Dưỡng Linh Giáo Dục

Kinh Thánh (4): Giải Thích Kinh Thánh thế nào cho đúng?

Oneway.vn – “Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật” (II Timothy/ II Ti-mô-thê 2:15)

Kinh Thánh (KT) chứa đựng sứ điệp của Đức Chúa Trời cho chúng ta, nhưng nếu  không thể diễn giải chính xác, chúng ta bị nhầm lẫn, hiểu lầm và có thể lạm dụng nội dung KT. Như Paul/Phao-lô viết cho Timothy/Ti-mô-thê, chúng ta cần “lấy lòng ngay thẳng” giảng dạy “lời của lẽ thật”. Nhưng làm thế nào để chúng ta giải thích chính xác KT? Bài viết này đề cập đến một số nguyên tắc cơ bản của việc giải thích KT, nhằm trang bị cho mọi người cách giải thích chính xác Lời Chúa.

Hiểu bối cảnh

Giải thích KT là một phần của lĩnh vực nghiên cứu được biết là “chú giải KT”. Nghe có vẻ phức tạp, nhưng các nguyên tắc cơ bản của nó không khó nắm bắt, và có thể được áp dụng cho bất kỳ dạng truyền thông bằng văn bản nào. Nói cách ngắn gọn, cố gắng hiểu những gì văn bản nói là chú giải KT.

Áp dụng vào KT, các nguyên tắc giải thích nghĩa là để giúp đỡ, không cản trở khả năng của chúng ta để hiểu những gì KT ghi lại. Một bài khác trong loạt bài này sẽ đề cập đến cách xử lý những khó khăn trong KT.

Trong suốt hàng thế kỷ, các Cơ đốc nhân đã giải thích KT và liên tục rút ra các nền móng thiết yếu của Cơ đốc giáo. KT thực sự truyền đạt những lẽ thật khách quan.

Tầm quan trọng của bối cảnh

Có lẽ nguyên tắc lớn nhất của việc giải nghĩa KT là bối cảnh. Thông thường các đoạn hay các phần của KT được trích dẫn, viện dẫn hoặc sử dụng để tạo ra một điểm hoặc chống lại một điểm, mà trên thực tế toàn bộ bối cảnh của đoạn văn đã bị bỏ qua. Mặc dù có rất nhiều sách trong KT, nhưng nó là một thể thống nhất mà Đức Chúa Trời truyền đạt cho chúng ta một cách rõ ràng. Điều này có nghĩa mỗi đoạn văn đều là một phần không chỉ của bối cảnh tức thì, mà còn là một ngữ cảnh chung.

Những từ được sử dụng rất quan trọng, cũng như ngữ cảnh của những từ đó. Bất cứ khi nào tìm cách giải thích đúng KT, hãy chắc rằng bạn hiểu được ngữ cảnh trước mắt. Đoạn văn nói về điều gì? Điều gì ở trước đoạn văn mà bạn đang xem? Chuyện gì xảy ra sau đó? Dọc theo những dòng này, không chỉ bối cảnh tức thời quan trọng, mà còn là bối cảnh chung, tổng quát. Nói cách khác, đưa ra một đoạn văn cụ thể nói về một chủ đề nhất định, KT nói về chủ đề này như thế nào? Đừng bỏ qua bối cảnh tức thời hoặc bối cảnh chung.

Sẽ khôn ngoan khi tránh việc trích dẫn các đoạn văn một cách có chọn lọc chỉ để cố gắng thúc đẩy một điểm đặc biệt, một ‎quan điểm mà chúng ta muốn, và không lưu giữ bối cảnh của đoạn văn đó trong tâm trí. Đó là lý do tại sao các nhà thần học thận trọng chống lại việc xây dựng các thuyết giáo phức tạp trên các lối đi bí mật hoặc cô lập, hoặc bằng cách chỉ dẫn các đoạn dường như đồng ý với “học thuyết thú cưng”, trong khi bỏ qua các đoạn quan trọng khác có khuynh hướng chống lại vị trí của chúng ta.

Kéo bớt ra hoặc đọc thêm vào

Ngoài việc hiểu được bối cảnh của các đoạn KT, cũng cần giữ 2 nguyên tắc giải thích liên quan khác trong tâm trí. Đây được gọi là bình luận và diễn giải (đưa tư tưởng của mình vào việc giải thích). Bình luận có liên quan đến việc đọc và diễn giải văn bản bằng cách rút ra từ nó cái mà nó truyền thông.

Mặt khác, diễn giải là khi chúng ta cố gắng đọc vào văn bản những gì thực sự không có trong đó. Do đó, việc bình luận chính là cách đúng để tiếp cận một đoạn văn, khi chúng ta tìm cách xác định điều gì tác giả dự định viết, nhìn vào văn bản để nhìn thấy những gì nó thực sự nói đến. Tuy nhiên, diễn giải có thể dẫn đến nhiều sai sót, đặc biệt nếu chúng ta tiếp cận một đoạn văn với các giả định, giả thiết không có trong văn bản.

Quy tắc vàng của việc giải thích áp dụng ở đây: tìm cách giải thích một văn bản như những người khác tìm cách giải thích những gì bạn viết hoặc nói. Nói cách khác, giống như chúng ta không muốn ai đó đọc thêm ý tưởng của họ vào những gì chúng ta đã nói hoặc viết mà rõ ràng nó không có đó, chúng ta càng không nên làm điều này với KT.

Sự rõ ràng của Kinh Thánh

Liên quan đến giải thích KT là một khái niệm được biết đến: sự rõ ràng. Tóm lại, thuật ngữ này có nghĩa là KT luôn rõ ràng khi truyền đạt sự thật, các yếu tố thiết yếu của đức tin. Không có bí mật to lớn nào ở đây, thông điệp bí mật hoặc giải thích thâm thúy cho chúng ta thêm rõ ràng cho những điều thiết yếu của Cơ đốc giáo. Như Chúa Jesus đã phán: “Ta từng nói rõ ràng cùng thiên hạ; Ta thường dạy dỗ trong nhà hội và đền thờ, là nơi hết thảy dân Giu-đa nhóm lại, chớ ta chẳng từng nói kín giấu điều gì” (John/Giăng 18:20).

Sự rõ ràng trong KT về những yếu tố thiết yếu của đức tin mang lại một điểm liên quan. Quan trọng là chúng ta không cho phép những bất đồng ý kiến ​​về các vấn đề thứ yếu gây ra chia rẽ giữa Cơ đốc nhân đối với những vấn đề quan trọng. Khi diễn giải KT, chúng ta nên tự hỏi chính mình liệu cách giải thích cụ thể về đoạn văn đó có gây hại cho một học thuyết quan trọng, ví dụ như về thần uy của Đấng Chirst, sự Phục Sinh, sự chuộc tội… Nếu vậy, chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ hơn, chi tiết hơn về phân đoạn đó, hãy ghi nhớ những bài giảng về vấn đề này và tìm hiểu các nguồn – từ những người hiểu biết – để xác định xem việc giải thích của chúng ta có sai không.

Một mức độ khiêm tốn nhất định là theo thứ tự. Con người có thể sai lầm, nhưng những sai lầm của chúng ta về giải thích không có nghĩa KT thiếu sót hoặc thiếu thẩm quyền.

Các kiểu viết Kinh Thánh

Một điểm cần lưu ý khác liên quan đến các kiểu văn trong KT mà chúng ta đang phải đối diện khi tìm cách giải thích một đoạn văn. KT chứa đựng rất nhiều thể loại hoặc phong cách viết khác nhau, từ thơ ca, như Psalms/Thi thiên, đến các bài viết tiên tri, lời khôn ngoan, sự khải huyền… Biết được thể loại của phân đoạn mà chúng ta đang gặp thường giúp chúng ta trong việc giải thích về nó.

Liên quan đến vấn đề này là những câu hỏi giải nghĩa KT theo nghĩa đen hay nghĩa bóng. Cả 2 phương pháp đều hợp lệ, miễn sử dụng một cách thận trọng. Chẳng hạn, khi các ký giả KT chia sẻ bằng chứng về sự sống lại của Chúa Jesus, họ viết theo nghĩa đen.

Mặc dù có một số giải thích thành kiến lập luận rằng các ký giả trong KT chỉ nói về sự sống lại của Chúa Jesus theo nghĩa bóng, hoặc về biểu tượng nào đó, nhưng văn bản KT rất rõ ràng về sự Phục Sinh theo nghĩa đen. Ngay cả Paul/Phao-lô cũng thừa nhận: “Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình” (I Corinhthians/I Cô-rinh-tô 15:17).

Tuy nhiên, có một số đoạn rõ ràng mang mục đích minh hoạ. Ví dụ khi Đấng Christ nói Ngài là “cái cửa” (John/Giăng 10: 7-9), dĩ nhiên Ngài không nói theo nghĩa đen, nghĩa vật lý mà là ngôn ngữ ẩn dụ. Khi chúng ta đọc trong Psalm/Thi thiên 91:4 rằng Đức Chúa Trời sẽ che chở cho chúng ta “bằng lông của Ngài”, dĩ nhiên chúng ta không hiểu theo nghĩa đen về hình ảnh Đức Chúa Trời “có lông”. Một lần nữa, đây là ngôn ngữ ẩn dụ.

Việc hiểu lầm ngôn ngữ ẩn dụ bằng ngôn ngữ thực theo nghĩa đen hoặc ngược lại là rất quan trọng diễn giải KT. Một lần nữa, ngữ cảnh giúp chúng ta hiểu điều gì là ý nghĩa thực sự.

Lấy lòng ngay thẳng giảng dạy “lời của lẽ thật” (II Timothy/II Ti-mô-thê 2:15) là điều chúng ta được kêu gọi để làm. Học một số nguyên tắc cơ bản của việc chú giải hoặc giải thích KT sẽ giúp chúng ta làm điều đó một cách nhất quán.

 

Tác giả: Robert Velarde; Diệu Trang dịch

(Nguồn: forcusonthefamily.com)

 

* Mọi thông tin phản hồi hay câu chuyện thực của chính bạn, của người thân, của tín hữu trong Hội Thánh làm chứng hoặc những người xung quanh mà bạn biết rõ; vui lòng gửi về: tintuc@oneway.vn. Chúng tôi luôn trân trọng tất cả những chia sẻ, những ý kiến đóng góp và bài vở của Quý vị!

Ban Biên Tập

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92