Giáo Dục

Kinh Thánh và 3 nhân vật yếu đuối tiêu biểu

Oneway.vn – Đức Chúa Trời rất kiên nhẫn với chúng ta. Bởi lòng nhẫn nại của Chúa mà chúng ta được dung thứ, cho chúng ta cơ hội ăn năn, bằng không tất cả đều bị hủy diệt…

Lòng kiên nhẫn vĩ đại của Chúa được bày tỏ qua đời sống nhiều người, mọi màu da, độ tuổi và địa vị xã hội. Như mưa rơi xuống cho cả người công bình và kẻ độc ác, thì tình yêu của Chúa cũng rải khắp trên mọi người – cho cả người tin và không tin Ngài. Cùng xem qua cuộc đời của vài nhân trong Kinh Thánh sẽ giúp chúng ta hiểu và thấy được lòng nhẫn nại của Chúa trên cuộc đời mình.

1. Gomer/Gô-me (Hosea/Ô-sê 1-3)

Gomer là người đàn bà tà dâm khác thường đến kỳ lạ được nhắc đến trong Kinh Thánh, sách Hosea (Hosea/Ô-sê 1:2-3). Chúa phán bảo Hosea đi cưới “người vợ gian dâm” để bày tỏ rằng dân Israel/Y-sơ-ra-ên đã lựa chọn xa cách lời Chúa.

Dù đã có con với Hosea nhưng Gomer vẫn gian dâm (Hosea/Ô-sê 2:5). Mặt khác, Hosea vẫn theo lệnh Chúa theo đuổi bà (Hosea/Ô-sê 3:1-2). Câu chuyện của họ cho chúng ta thấy Chúa không ngừng dõi theo ta từ khi chúng ta còn trong tội lỗi (Hosea/Ô-sê 2:19-20).

2. Jonah/Giô-na (Jonah/Giô-na 1-4)

Mọi người đều biết câu chuyện Jonah ở trong bụng cá 3 ngày. Tuy nhiên, có điều chúng ta nên biết về cuộc đời ông, đó là Chúa vẫn kiên nhẫn với cả người ở trong tội lỗi (để Ngài có thể cứu họ) và những đứa con bướng bỉnh hoang đàng của Ngài (để Ngài có thể sửa dạy họ).

Chúa phán bảo Jonah đi kêu gọi dân thành Nineveh/Ni-ni-ve ăn năn, một thành phố toàn người hung ác (Jonah/Giô-na 1:1-2). Chúa nhìn thấy và động lòng thương xót tình trạng vô vọng của họ: không ai trong số họ biết phân biệt đúng sai, do đó họ có xu hướng theo đường diệt vong (Jonah/Giô-na 4:11). Chúa gửi Jonah đi vì muốn họ ăn ăn.

Mặt khác, Jonah là một Cơ đốc nhân cứng đầu, chỉ muốn sự trừng phạt của Chúa giáng trên kẻ thù (Jonah/Giô-na 1:3). Ông biết Chúa là Đấng nhân lành và đầy lòng thương xót, nên không muốn dân thành Nineveh nhận được sự thương xót và nhân từ của Ngài (Jonah/Giô-na 4:1-3). Tuy nhiên, Chúa muốn họ nhận biết tình yêu của Ngài, nên đã khiến đem Jonah đến rao giảng, đồng thời dạy ông bài học về lòng nhân từ.

3. Peter/Phi-e-rơ (Acts/Công vụ các sứ đồ, I & II Peter/Phi-e-rơ)

Cuộc đời của Peter cho chúng ta thấy Chúa kiên nhẫn và tốt lành dường bao. Chúng ta đều biết câu chuyện của ông: một ngư phủ được Đấng Christ kêu gọi để trở nên sứ đồ; được nhìn thấy, có những trải nghiệm tuyệt vời: Chúa Jesus chữa lành, đuổi quỷ (Ma-thi-ơ 8); ông nhìn thấy Chúa hoá hình và Đức Chúa Cha trò chuyện với Ngài; dù theo cách quở trách (Luke/Lu-ca 9:27-36); ông đã bước đi trên mặt nước sau khi Chúa Jesus kêu ông bước khỏi thuyền (Matthew/Ma-thi-ơ 14:22-33); ông ncòn hận được khải thị rằng Đấng Christ thật chính là Con Đức Chúa Trời (Matthew/Ma-thi-ơ 16:16).

Nhưng Peter vẫn chối Chúa. Không phải 1 mà đến 3 lần (Luke/Lu-ca 22:54-62). Sau đó ông trở lại nghề cũ: nghề đánh cá (John/Giăng 21:3).

Tuy nhiên, Chúa Jesus không để ông cứ như vậy. Trước khi Peter chối Chúa, Ngài đã bảo trước việc này và cầu nguyện cho sự trở lại của ông (Luke/Lu-ca 22:31-34). Sau khi Peter chối Chúa, Đấng Christ đã trở lại và phục hồi vai trò của ông trong chương trình của Ngài (John/Giăng 21:15-19). Không lâu sau, chúng ta thấy rằng Peter trở thành một trong những nhà lãnh đạo tiên phong của Hội Thánh đầu tiên, và là người làm vinh hiển danh Chúa khi tuận đạo (Acts/Công vụ, John/Giăng 21:18-19).

Tác giả JB Cachila; TâmLinh TLV. dịch

(Nguồn: christiantoday.com)

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92