Dưỡng Linh Quốc Tế

Kinh Thánh & việc bảo vệ bản thân khỏi tội lỗi tình dục

Oneway.vn – Trong những tranh cãi xung quanh luận điệu về tình dục không đứng đắn… Phó Tổng thống Mỹ – ông Mike Pence – đã bị chế nhạo khi chia sẻ rằng ông cố gắng không bao giờ ở một mình với phụ nữ không phải vợ mình.

Về vấn đề này, Kinh Thánh đã đưa ra những hướng dẫn rõ ràng về cách tránh phạm tội lỗi về tình dục.

Cụ thể trong I Corinthians/I Cô-rinh-tô 6:18 khuyên: “Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình“.

Từ “tránh” có nghĩa là né tránh, chạy khỏi nó. Trong Exodus/Xuất Ai Cập ký 20:14 có điều răn: “Ngươi chớ phạm tội tà dâm”.

Bởi vì phần lớn vấn đề khiến con người ngày nay đi xa khỏi lời thề nguyện trong hôn nhân chính là sách báo, phim ảnh khiêu dâm. Các cuộc khảo sát cho thấy khoảng hai phần ba đàn ông ở Mỹ thường xuyên xem phim khiêu dâm, và tỷ lệ này cũng gần giống ở nam Cơ đốc.

Thời đại kỹ thuật số đã làm cho vấn đề này trở nên phổ biến và sẵn có hơn bao giờ hết. Mọi người tiếp cận hình ảnh khiêu dâm trên điện thoại thông minh và các thiết bị khác tới mức báo động.

Kinh Thánh không đề cập đến nội dung khiêu dâm một cách cụ thể, nhưng nó nói rằng khi một người đàn ông kết hôn vẫn tiếp tục nhìn vào người phụ nữ mà anh ta không kết hôn, nuôi dưỡng mong muốn có quan hệ tình dục với cô ấy – đã được gọi là ngoại tình tư tưởng.

“Các ngươi có nghe lời phán rằng: Ngươi chớ phạm tội tà dâm. Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đờn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi” (Matthew/Ma-thi-ơ 5:27, 28).

Nguyên tắc trong câu này áp dụng cho bất cứ ai đã lập gia đình hoặc độc thân, vì hành vi đó rõ ràng xúc phạm đến Đức Chúa Trời.

Colossians/Cô-lô-se 3: 5 cảnh cáo: “Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng“.

Dành thời gian để đọc, suy gẫm và sống theo những gì Chúa bày tỏ cho chúng ta qua lời Ngài là điều không dễ dàng. Nó cần thời gian và thực hành. Nhưng theo kế hoạch của Ngài cho cuộc sống, nó có thể giúp chúng ta học cách yêu điều tốt. Chúng ta càng làm vậy, lòng yêu thương sâu sắc của chúng ta cho các tiêu chuẩn của Ngài sẽ càng lớn hơn.

Cuối cùng, nó có thể cứu cuộc hôn nhân khỏi sự tàn phá tình dục mà chúng ta đang thấy trong nền văn hoá ngày nay.

Dưới đây là danh sách các câu Kinh Thánh giúp tránh xa khỏi sự cám dỗ của tình dục:

* II Timothy/II Ti-mô-thê 2:22 Cũng hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ, mà tìm những điều công bình, đức tin, yêu thương, hòa thuận với kẻ lấy lòng tinh sạch kêu cầu Chúa”.

 * Galatians/Ga-la-ti 6:1 Hỡi anh em, vì bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Chúa Trời, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại; chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chẳng”.

* II Corinthians/II Cô-rinh-tô 12:21 Có lẽ nào khi tôi đến nơi anh em, Đức Chúa Trời lại làm cho tôi phải hạ mình xuống về việc anh em một lần nữa, và tôi sẽ phải khóc lóc về nhiều kẻ trước đã phạm tội mà không ăn năn về những sự ô uế, gian dâm, luông tuồng họ đã phạm, hay sao?

* Ephesians/Ê-phê-sô 5:3 Phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ”.

* Ephesians/Ê-phê-sô 5:33 Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng”.

* Galatians/Ga-la-ti 5:19Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng”.

* Genesis/Sáng-thế-ký 2:24 Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt”.

* Hebrews/Hê-bơ-rơ 13:4 Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình”.

* I Corinthians/I Cô-rinh-tô 6:9 Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao?

* I Corinthians/I Cô-rinh-tô 6:18 Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình”.

* I John/I Giăng 1:9 Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác”.

* Matthew/Ma-thi-ơ 5:28 Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đờn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi”.

* Mark/Mác 7:22-23tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. Hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lòng thì làm cho dơ dáy người”.

* I Thessalonians/I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-5Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế, mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng, chẳng bao giờ sa vào tình dục luông tuồng như người ngoại đạo, là kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời”.

* Mark/Mác 10:6-9 “Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ. Vì cớ đó, người nam lìa cha mẹ mình mà dính díu với vợ; và hai người cùng nên một thịt mà thôi. Như thế, vợ chồng chẳng phải mà hai nữa, mà chỉ một thịt. Vậy, người ta không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp”.

* Proverbs/Châm ngôn 5:15-19 Hãy uống nước hồ con chứa, Và nước chảy trong giếng con. Các nguồn của con há nên tràn ra ngoài đường, Và các suối của con tuôn nơi phố chợ sao? Nó khá về một mình con, Chớ thông dụng nó với người ngoại. Nguyện nguồn mạch con được phước; Con hãy lấy làm vui thích nơi vợ con cưới buổi đang thì, như nai cái đáng thương, và hoàng dương có duyên tốt, Nguyện nương long nàng làm thỏa lòng con luôn luôn, Và ái tình nàng khiến cho con say mê mãi mãi”.

* I Corinthians/I Cô-rinh-tô 13:4-8 Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhơn từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ”.

* Song of Songs/Nhã ca 7:6-12 Hỡi ái tình ta, mình xinh đẹp thay, Hạp ý dường bao, khiến cho người ta được khoái chí! Hình dung mình giống như cây chà là, Và nương long mình tợ chùm nó. Ta nói rằng: Ta sẽ trèo lên cây chà là, Vịn lấy các tàu nó; Nguyên hai nương long mình như chùm nho, Mùi thơm mũi mình như trái bình bát, và ổ gà mình như rượu ngon. Chảy vào dễ dàng cho lương nhơn tôi, Và tuôn nơi môi kẻ nào ngủ. Tôi thuộc về lương nhơn tôi, Sự ước ao người hướng về tôi. Hỡi lương nhơn tôi, hãy đến, chúng ta sẽ đi ra ngoài đồng, Ở đêm nơi hương thôn. Vừa sớm mai, chúng ta sẽ thức dậy, Đi đến vườn nho, đặng xem thể nho có nứt đọt, Hoa có trổ, thạch lựu có nở bông chăng: Tại đó tôi sẽ tỏ ái tình tôi cho chàng”.

* I Corinthians/I Cô-rinh-tô 6:13-20 Đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn, Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái nọ và cái kia. Nhưng thân thể chẳng phải vì sự dâm dục đâu, bèn là vì Chúa, và Chúa vì thân thể; và Đức Chúa Trời là Đấng đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ lấy quyền phép mình khiến chúng ta sống lại nữa. Anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Đấng Christ sao? Vậy thì mình có nên lấy chi thể của Đấng Christ mà làm thành chi thể của điếm đĩ chăng? Đức Chúa Trời nào nỡ vậy! Anh em há chẳng biết người nào kết hiệp với điếm đĩ, thì trở nên một xác với nó sao? Vì có chép rằng: Hai người sẽ đồng nên một thịt. Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tánh thiêng liêng cùng Ngài. Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời”.

 

Diệu Trang dịch

(Nguồn: cbn.com)

 

Bạn đã tin nhận Chúa Jesus chưa? Bạn muốn tìm hiểu về Chúa? Vui lòng bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, inbox Fanpage) hay liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email tintuc@oneway.vn.

 

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92