Dưỡng Linh

Làm gì trong khi chờ đợi Chúa?

Oneway.vn – Con cái của Đức Chúa Trời luôn chờ đợi điều gì đó từ Ngài. Nhưng đôi khi, chúng ta chờ đợi điều mình mong muốn mà bỏ qua điều Chúa muốn chúng ta làm.

 

Chúng ta chờ đợi Chúa hoàn thành các lời hứa của Ngài (Hebrews/Hê-bơ-rơ 6:15), giải cứu chúng ta khỏi tay kẻ thù (Psalm/Thi Thiên 27:11,14), ban cho những sự cần dùng (Philippians/Phi-líp 4:19), giải thoát khỏi hoạn nạn (Thi Thiên 40:1), cất sự sợ hãi (Thi Thiên 34:4), làm tâm linh chúng ta mạnh mẽ (Isaiah/Ê-sai 40:31), đưa chúng ta khỏi sự ngã lòng và thất vọng (Thi Thiên 88:1,6), hướng chúng ta đến với sự công bình (Ê-sai 26:8), cứu chuộc thân thể hay hư nát (Romans/Rô-ma 8:23), và sự trở lại của Đấng Christ (Titus/Tít 2:13).

Nhưng chúng ta thường chỉ chờ đợi điều mình mong muốn, rồi bận tâm về chúng mà bỏ qua điều Chúa muốn chúng ta làm.

Vậy, bạn đang chờ đợi điều gì? Bạn chờ đợi thế nào?

 

 

Không lo lắng thái quá, lãng phí thời gian

Trong Thi Thiên 37, Vua David – người đầy dẫy kinh nghiệm trông cậy Chúa – nói rằng lo lắng và mơ hồ khiến chúng ta yếu đuối. Bối cảnh của Thi Thiên 37 là sự bối rối của “người công bình” – người tin kính Chúa – trước sự sa ngã, héo mòn, mất mát, bất công trong khi chờ đợi ý muốn Chúa. Trong khi đó, những “kẻ gian ác” – người không kính sợ Chúa – thì hưởng sự phồn vinh. Nhưng không chỉ đố kỵ với sự thịnh vượng của người gian ác, chúng ta đôi khi còn ganh tỵ với sự hưng thịnh của người công bình. Nên Thi Thiên 37 nhắc nhở chúng ta trước mỗi cám dỗ ganh ghét anh em mình trong khi chờ đợi ý Chúa.

Chúng ta không có nhiều thời gian trên đất, đừng lãng phí vào sự lo lắng thái quá và bận tâm về những điều mình đã hay chưa hoàn thành. Hãy dành trọn cuộc đời làm điều Chúa muốn trong khi chờ đợi Ngài.  

 

 

Phó thác cho Chúa

Trong khi chờ đợi, Chúa muốn chúng ta: “Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va, và giữ theo đường Ngài, thì Ngài sẽ nâng ngươi lên để nhận được đất! Khi kẻ ác bị diệt đi, thì ngươi sẽ thấy điều ấy” (Thi Thiên 37:34). Tân Ước nhắc: “Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên; lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em” (I Peter/I Phi-e-rơ 5:6-7). Khiêm nhường trong sự chờ đợi: “Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va, và chờ đợi Ngài” (Thi Thiên 37:7). Điều này sẽ khó khăn và Chúa biết rõ điều đó. Kinh Thánh có rất nhiều ví dụ về những thử thách của sự chờ đợi. Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết Ngài hiểu tất cả, và Ngài muốn chúng ta tin rằng “Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả” (Mark/Mác 9:23). Bình an chờ đợi trong đức tin bền bỉ là điều hoàn toàn có thể.

 

 

Làm điều lành

Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm nhiều việc thay vì chỉ chờ đợi. “Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va, và làm điều lành; khá ở trong xứ, và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài” (Thi Thiên 37:3). Tin tưởng Chúa, giao phó mọi nỗi lo âu cho Ngài, Ngài sẽ nâng đỡ, giải cứu chúng ta trong mọi hoàn cảnh (Phi-líp 4:11-13), và bởi đức tin mà “làm điều thiện cho mọi người, nhứt là cho anh em chúng ta trong đức tin” (Galatians/ Ga-la-ti 6:10). Ngừng tập trung cho ham muốn của mình mà nhìn xung quanh, chúng ta sẽ tìm thấy những cơ hội để làm việc lành – tại nơi chúng ta được đặt để.

Hãy ghi nhớ Lời Chúa (Thi Thiên 119:11), khích lệ người xung quanh và cầu nguyện (Ephesians/Ê-phê-sô 6:18), những muộn phiền và đau đớn sẽ được chữa lành (II Corinthians/Cô-rinh-tô 1:4), kẻ ngã lòng sẽ được nâng đỡ (I Thessalonica/Tê-sa-lô-ni-ca 5:14). Bạn cũng có thể góp phần với Nhà thờ địa phương trong việc chăm sóc chữa lành (I Phi-e-rơ 4:10), yêu thương người lân cận (Galatians/Ga-la-ti 5:14), nhớ đến kẻ nghèo nàn (Ga-la-ti 2:10), ban cho để làm sáng danh Chúa (II Cô-rinh-tô 9:10-12).

Bạn sẽ cho rằng điều chúng ta nhận được khi đợi chờ Chúa mới quan trọng. Nhưng kết quả quan trọng của đời sống chờ đợi chính là việc lành bởi đức tin.

 

 

Vui mừng trong Chúa

Bạn đang đợi điều gì? Và đợi như thế nào? Đây là hai câu bạn nên hỏi bản thân. Khi Chúa muốn chúng ta chờ đợi Ngài, bạn sẽ bình an, bền bỉ trong đức tin; hay để những lo âu, tội lỗi gặm nhấm hết thời gian và năng lượng cho những việc Chúa đặt để? David khuyên: “Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước” (Thi Thiên 37:4).

Sự vui mừng trong Chúa lấp đi những nỗi lo âu, chuyển mối bận tâm của chúng ta từ điều chúng ta đợi sang Đấng chúng ta chờ đợi (Thi Thiên 37:7). “Hỡi Đức Giê-hô-va, thật chúng tôi đứng trên đường phán xét mà trông đợi Ngài; danh Ngài, là sự ghi nhớ Ngài, vốn là sự ao ước của linh hồn chúng tôi” (Ê-sai 26:8).

Nếu Đức Chúa Trời là mong ước của chúng ta, chắc chắn Ngài sẽ đáp lời. Chờ đợi Đức Chúa Trời là một phần bất biến trong đời sống Cơ đốc nhân. Chúng ta cần học cách chờ đợi tốt nhất, và đảm bảo chúng ta không xao lãng khỏi việc lành mà Chúa muốn chúng ta làm trong khi chờ đợi.

Jane Nguyễn dịch

(Nguồn: desiringgod.org)

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92