Dưỡng Linh

Kinh Thánh (1): Làm sao biết Kinh Thánh đúng?

Oneway.vn – Kinh Thánh (KT) quyển sách được in nhiều nhất, bán chạy nhất trong lịch sử xuất bản và cũng gây tranh cãi nhiều nhất. Nhưng làm thế nào chúng ta biết KT đúng? Có cách nào để tin tưởng hoàn toàn?

KT không chỉ là một tập hợp các câu chuyện thần thoại, lịch sử… được Cơ đốc nhân mọi thời đại tôn kính như Lời thánh của Đức Chúa Trời trải qua lịch sử, chứa đựng nhiều loại văn chương và đạt tới cực điểm của mọi loại trí tuệ, khoa học, thần học…

Kinh Thánh là gì?

Chúng ta hiểu KT là gì? Dĩ nhiên, nó không chỉ là một quyển sách lịch sử, mà thực sự là một bộ sưu tập nhiều quyển sách quý giá. KT được viết trong khoảng thời gian 1.500 năm bởi một số tác giả và được gọi là Lời Chúa, mặc dù Đức Chúa Trời không trực tiếp viết ra. Thay vào đó, Ngài làm việc qua những con người được Ngài truyền cảm hứng để ghi lại.

Cựu Ước chủ yếu ghi chép các câu chuyện giữa Đức Chúa Trời với dân tuyển của Ngài – người Hebrew/Hê-bơ-rơ, Israel hay người Jew/Do Thái. Tân Ước ghi chép các câu chuyện về đời sống và chức vụ của Chúa Jesus, các cuộc đấu tranh mà Cơ đốc nhân thời kỳ đầu phải đối mặt trong một nền văn hoá thù địch…

Ngày nay, KT vẫn đã và đang gây nhiều tranh cãi bởi nó được lấp đầy bằng phép lạ. Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời rẽ Biển Đỏ, cho phép dân Ngài thoát sự truy đuổi của người Ai Cập. Sách Joshua/Giô-suê tả mặt trời được Chúa phán phải đứng yên; sách Jonah/Giô-na kể một tiên tri bị nuốt bởi một con cá to… Trong Tân Ước người mù được nhìn thấy, Chúa Jesus đi bộ trên mặt nước và sống lại sau khi bị hành quyết…

Trong thời đại mới, rất tự nhiên niềm tin thường đặt trong thế giới vật chất, nên phép lạ thường bị ngờ vực… Tính chất siêu nhiên – bất cứ thứ gì ngoài thế giới tự nhiên – đều bị loại bỏ hoặc hạ xuống hàng thứ yếu. Khiến sự nghi ngờ về tính chính xác của KT càng thêm lên. Chúng ta có thể tin tưởng những điều trong KT đúng? Chúng ta có thực sự mong đợi để tin vào các sự kiện siêu nhiên mà KT ghi chép? Đây là một thiên hướng xác định phép lạ không tồn tại, hơn là lý luận nếu Đức Chúa Trời tồn tại thì phép lạ là có thể.

Sự thật và Kinh Thánh

Hỏi KT có đúng không có nghĩa chúng ta cần hiểu biết về sự thật hay Lẽ Thật. Vậy sự thật là gì? Dù câu hỏi này thường được trình bày như một câu đố triết học sâu sắc, phù hợp với những người “thông minh”; nhưng câu trả lời thực sự không phức tạp. Sự thật chính là những gì tương ứng với thực tế. Hay những gì thực tế thì thật, những gì không thực tế thì sai.

KT đưa ra những chân lý rất khác biệt. Ví dụ nó tuyên bố rằng Đức Chúa Trời tồn tại. Nó cũng tuyên bố rằng Ngài chọn liên lạc với chúng ta qua sự sáng tạo của Ngài, qua lương tâm đạo đức của chúng ta và qua KT. Chúa Jesus tuyên bố Ngài ở trong xác thịt vì đây cách duy nhất để con người được cứu qua Ngài (John/Giăng 14:6). Hơn nữa, sự chết và sự sống lại của Chúa Jesus cũng là chìa khóa của thần học Cơ đốc giáo.

Những điều này làm KT phù hợp với thực tại hoặc không. Cơ đốc nhân tin rằng nó phù hợp thực tế, có nghĩa KT nh là sự thật. Đức Chúa Trời thực sự tồn tại, Chúa Jesus không phải là thần thoại và sự Phục Sinh thực sự đã xảy ra. Nhưng làm thế nào chúng ta biết và tin?

Kiến thức và Kinh thánh

Đôi khi Cơ đốc nhân trích dẫn KT để chứng minh KT. Hầu hết những người hoài nghi đều thận trọng với cách tiếp cận này. Trích dẫn KT để chứng minh KT được xem là lý luận vòng tròn, vô lý. Rốt lại, trích dẫn KT để chứng minh KT giả định KT đúng, đó thực sự là điểm của các cuộc tranh luận, thảo luận.

Nhưng nếu KT có thể được hiển thị là một tài liệu đáng tin cậy, được ghi lại chính xác và chuyển tải qua lịch sử từ Đức Chúa Trời đến chúng ta, thì chúng ta có thể xác quyết cách mạnh mẽ rằng KT là sự thật.

Bằng chứng cho Kinh Thánh

Bằng chứng cho KT có thể có nhiều hình thức. Như bằng chứng vật lý. Chúng tôi có bản sao của các bản thảo, và trong suốt lịch sử, những bản sao này cho thấy KT đã được truyền tải một cách chính xác. Mặc dù những tuyên bố hoài nghi cho rằng KT bị thay đổi qua nhiều thế kỷ, bằng chứng vật lý lại cho thấy một câu chuyện khác. Các bản ghi Tân Ước là vô cùng chính xác. Có những khác biệt nhỏ trong bản thảo được gọi là biến thể, nhưng không có biến thể nào ảnh hưởng hoặc thay đổi tín ngưỡng hoặc tuyên bố chủ đạo của Cơ đốc giáo.

Các bằng chứng vật lý khác bao gồm khám phá khảo cổ học. Các bản nghiên cứu khảo cổ trình bày nhiều ghi chú và các bài báo chứng minh khảo cổ học đã xác minh KT có liên quan đến thực tế lịch sử như thế nào…

Nhiều bằng chứng khác cũng chứng tỏ KT đúng. Các vấn đề này phải liên quan đến sự nhất quán nội bộ. Mặc dù KT được viết trong nhiều thế kỷ bởi các nhà văn khác nhau, nhưng thông điệp chứa trong sách đều mạch lạc và nhất quán. KT trình bày một nền thần học và thế giới quan chặt chẽ một cách phù hợp. Hơn nữa, thế giới quan của Cơ đốc nhân là lành mạnh, hợp lý và có cơ sở trong lịch sử.

Chúa Jesus và Kinh Thánh

Mặc dù có rất nhiều lý lẽ để ủng hộ KT là đúng, nhưng một trong những điều mạnh mẽ nhất được tìm thấy từ Chúa Jesus. Nó được bày tỏ qua 4 sách Phúc Âm: Matthew/Ma-thi-ơ, Mark/Mác, Luke/Lu-ca và John/Giăng – những bản ghi chính xác về cuộc đời và chức vụ của Chúa Jesus, chính Chúa Jesus đã trở thành lập luận ủng hộ sự thật KT. Nếu KT được chứng tỏ đáng tin cậy, thì lý luận này không còn là thông tin nữa, nhưng là sự hợp lý. Nói cách khác những gì KT ghi lại về Chúa Jesus, kể cả những gì Ngài nói về Đức Chúa Trời, bản chất con người, sự cứu rỗi và văn bản Cựu Ước… có thể được tin cậy.

Chúa Jesus nói gì về Lời Đức Chúa Trời? Ngài nói: “Kinh Thánh không thể bỏ được” (John/Giăng 10:35), vì thế Ngài làm chứng về thẩm quyền của KT. Trong Mathew/Ma-thi-ơ 5:17, Chúa Jesus nói: “Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn“. Ngài còn phán: “Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời” (Mathew/Ma-thi-ơ 4: 4). Khoảng cách không cho phép điều tra kỹ lưỡng quan điểm của Chúa Jesus trên KT, nhưng đủ để ghi nhận rằng Ngài tin Đức Chúa Trời đã nói qua KT, Ngài công khai thừa nhận niềm tin vào các câu chuyện trong Cựu Ước và tôn kính KT là thánh và có thẩm quyền.

Nền tảng của đức tin Cơ đốc là sự sống lại của Đấng Christ. Ngay cả sứ đồ Paul/Phao-lô cũng thừa nhận rằng nếu sự Phục Sinh không xảy ra thì niềm tin Cơ đốc là “vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình” (1 Corinthians/ I Cô-rinh-tô 15:17). Theo chiều hướng này, sự thật về Phục Sinh cũng là trường hợp cho các tuyên bố chân lý của Chúa Jesus, và do đó KT có độ tin cậy và là sự thật.

Quan điểm của chúng ta về Kinh Thánh có quan trọng?

Các nhà thần học tự do đôi khi chỉ ra rằng quan điểm của chúng ta về KT không thực sự quan trọng. Vì vậy, họ nói miễn là chúng ta có được sức mạnh và cái nhìn sâu sắc từ nó là đủ. Theo cách lý luận này, họ đã loại bỏ nhiều phép lạ của KT hoặc đơn giản coi chúng là thần thoại. Đây là một sai lầm, đặc biệt khi nói về sự Phục Sinh của Chúa Jesus.

Quan điểm của chúng ta về KT rất quan trọng, đặc biệt nếu những gì KT khẳng định là đúng. Nếu KT đúng, như chúng ta đã lập luận, số phận đời đời của chúng ta phụ thuộc vào cách chúng ta đáp ứng với Đấng Christ và sự kêu gọi của Ngài. Liệu chúng ta sẽ chối bỏ hay chấp nhận Ngài?

Có nhiều điều có thể nói về chân lý và KT. Phần còn lại của những bài viết trong loạt bài này sẽ giải thích thêm về độ tin cậy của KT, làm thế nào chúng ta có nó, chúng ta giải thích nó thế nào và làm gì để phản hồi lại những lời phê bình, những gợi ý giải quyết các đoạn văn KT khó?

Tác giả: Robert Velarde; Diệu Trang dịch

(Nguồn: focusonthefamily.com)

Kinh Thánh (2): Kinh Thánh có đáng tin?>>

* Mọi thông tin phản hồi hay câu chuyện thực của chính bạn, của người thân, của tín hữu trong Hội Thánh làm chứng hoặc những người xung quanh mà bạn biết rõ; vui lòng gửi về: tintuc@oneway.vn. Chúng tôi luôn trân trọng tất cả những chia sẻ, những ý kiến đóng góp và bài vở của Quý vị!

Ban Biên Tập

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92