Dưỡng Linh Quốc Tế

Làm thế nào để xưng nhận tội lỗi của mình?

Ngạn ngữ có câu: “Sự thú nhận hữu ích cho tâm hồn”. Và ngạn ngữ thường là sự đúc kết những gì đúng đắn nhất.

Đối với cơ đốc nhân, sự thú nhận không chỉ là một lựa chọn. Chúng ta phạm tội, chúng ta xưng nhận, và đời sống bước đi với Chúa được tiếp tục biến đổi. Bạn không có lựa chọn nào khác cả. Augustine, giáo sư Cơ Đốc vĩ đại dưới thời Rô-ma chia sẻ: “sự thú nhận những điều sai trái là khởi đầu của việc làm những điều đúng đắn.”

Làm thế nào để xưng tội lỗi của mình?

Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót” Châm ngôn 28.13

Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình! Được khỏa lấp tội lỗi mình!  Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho, Và trong lòng không có sự giả dối!  Khi tôi nín lặng, các xương cốt tôi tiêu-tàn, Và tôi rên siếc trọn ngày;  Vì ngày và đêm tay Chúa đè nặng trên tôi; Nước bổ thân tôi tiêu hao như bởi khô hạn mùa hè.  Tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi; Tôi nói: Tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va; Còn Chúa tha tội ác của tôi.  Bởi cớ ấy phàm người nhân đức đều cầu nguyện cùng Chúa trong khi có thể gặp Ngài; Quả thật, trong lúc có nước lụt lan ra, thì sẽ chẳng lan đến người”. Tôi nói với bản thân mình: “Tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va. “Và Ngài đã tha thứ. Tất cả tội lỗi tôi được tha. Vì vậy, hãy dâng trình những tội lỗi của mình lên với Chúa khi còn có thể. Và dù khi có bất kì tai họa nào ập đến cũng không chịu sự phán xét từ Chúa. Thi Thiên 32: 1-6

Bài ca về ăn năn trong Kinh Thánh là Thi thiên 51 được viết bởi vua Đa-vít khi ông ăn năn tội ngoại tình của mình. Điều tuyệt vời ở đây là Đa-vít tin rằng Chúa sẽ tha thứ tôi lỗi ông và phục hồi mối quan hệ của ông với Chúa. “Đức Chúa Trời ôi! xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa; Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa.  Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác, Và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, Tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, Và làm điều ác trước mặt Chúa; Hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán, Và được thanh sạch khi Chúa xét đoán.  Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi.  Nầy, Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong; Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi.  Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch; Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết,  Hãy cho tôi nghe sự vui vẻ mừng rỡ, Để các xương cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái lạc.  Xin Chúa ngảnh mặt khỏi các tội lỗi tôi, Và xóa hết thảy sự gian ác tôi. Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng” Thi thiên 51. 1-10

Như Kinh Thánh chép “Bởi có chép rằng: Chúa phán: Thật như ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quì trước mặt ta, Và mọi lưỡi sẽ ngợi khen Ðức Chúa Trời.  Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Ðức Chúa Trời”. Rô-ma 14: 11-12

“Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác”. I Giăng 1: 9

 Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Gia-cơ 5:16

CTV. Naomi Trang

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92