Khoa học - Tự nhiên

Kinh Thánh có cần khoa học chứng minh?

Oneway – Khoa học không thể đưa ra bằng chứng cụ thể cho cách sinh vật được tạo dựng. Kinh Thánh – do vậy – là quyển sách đáng tin cậy duy nhất, được viết bởi những người được Đức Thánh Linh soi dẫn… 

Kinh Thánh chép: Còn các loài thú ngoài đồng, các loài chim trên trời và các động vật khác trên mặt đất, phàm giống nào có sự sống thì ta ban cho mọi thứ cỏ xanh đặng dùng làm đồ ăn; thì có như vậy” (Genesis/Sáng Thế Ký 1:30)

Con người cần chấp nhận những gì Kinh Thánh đề cập. Chúng ta không thể giải thích thế giới xung quanh theo hệ thống niềm tin của con người. Người không tin Chúa không muốn sử dụng Kinh Thánh, họ muốn chúng ta đồng thuận với hệ thống niềm tin của họ. Họ cho rằng các bằng chứng khoa học là hệ thống thẩm quyền cao nhất.

Cơ đốc nhân chúng ta cần sáng suốt và phân biệt đúng sai. Làm sao chúng ta chối bỏ nền tảng Kinh Thánh mà tin theo thế gian? Chúng ta phải khước từ điều đó, và đáp trả họ theo những sự ngu dại của họ (Proverbs/Châm ngôn 26:5) để những người chưa tin, không tin Chúa nhìn thấy sự sai lạc trong niềm tin của họ.

Bằng chứng khảo cổ cũng không phải nền tảng. Khảo cổ học đóng vai trò quan trọng nhưng chỉ là thứ yếu đối với Đức Chúa Trời và Lời Ngài. Nói cách khác, nếu không có các bằng chứng khảo cổ (không tìm thấy cây sung bị rủa sả trong sách Mark/Mác 11:13-21,…) thì Kinh Thánh cũng không mất đi giá trị. Chúng ta không nhìn vào các bằng chứng để xác nhận sự thật, rồi sau đó mới tin Kinh Thánh. Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời, là chân lý và bản thân Kinh Thánh hiển nhiên là bằng chứng đáng tin cậy.

Tất cả chúng ta đều lầm lạc, đều được cứu chuộc bởi ân điển của Đức Chúa Trời, chúng ta nên cảm thông với sự lầm lạc của những nhà khoa học. Tuy nhiên, là Cơ đốc nhân, chúng ta có nền tảng (Kinh Thánh) khác với người ngoại, mặc dù chúng ta được giáo dục cùng một “bằng chứng khoa học”. Khi Chúa Jesus mang lấy hình dạng con người để xuống thế gian, Ngài dạy dỗ nhân loại hoàn toàn dựa trên Lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải đứng trên lời Đức Chúa Trời, không phụ thuộc vào bất kỳ bằng chứng nào.

Kinh Thánh cần được những nhà khoa học đặt vào đúng vị thế “thẩm quyền tối cao”, sẽ chẳng có lời giải thích nào hợp lý hơn Kinh Thánh. Khoa học sẽ giải thích thế nào cho việc:

  • Có sự đa dạng trong cùng một loài, nhưng loài này không biến thành loài khác? Tại sao có sư tử đực và cái, hổ trắng và vàng nhưng sư tử không biến thành hổ sau hàng triệu triệu năm?
  • Có quy luật sự sống sinh ra sự sống (Law of Biogenesis/Luật phát sinh sinh vật), chứ không phát sinh tự nhiên?
  • Những định luật tự nhiên đã thống nhất từ ban đầu?

Chúng ta có thể dùng Kinh Thánh để chứng minh cho người không tin Chúa, nhưng chúng ta không thể thuyết phục hay thay đổi suy nghĩ của họ. Đấng thuyết phục và làm cho tin chính là Đức Thánh Linh (II Thessalonians/II Tê-sa-lô-ni-ca 2:13). Khi làm chứng cho những người có niềm tin mạnh mẽ vào khoa học, chúng ta nên:

1. Cầu nguyện xin Chúa mở tấm lòng họ.

2. Đặt câu hỏi về những thiếu sót của khoa học mà chính người đó cũng thừa nhận và cho họ thấy sự sai trật của bản thân so với Kinh Thánh. Điều này cần nhiều thời gian.

3. Dẫn chứng nền tảng Kinh Thánh, có trong các sách từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền.

4. Chia sẻ Phúc Âm, không phải để thuyết phục hay chứng minh về sự sáng tạo mà phải bày tỏ ân điển cứu rỗi của Đấng Christ.

Khoa học có thể thay đổi, nhưng Kinh Thánh không sai sót hay biến cải.

 

mkaykhoi dịch

(Nguồn: answersingenesis.org)

 

* Lưu ý: Mọi phản hồi, thông tin hay câu chuyện thực của chính bạn vui lòng gửi về địa chỉ: tintuc@oneway.vn. Ban Tin Tức Oneway.vn luôn trân trọng chào đón tất cả bài vở và ý kiến đóng góp của Quý vị!

Ban Biên Tập Oneway

 

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92