Dưỡng Linh

Làm sao để Chúa nhậm lời?

Oneway.vn – Có những nan đề cầu nguyện mãi mà không được Chúa đáp lời? Vậy thì cũng có những điều nhất định bạn phải thực hiện và hoàn tất, để Chúa nhậm lời cầu nguyện của chúng ta!

Thuộc về Chúa

Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jesus Christ, là người” (I Timothy/I Ti-mô-thê 2:5). Chúa Jesus là Đấng Trung bảo (Đấng Hòa giải) giữa chúng ta và Đức Chúa Trời nên chúng ta phải đầu phục Ngài.

Trước khi đầu phục Chúa Jesus, tôi cầu nguyện nhưng chưa bao giờ chắc rằng “ông Trời” lắng nghe tôi. Sau khi nhận biết và mời Ngài làm Chủ đời sống, tôi tin rằng Đức Chúa Trời đang lắng nghe và sẽ đáp lời tôi.

Cầu nguyện trong danh Chúa

Chỉ bởi danh Chúa Jesus Christ, mới mang lại cho chúng ta sự tín nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời – chứ không bởi học thức, tiền của cũng không từ Hội Thánh, xuất xứ hay địa vị – chỉ duy Chúa Jesus Christ. Ngài phán: “Nếu các ngươi nhân danh Ta xin điều chi, ta sẽ làm cho” (John/Giăng 14:14).

Đôi khi tôi sử dụng kèm tên ông chồng, tên nhà thờ hoặc công việc của tôi để tăng sự tin cậy với những người tôi gặp. Nhưng chỉ có danh Chúa Jesus mới cho chúng ta sự tín nhiệm với Đức Chúa Trời.

Tấm lòng trong sạch

Psalms/Thi thiên 66:18 chép: “Nếu lòng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi“.

Điều rất quan trọng là phải giữ tấm lòng trong sạch trước mặt Đức Chúa Trời. Đừng đợi khi tới nhà thờ hoặc đối diện khủng hoảng rồi mới xưng nhận tội lỗi. Ngay khi nhận thức được thái độ, hành động không đẹp lòng Chúa, hãy xưng nhận ra và cảm ơn Chúa vì sự tha thứ của Ngài. I John/I Giăng 1:9 chép “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác”.

Tinh thần tha thứ

Mark/Mác 11:25, Chúa Jesus nói, “Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi“.

Chúa Jesus bày tỏ rất rõ rằng chúng ta không được giận dữ, hận thù hay cay đắng nếu chúng ta mong đợi Chúa tha thứ và nghe lời cầu nguyện của chúng ta.

Cầu nguyện trong đức tin

Chúa Jesus nói trong Matthew/Ma-thi-ơ 21:22 “Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả”.

Đức tin của bạn nơi Chúa thể hiện qua nhu cầu của bạn khi cầu nguyện.

Sự nhậm lời đến bất cứ lúc nào, nhưng không luôn theo cách chúng ta mong đợi. Có lúc Đức Chúa Trời đáp lời ngay; lần khác chúng ta phải chờ đợi. Đôi khi câu trả lời là “Không”. Chúa là Cha Thiên Thượng, Ngài ban những điều tốt nhất cho con cái Ngài, không phải những điều nguy hại cho chúng ta. Ngài luôn lắng nghe và sẽ trả lời.

Tác giả: Katherine J Kehler; Diệu Trang dịch

(Nguồn: thoughts-about-god.com)

 

* Mọi thông tin phản hồi hay câu chuyện thực của chính bạn, của người thân, của tín hữu trong Hội Thánh làm chứng hoặc những người xung quanh mà bạn biết rõ; vui lòng gửi về: tintuc@oneway.vn. Chúng tôi luôn trân trọng tất cả những ý kiến và bài vở đóng góp của tất cả Quý vị!

Ban Biên Tập

 

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92