, những lời chúng ta nói với ma quỷ chỉ có sức mạnh khi chúng ta có mối quan hệ hợp pháp với Chúa Jesus – Đấng đắc thắng tất cả quyền của sự chết và âm phủ. Ma quỷ biết rõ chúng ta có mối liên hệ với Chúa Jesus.

Có một câu chuyện đầy kịch tính trong Sách Công vụ Các sứ đồ, sẽ làm vững chắc và hỗ trợ quan điểm này. Sứ đồ Paul/Phao-lô rất thành công trong việc giải cứu những người bị quỷ ám.

 

 

Bảy con trai của Sê-va

Một người Do Thái tên Sceva/Sê-va có 7 con trai. Chúng quyết định thử “phương pháp” đuổi quỷ của Phao-lô và cũng nhơn Danh Chúa Jesus. Khi gặp một người bị quỷ ám, chúng nói: “Nhơn Danh Chúa Jesus, Đấng mà Phao-lô đã giảng, ta truyền lệnh cho ngươi ra khỏi người nầy”. Nhưng tà linh trả lời: “Ta biết Chúa Jesus và ta cũng biết Phao-lô, nhưng các ngươi là ai?“. Ma quỷ đã nổi giận vì những lời công bố giả Danh Chúa Jesus của những đứa con trai không có mối quan hệ thực sự với Chúa Jesus. Đoạn ma quỷ thêm sức cho người bị quỷ ám tấn công 7 người này, đánh chúng một cách tàn bạo, đẩy chúng ra khỏi nhà trần truồng, mình mẩy bê bết máu (Acts/Công vụ 19:13-16).

Bảy người này “dùng đúng chữ”, nhưng thực tế không có “mối quan hệ đúng đắn” với Chúa Jesus, tên của họ chưa có Thiên Đàng.

(Theo Nhu liệu Thánh Kinh – “Ma quỷ bị hủy diệt”)

Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email tintuc@oneway.vn.

Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta” (Khải Huyền 3:20-BTTHĐ).

Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92