Dưỡng Linh Giáo Dục

Kinh Thánh nói gì về địa ngục?

Oneway.vn – Địa ngục – theo Kinh Thánh – là nơi của hình phạt và là điểm đến cuối cùng dành cho người không tin Chúa.

Địa ngục được miêu tả qua nhiều thuật ngữ khác nhau như “hồ lửa đời đời”, “nơi tối tăm”, nơi “khóc lóc, nghiến răng”, nơi “lửa cháy bừng bừng”, nơi “sự chết lần hai”, nơi “lửa chẳng hề tắt”… Và sự thật khủng khiếp nhất của địa ngục hay hoả ngục, đó chính là nơi HOÀN TOÀN PHÂN CÁCH KHỎI ĐỨC CHÚA TRỜI.

Các thuật ngữ Kinh Thánh về địa ngục:

1. Sheol

“Con đường nầy mà chúng nó giữ theo, ấy là sự ngu dại của chúng nó; Dầu vậy, những kẻ đến sau họ ưng lời luận của họ. (Sê-la) Chúng nó bị định xuống Âm phủ như một bầy chiên; Sự chết sẽ chăn giữ chúng nó: Sáng ngày người ngay thẳng sẽ quản hạt chúng nó: Sự đẹp đẽ chúng nó bị tiêu diệt trong Âm phủ, Hầu cho chúng nó chẳng còn nơi ở nào nữa” (Paslm/Thi-thiên‬ ‭49:13-14‬).

Sheol – tiếng Hebrew – xuất hiện 65 lần trong Cựu Ước, được dịch là “địa ngục”, “mộ”, “sự chết”, “sự phá hủy” và “cái hố” – là nơi của người chết, nơi sự sống không tồn tại.

2. Âm phủ

“Vì Chúa sẽ chẳng để linh hồn tôi nơi Âm phủ, Và chẳng cho Đấng Thánh của Ngài hư nát đâu. Chúa đã cho tôi biết đường sự sống; Cũng sẽ cho tôi đầy lòng vui-mừng trước mặt Ngài. Hỡi anh em, ta thật có thể nói cách vững vàng với anh em về tổ Đa-vít rằng người đã chết và chôn rồi, ngày nay mồ mả người còn ở giữa chúng ta. Nhưng, vì người là đấng tiên tri, và biết Đức Chúa Trời đã thề hứa với người sẽ cho một hậu tự người ngồi trên ngai mình, thì người đã thấy trước và nói trước về sự sống lại của Đấng Christ rằng: Ngài chẳng bị để nơi Âm phủ, và xác thịt Ngài chẳng thấy sự hư nát” (Acts/Công vụ‬ ‭2:27-31‬).

Âm phủ – tiếng Hy Lạp – được dịch là “địa ngục” trong Tân Ước. Tương tự như Sheol, nó được miêu tả như “nhà tù” với các cánh cửa, thanh chắn và xích khoá, vị trí của nó là “nơi tận cùng của thế giới”.

3. Gehenna

“Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục” (Matthew/Ma-thi-ơ‬ ‭10:28‬).

“Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm-sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ nó” (Matthew/Ma-thi-ơ‬ ‭25:41‬)

Gehenna – tiếng Hy Lạp – được dịch là “địa ngục” hay “lửa địa ngục”, nơi trừng phạt tội nhân. Nó thường liên kết với “sự phán xét cuối cùng”, được miêu tả với hình ảnh lửa đời đời cháy không ngừng…

4. Tartarus

“Vả, nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các thiên-sứ đã phạm tội, nhưng quăng vào trong vực sâu, tại đó họ bị trói buộc bằng xiềng nơi tối tăm để chờ sự phán xét” ‭‭(II Peter/II Phi-e-rơ‬ ‭2:4‬)

Tiếng Hy Lạp, dùng miêu tả địa ngục hay “những vùng thấp hơn”. Giống Gehenna,

Tartarus được miêu tả là nơi dành cho hình phạt cuối cùng.

Cùng với các nghiên cứu về địa ngục trong Kinh Thánh mà hầu hết Cơ đốc nhân đều biết. Các phân đoạn Kinh Thánh dưới đây giúp chúng ta hiểu hơn nữa về địa ngục.


Hình phạt đời đời

“Khi dân sự ra ngoài, sẽ thấy thây của những người đã bội nghịch cùng ta; vì sâu chúng nó chẳng hề chết, lửa chúng nó chẳng hề tắt; chúng nó sẽ làm sự gớm ghiếc cho mọi xác thịt” (Isaiah/Ê-sai‬ ‭66:24‬)

“Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời” (Daniel/Đa-ni-ên‬ ‭12:2‬)

“Rồi những kẻ nầy sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời” (Matthew/Ma-thi-ơ‬ ‭25:46‬)

“Nếu tay ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi; thà rằng một tay mà vào sự sống, còn hơn đủ hai tay mà sa xuống địa ngục, trong lửa chẳng hề tắt” (Mark/Mác‬ ‭9:43‬)

“Lại như thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ cùng các thành lân cận cũng buông theo sự dâm dục và sắc lạ, thì đã chịu hình phạt bằng lửa đời đời, làm gương để trước mặt chúng ta” (Jude/Giu-đe‬ ‭1:7‬).

“Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời. Những kẻ thờ lạy con thú và tượng nó, cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi, thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ” (Relevation/Khải Huyền‬ ‭14:11‬).

 

Phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời

“Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài”‭ (II Thessalonians/II Tê-sa-lô-ni-ca‬ ‭1:9‬).


Nơi của lửa

“Tay Ngài cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình, và Ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt” (Matthew/Ma-thi-ơ‬ ‭3:12‬).

“Con người sẽ sai các thiên sứ Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài, và quăng những người đó vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng” (Matthew/Ma-thi-ơ‬ ‭13:41-42‬).

“…ném những kẻ ác vào lò lửa; ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng” (Matthew/Ma-thi-ơ‬ ‭13:50‬).

“Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa” (Relevation/Khải Huyền‬ ‭20:15‬).

 

Nơi dành cho kẻ ác, kẻ không tin nhận Chúa

“Kẻ ác sẽ bị xô xuống Âm phủ, và các dân quên Đức Chúa Trời cũng vậy” (Paslm/Thi-thiên‬ ‭9:17‬).


Nơi dành cho quái thú, ma quỷ và tiên tri giả

“Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những quỷ sứ nó” ‭(‭Matthew/Ma-thi-ơ‬ ‭25:41‬)

“Nhưng con thú bị bắt và tiên tri giả là kẻ đã làm phép lạ trước mặt con thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lạy hình tượng nó, cũng bị bắt với nó nữa; cả hai đều đương sống bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng” (Relevation/‭Khải-huyền‬ ‭19:20‬)

“Còn ma quỉ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời” (Relevation/Khải-huyền‬ ‭20:10‬)

Địa ngục không có quyền trên Hội Thánh: “Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội Thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó” (Matthew/Ma-thi-ơ‬ ‭16:18‬)

“Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất! Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy; song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài trong một ngàn năm” (Relevation/Khải-huyền‬ ‭20:6‬)

 

Quỳnh Trân dịch

(Nguồn: thoughtco.com)

* Mọi thông tin phản hồi hay câu chuyện thực của chính bạn, của người thân, của tín hữu trong Hội Thánh làm chứng hoặc những người xung quanh mà bạn biết rõ; vui lòng gửi về:tintuc@oneway.vn. Chúng tôi luôn trân trọng tất cả những chia sẻ, những ý kiến đóng góp và bài vở của Quý vị!

Ban Biên Tập

 

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92