Dưỡng Linh

Làm sao biết được Chúa yêu tôi?

Oneway.vn – Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta không đồng nghĩa với việc Ngài miễn trừ chúng ta khỏi đau khổ và sự chết.

 

Kết quả hình ảnh cho hands and heart

Nhưng tình yêu của Chúa bộc lộ chủ yếu qua việc bày tỏ chính mình Ngài và ban cho chúng ta chính Ngài trong sự vinh hiển. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta qua việc dâng hiến chính Ngài và tất cả những gì Ngài qua Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu cũng yêu thương chúng ta qua việc tận hiến chính Ngài và tất cả những gì Đức Chúa Trời làm là cho chúng ta được ở trong Ngài.

Đó là cách chính yếu Chúa yêu chúng ta. Ngài cũng bộc lộ tình yêu của Ngài qua cách khác, nhưng theo cách nào thì chỉ quy hướng về điều đó. Bạn được Chúa Giê-xu yêu khi Ngài dâng chính Ngài cho bạn và tất cả những gì Đức Chúa Trời làm là vì bạn. Vì vậy, đừng đo lường tình yêu của Chúa cho bạn bằng việc Ngài khiến bạn mạnh khỏe bao nhiêu, giàu có thế nào hay qua những niềm an ủi mà Ngài sẽ mang đến trong đời sống bạn. Nếu đó là cách để đo lường tình yêu của Đức Chúa Trời, thì rõ ràng là Ngài ghét sứ đồ Phao-lô.

Hãy đo lường tình yêu của Chúa qua việc Ngài đã dâng chính mình cho bạn như thế nào. Hãy đo lường tình yêu của Chúa qua việc Ngài đã ban cho bạn sự hiểu biết và niềm vui để vui hưởng mọi sự, và sau đó là vui hưởng vinh quang đời đời vào thời điểm của Ngài. Bạn đã nếm trải điều đó rồi phải không?

Chúng ta cùng nhau tái khẳng định lại điều này vì đây là điều rất vĩ đại. Tôi hy vọng bạn có thể cảm nhận được sự vĩ đại này. Đây là một điều lớn lao, vì vậy tôi muốn bạn bước vào sự sâu nhiệm để có thể cảm nhận bạn đang được yêu theo cách Đức Chúa Trời muốn bạn cảm nhận. Vì vậy, chúng ta cùng nhau khẳng định lại điều này qua 2 phân đoạn Kinh Thánh trong Phúc Âm Giăng.

Chắc chắn sẽ có người nói ngay rằng: “Ồ, khi nghĩ về tình yêu của Chúa dành cho tôi, tôi nghĩ đến Giăng 3:16: “Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin Con ấy không bị chết mất nhưng có sự sống đời đời.” Và tôi sẽ nói: “Vâng, vâng, vâng. Tôi cũng vậy. Sự sống đời đời. Tôi cũng nghĩ vậy.”

Vậy để tôi hỏi bạn: “Sự sống đời đời là gì?” Có phải món quà này đã khiến Đức Chúa Trời phải tốn cả mạng sống của Con Ngài không? Hãy để Chúa Giê-xu định nghĩa điều này. Bạn có biết Ngài đã định nghĩa về sự sống đời đời ở đâu trong Phúc Âm Giăng không? Có một định nghĩa rõ ràng và trong suốt như pha lê ở trong Giăng 17:3: “Ðây là sự sống đời đời: đó là họ nhận biết Cha, Ðức Chúa Trời thực hữu duy nhất, và Ðức Chúa Giê-xu Christ, Ðấng Cha đã sai đến.” Khi nào chúng ta nhận được sự sống đời đời? Đó là lúc chúng ta nhận biết Ngài, đó là lúc chúng ta biết Ngài với tri thức nhiều hơn, với sự ngưỡng mộ nhiều hơn, với nỗi kinh ngạc lớn hơn và với niềm vui mừng khôn tả. Đó chính là sự sống đời đời.

Sự sống đời đời không phải là sân gôn vĩnh cửu hay bất cứ thứ gì khác. Không, sự sống đời đời là Đức Chúa Trời đời đời – lớn hơn, vĩ đại hơn, cao cả hơn dãy núi An-pơ hùng vĩ.  

Sự sống đời đời là việc Đức Chúa Trời bày tỏ trong vinh quang Ngài, khiến thỏa nguyện tấm lòng của bạn là nơi bạn không bao giờ được lấp đầy bằng TV, internet hay bất cứ điều gì khác. Đó là Đức Chúa Trời. Bạn là tạo vật tuyệt diệu – tạo vật duy nhất trên hành tinh này được tạo dựng để nhận biết Đức Chúa Trời.

Trong Giăng 14:21, Chúa Giê-xu nói: “Ai có những điều răn của Ta và vâng giữ, ấy là người yêu kính Ta; người nào yêu kính Ta sẽ được Cha Ta yêu thương, và Ta sẽ yêu thương người ấy và bày tỏ chính Ta cho người ấy.” Tôi thích câu này: “Ta sẽ yêu thương người ấy và bày tỏ chính Ta cho người ấy”. Đó chính là tình yêu. Tôi muốn bạn cảm nhận được tình yêu của Chúa Giê-xu khi Ngài bày tỏ chính Ngài cho bạn. Bạn cần có cái nhìn khác về tình yêu của Chúa, không nên giống với cách nhìn hay cách nghĩ của thế gian về tình yêu của Chúa.

Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều đã được tái sinh. Quyền công dân của chúng ta là ở trên thiên đàng. Chúng ta là tạo vật mới. Chúng ta không suy nghĩ như thế gian. Đối với Cơ Đốc nhân, được yêu nghĩa là có Chúa nhiều hơn. “Chúa Giê-xu ơi, xin hãy tiếp tục làm đi, xin hãy bày tỏ chính Ngài cho con vì con biết khi Ngài làm điều đó, con cảm thấy được yêu vô cùng.”

Bao nhiêu người trong chúng ta đã kiểm chứng thực tế này với lòng biết ơn và sự vui mừng trong những ngày chúng ta phải chịu khổ, phải chịu mất mát hay trong những ngày tăm tối của cuộc đời. Khi mọi thứ quanh đời ta dường như lùi bước thì đó là lúc Ngài sẽ xuất hiện. Ý tôi muốn nói về việc được yêu là như vậy – không phải là đau khổ sẽ qua nhanh hay mất mát sẽ biến mất. Chúa Cứu Thế đã đến. Ngài bày tỏ chính mình Ngài cho tôi.

Khi tôi 28 tuổi, lúc đó tôi đang đứng trong một cửa hàng sách, sẵn sàng để làm tang lễ cho mẹ tôi sau lễ Giáng Sinh năm 1974, Chúa Giê-xu đã xuất hiện. Tôi sẽ không đánh đổi giây phút ấy cho sự sống của mẹ, và mẹ hiểu điều đó. Tôi không bao giờ còn được gặp lại mẹ nữa. Bạn biết không cho đến lúc đó, không ai có ý nghĩa đối với cuộc đời tôi hơn là chính mẹ, và Đức Chúa Trời đã mang mẹ đi trong một tai nạn xe buýt năm tôi 28 tuổi.

Nhưng Chúa Giê-xu đã xuất hiện và khải thị nhiều điều về Ngài cho tôi và điều đó khiến tôi tăng trưởng vượt bậc. Bạn cũng từng nếm trải điều đó rồi phải không? Và bạn hiểu điều tôi đang nói đúng không? Đối với những người chưa cảm nhận được tình yêu của Chúa, tôi hi vọng rằng Đức Chúa Trời sẽ dùng bài viết này để đánh thức cảm nhận đó trong bạn.

Tác giả John Piper; Hadassah Phạm dịch

(Nguồn: www.desiringgod.org)

 

 

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92