Dưỡng Linh Giáo Dục

Kinh Thánh và 10 câu chuyện hồi sinh

Oneway.vn – Đức Chúa Trời là Đấng Sống và là Nguồn Sự sống. Mỗi người sống lại từ cõi chết là một phép lạ kỳ diệu của Chúa…

Chúa ban sự sống cho người nào Ngài muốn – kể cả khi họ đã chết. Kinh Thánh thuật lại nhiều trường hợp kỳ diệu về quyền năng đắc thắng sự chết của Đức Chúa Trời:

1. Con trai bà góa Zarephath/Sa-rép-ta (I Kings/I Các Vua 17:17-24)

Tiên tri Elijah/Ê-li ở tại phòng cao trong nhà một bà góa. Bấy giờ, trong xứ có hạn hán trầm trọng khiến nhiều người chết. Đau đớn vì mất con, người đàn bà mang xác con trai tìm đến Elijah. Elijah đem xác đứa trẻ chết lên phòng cao và cầu nguyện: “Ôi Jehovah Đức Chúa Trời tôi! Xin Chúa khiến linh hồn đứa trẻ này trở lại trong mình nó” (câu 21). Elijah nằm ấp trên mình đứa trẻ 3 lần khi cầu nguyện, và “Đức Jehovah nhậm lời của Elijah; linh hồn của đứa trẻ trở lại trong mình nó, và nó sống lại (câu 22). Vị tiên tri đưa cậu bé trở lại với mẹ; người đàn bà tràn đầy niềm tin vào quyền năng Chúa qua Elijah: Bây giờ tôi nhìn biết ông là một người của Đức Chúa Trời, và lời phán của Đức Jehovah ở trong miệng ông là thật (câu 24 ).

2. Con trai bà Shunam/Su-nem (II Kings/II Các Vua 4:18-37)

Tiên tri Elisha/Ê-li-sê được gia đình bà Shunam cho trú ngụ tại một phòng cao trong nhà. Một hôm, khi Elisha lên núi Carmel, con trai bà đột ngột qua đời. Người phụ nữ mang xác con đến phòng Elisha đặt nó lên giường (câu 21). Không nói gì với chồng, bà lên đường đến núi Carmel tìm gặp Elisha (câu 22-25) xin ông cứu con. Elisha sai đầy tớ là Gehazi/Ghê-ha-xi đi trước, ông chỉ thị đặt cây gậy của mình lên mặt đứa trẻ (câu 31). Elisha và người đàn bà trở về nhà và lên phòng cao đóng cửa cầu nguyện. Ông ấp trên mình cậu bé để cơ thể bé ấm lại (câu 34). Ông lại đứng dậy bước đi quanh phòng, ấp lên người cậu bé lần nữa. Cậu bé đã “nhảy mũi 7 lần và mở mắt ra“, sống lại từ cõi chết (câu 35).

3. Người đàn ông sống lại từ mộ Elisha/Ê-li-sê (II Các Vua 13:20-21)

Khi người ta đem chôn một cái xác cạnh mộ của tiên tri Esisha. Đang đào huyệt, họ nhìn thấy một đoàn quân tiến đến gần, sợ phải chạm trán với người Mô-áp, họ vội vã ném cái xác vào mộ Elisha, và Kinh Thánh chép: Kẻ chết vừa đụng hài cốt Elisha thì sống lại và đứng dậy (câu 21).

4. Con trai bà góa thành Nain (Luke/Lu-ca 7:11-17)

Đây là phép lạ làm kẻ chết sống lại đầu tiên trong chức vụ của Chúa Jesus. Kinh Thánh chép khi Chúa đến thị trấn Nain thì bắt gặp một đám tang. Trong quan tài là anh thanh niên, con trai duy nhất của một góa phụ. Khi Chúa Jesus nhìn thấy “Ngài động lòng thương xót người mà phán rằng: Đừng khóc! (câu 13). Ngài đến gần, chạm vào quan tài nói với người chết: Hỡi người trẻ kia, ta biểu ngươi chờ dậy! Người chết vùng ngồi dậy và khởi sự nói” (câu 14,15). Chúa Jesus đã biến đám tang thành một buổi ngợi khen, thờ phượng: “Có đấng tiên tri lớn đã dấy lên giữa chúng tôi, và Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân Ngài, đám đông đã nói như vậy (câu 16).

5. Con gái của Jairus/Giai-ru (Luke/Luca 8:52-56)

Chúa Jesus đã gọi cô con gái nhỏ đã chết của Jairus – một nhà lãnh đạo hội đường – sống lại. Một đám đông bao vây Chúa khi Jairus đến cầu xin Ngài chữa lành đứa con gái 12 tuổi đang hấp hối (câu 41,42). Chúa Jesus nhận lời, khi Ngài đang đi thì một thành viên trong gia đình Jairus báo tin buồn rằng con ông đã chết. Chúa quay lại nói với Jairus: Đừng sợ, hãy tin mà thôi, thì con ngươi sẽ được cứu” (câu 50). Tới nơi, Ngài cầm lấy tay con ấy, gọi lớn tiếng lên rằng: Con ơi, hãy chờ dậy! Thần linh bèn hoàn lại, con ấy chờ dậy liền (câu 54,55) trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.

6. Lazarus/La-xa-rơ ở thành Bethany/Bê-tha-ni (John/Giăng 11)

Người thứ 3 Chúa Jesus khiến sống lại là Lazarus, một người bạn của Ngài. Có lời báo đến Chúa Jesus rằng Lazarus bệnh, nhưng Chúa không thể đến Bethany để chữa lành cho người. Ngài nói với các môn đệ: Bịnh nầy không đến chết đâu, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho Con Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh” (câu 4). Vài ngày sau, Chúa nói với các môn đệ rằng Lazarus đã chết rồi, nhưng Ngài sẽ cho anh sống lại: Ta đi đánh thức người” (câu 11). Khi Chúa đến Bethany thì 4 ngày đã trôi qua và Lazarus đã được chôn, nhưng hai chị em của Lazarus mừng rỡ đón Ngài: Lạy Chúa, nếu Chúa có đây thì anh tôi không chết (câu 21 và 32). Chúa hứa với Martha/Ma-thê sẽ gọi Lazarus trở về (câu 23) và tuyên bố Ngài là “sự sống lại và sự sống” (câu 25). Chúa ra lệnh cho hòn đá lấp cửa mộ lăn ra (câu 39), cầu nguyện (các câu 41-42) và kêu lên một tiếng lớn rằng: Hỡi Lazarus, hãy ra! (câu 43), và Người chết đi ra(câu 44). Đức Chúa Trời được vinh hiển. “Có nhiều người Giu-đa đã đến cùng Ma-ri và thấy sự Đức Chúa Jesus làm bèn tin Ngài (câu 45). Nhưng cũng có một số người bất tín, từ chối Ngài, họ lên kế hoạch giết cả Chúa Jesus lẫn Lazarus (John/Giăng 11:53; 12:10).

7. Các vị thánh trong thành Jerusalem (Matthew/Ma-thi-ơ 27:50-53)

Kinh Thánh đề cập một số người sống lại nhờ sự Phục Sinh của Chúa. Khi Chúa Jesus qua đời, “đất thì rúng động, đá lớn bể ra, mồ mả mở ra, và nhiều thây của các thánh qua đời được sống lại” (câu 51,52). Những ngôi mộ vẫn mở ra cho đến ngày thứ ba. “Sau khi Đức Chúa Jesus sống lại, các thánh đó ra khỏi mồ mả, đi vào thành thánh, và hiện ra cho nhiều người thấy” (câu 53). Vào ngày Chúa Jesus sống lại, các thánh đồ cũng được sống và làm chứng tại thành Jerusalem về sự sống mà Chúa Jesus đem lại.

8. Bà Tabitha (Acts/Công-vụ 9:36-43)

Bà Tabitha còn gọi là Dorcas/Đô-ca, là tín đồ sống ở thành phố biển Jobba/Giốp-bê. Sự sống lại của bà là do sứ đồ Peter/Phi-e-rơ. Bà Dorcas được biết đến là người làm nhiều việc lành và hay bố thí (câu 36). Khi bà qua đời, các tín hữu ở Joppa tràn ngập nỗi buồn. Họ đặt xác người ở phòng cao và gọi cho Peter/Phi-e-rơ đang ở thị trấn Lydda/Ly-đa gần đó (câu 37-38). Các môn đồ ở Jobba cho Peter xem quần áo mà bà Đô-ca đã làm cho những người góa bụa (câu 39). Peter bảo họ ra khỏi phòng và cầu nguyện. Sau đó, “xây lại với xác, mà rằng: Hỡi Ta-bi-tha, hãy chờ dậy! Người mở mắt, thấy Phi-e-rơ, bèn ngồi dậy liền. Phi-e-rơ đưa tay ra đỡ cho đứng dậy; đoạn gọi các thánh đồ và đờn bà góa đến, cho họ thấy người sống” (câu 40-41). Các tín đồ vui mừng nhận lại được người bạn của họ và tin tức lan truyền nhanh chóng khắp thành phố, và kết quả: “có nhiều người tin theo Chúa” (câu 42).

9. Eutychus/Ơ-tích (Atcs/Công-vụ 20:7-12)

Anh Eutychus là dân thành Troas/Trô-ách. Khi các tín hữu thành Troas đang tụ họp trên một phòng cao để nghe sứ đồ Paul/Phao-lô giảng đến khuya. Eutychus đang ngồi bên bệ cửa sổ nghe giảng thì bất chợt buồn ngủ, thiếp đi. Anh bị ngã xuống từ tầng 3, “lúc đỡ dậy đã thấy chết rồi” (câu 9). Nhưng Paul đến “nghiêng mình trên người, ôm lấy” (câu 10), Eutychus bèn được cứu sống  “Sự ấy làm cho mọi người đều yên ủi lắm” (câu 12).

10. Chúa Jesus (Mark/Mác 16:1-8)

Sự chết và sống lại của Chúa Jesus là trọng điểm Kinh Thánh, và là sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử thế giới. Sự sống lại của Chúa Jesus khác với những sự hồi sinh khác: Chúa Jesus phục sinh vĩnh cửu; tất cả sự sống lại khác đều tạm thời vì những người sống lại vẫn chết lần nữa. Ngài là “trái đầu mùa của những kẻ ngủ” (I Corinthians/I Cô-rinh-tô 15:20). Chúa sống lại để chúng ta được xưng công bình (Romans/Rôma 4:25) và ban cuộc sống vĩnh cửu cho chúng ta: “vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống” (John/Giăng 14:19).

Diệu Trang dịch

(Nguồn: Gotquestions)

* Mọi thông tin phản hồi hay câu chuyện thực của chính bạn, của người thân, của tín hữu trong Hội Thánh làm chứng hoặc những người xung quanh mà bạn biết rõ; vui lòng gửi về: tintuc@oneway.vn. Chúng tôi luôn trân trọng tất cả những chia sẻ, những ý kiến đóng góp và bài vở của Quý vị!

Ban Biên Tập

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92