Dưỡng Linh

Kinh Thánh nói gì về sự bảo vệ của Đức Chúa Trời

Oneway.vn – Trong cơn khủng hoảng, lo sợ… bạn có nhìn thấy Cha của bạn là Đức Chúa Trời Chí Cao có quyền năng bảo vệ bạn khỏi hoàn cảnh bạn đang gặp phải không? Hãy để Lời Chúa khẳng định về sự bảo vệ của Chúa trên đời sống bạn.

1. Ê-sai 41:10 “Đừng sợ, vì ta ở với ngươi”

     Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi.

2. Thi Thiên 91:4 “Ngài là cái khiên và cái can của ngươi”

Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, Và dưới cánh Ngài, ngươi sẽ được nương náu mình; Sự chân thật Ngài là cái khiên và cái can của ngươi.

3. Thi Thiên 63:7 “Dưới bóng cánh của Chúa tôi sẽ mừng rỡ”

Vì Chúa đã giúp đỡ tôi, Dưới bóng cánh của Chúa tôi sẽ mừng rỡ.

4. Thi Thiên 46:1 “Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi”

     Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân.

5. Phục truyền luật lệ ký 31:6 “Ngài chẳng lìa khỏi ngươi”

     Hãy vững lòng bền chí; chớ sợ chi và chớ kinh khủng trước mặt các dân đó: vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đi cùng ngươi; Ngài chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu.

6. Xuất Ê-díp-tô ký 14:14 “Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho”

Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng.

7. Rô-ma 8:31 “Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta”

Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta?

8. Châm ngôn 18:10 “Kẻ công bình chạy đến đó, gặp được nơi ẩn trú cao”

Danh Đức Giê-hô-va vốn một ngọn tháp kiên cố; Kẻ công bình chạy đến đó, gặp được nơi ẩn trú cao.

9. II Sa-mu-ên 22:32 “Ai là hòn đá lớn, nếu không phải là Đức Chúa Trời chúng ta?”

Vậy, trừ ra Đức Giê-hô-va ai là Đức Chúa Trời? Ai là hòn đá lớn, nếu không phải là Đức Chúa Trời chúng ta?

10. II Tê-sa-lô-ni-ca 3:3 “Chúa…giữ cho khỏi Ác giả.

Chúa là thành tín, sẽ làm cho anh em bền vững và giữ cho khỏi Ác giả.

Jael

Nguồn: http://www.crosswalk.com/slideshows/10-bible-verses-about-god-s-protection.html

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92