Khoa học - Tự nhiên

Kinh Thánh hay truyền thông sai?

Oneway.vn – Truyền thông Mỹ vừa buộc phải rút lại những khẳng định sai trật, vội vã và khá hàm hồ về Kinh Thánh, Lời Sự Sống, Lời của Đức Chúa Trời…

Cẩn thận với các “sản phẩm” khảo cổ xuyên tạc Kinh Thánh

Gần đây xuất hiện vô số tiêu đề táo bạo về những nghiên cứu mới và đặt các dấu chấm hỏi về các chi tiết quan trọng trong Kinh Thánh.

Một nghiên cứu vừa được đăng tải trên trang American Journal of Human Genetics (Hệ thống nghiên cứu của Mỹ về gen loài người) tuyên bố tìm được thông tin đáng chú ý về dân Ca-na-an/Canaan – được nhắc đến trong Cựu Ước, sống tại Palestine trước khi bị người Hebrew/Hê-bơ-rơ xâm chiếm.

Với tiêu đề “Sự di truyền và pha trộn chuỗi gen của người Canaan cổ và người Li-băng/Lebanon hiện đại trong 5 thiên niên kỷ qua”, bản báo cáo cho rằng “người Lebanon hiện đại có nguồn gốc từ dân Canaan”.

Cẩn thận với các “sản phẩm” khảo cổ xuyên tạc Kinh Thánh

Nhìn chung, đó là thông tin thú vị, nhưng Deuteronomy/Phục Truyền 20:17 cho thấy Chúa đã kêu gọi tận diệt dân Canaan: “Khá tận-diệt dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít, dân Giê-bu-sít y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phán dặn”. Joshua/Giô-suê chương 10 cũng khẳng định không một ai sống sót trong các trận đánh.

Và giới truyền thông chỉ dừng lại ở đó, dựa vào bằng chứng ADN và kết luận: Kinh Thánh… sai!

David Klinghoffer, nhà báo của tờ Evolution News cáo buộc “các phóng viên mù quáng” đã dùng bài nghiên cứu để “lên án Kinh Thánh”. David đã đưa ra danh sách các tiêu đề sai trật nhưng nổi như cồn nhờ “ăn theo” bài nghiên cứu:

 • “Nghiên cứu bác bỏ Kinh Thánh về việc dân Canaan bị tận diệt” (Telegraph)
 • “Kinh Thánh nói dân Canaan đã bị diệt bởi người Israel, nhưng khoa học chứng minh hậu duệ của họ vẫn đang sống tại Lebanon” (The Independent)
 • “ADN thời đồ đồng phủ định sự diệt vong của dân Canaan chép trong Kinh Thánh: Nghiên cứu cho thấy gen của họ trong người Lebanon hiện đại” (Daily Mail)
 • “Các nhà khoa học tìm thấy bằng chứng dân Canaan vẫn tồn tại: Liệu Kinh Thánh có sai?” (Tech Times)
 • “Nghiên cứu mới về ADN gieo nghi ngờ về ghi chép của Kinh Thánh” (Mother Nature Network)
 • “Kinh Thánh đã SAI: Dân mà Chúa phán phải bị GIẾT vẫn sống” (Express)
 • “Bằng chứng về gen cho thấy người Canaan không bị tận diệt” (Ars Technica)
 • “Nghiên cứu bác bỏ ghi chép của Kinh Thánh về sự diệt vong của dân Canaan” (Click Lancashire)
 • “Dân Canaan thoát chết sau cuộc tàn sát thuật trong Kinh Thánh” (ABC Online)
 • “ADN đối đầu Kinh Thánh: Dân Israel không tận diệt dân Canaan” (Cosmo)
 • “Kinh Thánh đã sai: Người Canaan cổ thoát chết và ADN được duy trì trong người Lebanon hiện đại” (Pulse Headlines)
Cẩn thận với các “sản phẩm” khảo cổ xuyên tạc Kinh Thánh

Klinghoffer bổ sung: sách Judges/Các Quan xét 1:28-33 chép rằng dân Canaan vẫn sống sau cuộc xâm chiếm:

Xảy khi Y-sơ-ra-ên trở nên cường thạnh, thì bắt dân Ca-na-an phục dịch; nhưng không có đuổi chúng nó đi hết. Người Ép-ra-im cũng chẳng đuổi dân Ca-na-an ở tại Ghê-xe; nhưng dân Ca-na-an cứ ở cùng họ tại Ghê-xe. Người Sa-bu-lôn cũng chẳng đuổi dân Kít-rôn, hoặc dân ở Na-ha-lô; và người Ca-na-an ở chung cùng người Sa-bu-lôn, song phải phục dịch họ. Người A-se cũng chẳng đuổi dân ở A-cô, hoặc dân ở Si-đôn, dân ở Ách-láp, dân ở Ạc-xíp, dân ở Hên-ba, dân ở A-phéc hay là dân ở Rê-hốp. Người A-se lập sản nghiệp ở giữa dân Ca-na-an, là dân bổn xứ; vì người A-se không đuổi chúng nó đi. Người Nép-ta-li không đuổi dân ở Bết-Sê-mết và Bết-A-nát; nhưng lập sản nghiệp ở giữa dân Ca-na-an, là dân bổn xứ; còn dân Bết-Sê-mết và dân Bết-A-nát phải phục dịch người Nép-ta-li”.

Khi nhận ra lỗi sai trật của mình, tờ Telegraph đã thành thật rút lại những khẳng định ban đầu, họ ghi: “Bản gốc của bài báo này đã sai khi cho rằng nghiên cứu ADN của dân Canaan bác bỏ Kinh Thánh. Ở một sách khác trong Kinh Thánh có chép rằng dân Canaan không hoàn toàn bị tận diệt”.

Cẩn thận với các “sản phẩm” khảo cổ xuyên tạc Kinh Thánh 

Sai trật này có thể xuất phát từ chính sự không rõ ràng của nghiên cứu ADN, bởi trong bản báo cáo nói “Số phận dân Canaan vẫn chưa xác thực: Kinh Thánh viết về sự tận diệt Canaan; nếu vậy, người Canaan không thể di truyền gen” – theo bản báo cáo. “Tuy nhiên không có bằng chứng khảo cổ nào xác minh cho sự tận diệt đó: thành thị ở vịnh Levant như Sidon hay Tyre – dân cư vẫn sinh sống đến nay”.

Đây là ví dụ điển hình cho sự hiểu biết hạn hẹp về Kinh Thánh, nhưng đã vội vã đưa ra các kết luận sai trật. Có người gọi đó là tin vịt, số khác cho rằng do họ quá lười biếng tìm hiểu. Dù sao đi nữa, Kinh Thánh – một lần nữa – đã tự mình làm sáng tỏ mọi điều!

 

NHVX dịch

(Nguồn: cbn.com)

 

* Mọi thông tin phản hồi hay câu chuyện thực của chính bạn, của người thân, của tín hữu trong Hội Thánh làm chứng hoặc những người xung quanh mà bạn biết rõ; vui lòng gửi về: tintuc@oneway.vn. Chúng tôi luôn trân trọng tất cả những ý kiến và bài vở đóng góp của tất cả Quý vị!

Ban Biên Tập

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92