Dưỡng Linh Việt Nam

Kiêng ăn cầu nguyện là gì?

Oneway.vn – Nhân sự kiện các Hội Thánh và con cái Chúa toàn quốc kêu gọi kiêng ăn, hiệp nguyện cho các vấn đề xã hội nóng bỏng. Khá đông độc giả hỏi về sự kiêng ăn cầu nguyện, nên từ hôm nay chúng tôi xin phép được chia sẻ loạt bài về vấn đề này.

Chúa Jesus là tấm gương kiêng ăn cầu nguyện.

Kiêng ăn & cầu nguyện

Là truyền thống tôn giáo tốt đẹp và quan trọng của người Do Thái. Trên tinh thần đó, kiêng ăn không phải… ăn kiêng để giảm cân như quan niệm của không ít người ngày nay, nhưng là để có mối thông công sâu sắc hơn với Chúa.

Trong Kinh Thánh, lãnh tụ vĩ đại Moses/Môi-se kiêng ăn 40 ngày/đêm vì dân sự. Khi ông lên núi Sinai/Si-nai nhận bảng luật pháp chép các điều răn của Chúa (Deuteronomy/Phục truyền 9:9). Khi dân sự phạm tội, ông đã kiêng ăn cầu xin sự tha thứ cho họ (9:18).

Kiêng ăn & kỷ luật

Kinh Thánh, các sách từ Cựu Ước cho tới Tân Ước Isaiah/Ê-sai 58:1-12; Matthew/Ma-thi-ơ  6:16-18 đều chép và nói rõ ràng vì sao dân sự của Chúa cần kiêng ăn, kiêng ăn như thế nào và ích lợi của sự kiêng ăn.

Bạn đã kiêng ăn bao giờ chưa, và kiêng ăn cho những nan đề gì? Nếu có, xin chia sẻ kinh nghiệm mà bạn nhận được qua sự kiêng ăn, bạn nhé.

Trong Cựu Ước, Hoàng hậu Esther/Ê-xơ-tê kiêng ăn để cầu xin Đức Jehovah/Giê-hô-va cứu dân sự khỏi bị hủy diệt dưới tay Haman/Ha-man (Esther/Ê-xơ-tê 4:13-16). Ezra/E-xơ-ra kiêng ăn, khóc vì tội lỗi của dân tộc đang chịu cảnh phu tù sẽ được trở về (Ezra/E-xơ-ra 10:6-17).

Dân thành Niniveh/Ni-ni-ve kiêng ăn sau khi nghe sứ điệp hủy diệt thành của tiên tri Jonah/Giô-na (Jonah/Giô-na 3). Bà Anne/An-ne kiêng ăn cầu nguyện trong đền thờ để chờ đợi Đấng Mesiah/Mê-si (Luke/Lu-ca 2:36-37). Chúa Jesus kiêng ăn 40 ngày/đêm trước khi bước vào chức vụ (Matthew/Ma-thi-ơ 4:1-11); các môn đồ trong Hội Thánh thành Antioch/An-ti-ốt kiêng ăn cầu nguyện để sai Banaba/Ba-na-ba và Paul/Phao-lô đi (Acts/Công vụ 13:1-5)…

 

Kiêng ăn & mục tiêu

Kiêng ăn không có nghĩa… nhịn ăn hay ăn chay (kiêng thịt, cá), mà là tự hạ mình, không ăn gì cả, chỉ… ăn năn, cầu nguyện và làm việc lành. Kiêng ăn cũng không phải để vui lòng Chúa, để Ngài ban những gì chúng ta cầu xin, nhưng để nhấn mạnh rằng con người dẹp bỏ nhu cầu thể xác, cơ thể vật lý để tìm kiếm Chúa cách hết lòng “Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng” (Jeremiah/Giê 29:13).

Kiêng ăn thể hiện việc đặt Đức Chúa Trời là trọng tâm của mọi suy nghĩ, hành động, mọi ước muốn, mong được Chúa biến đổi với tất cả lòng trông cậy. Việc kiêng ăn không hướng đến Chúa chỉ là hình thức và vô ích.

Kiêng ăn cá nhân sẽ chỉ ra những điều gì đang làm chủ, đang cai trị đời sống chúng ta: cay đắng, ganh tỵ, buồn giận, sợ hãi, bất hòa, tổn thương… Bởi quyền năng Chúa, tất cả những gì ẩn giấu bên trong con người được bày tỏ, chữa lành.

Kiêng ăn cũng nhắc rằng “Con người sống không chỉ nhờ bánh, mà còn nhờ những lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời” (Matthew/Ma-thi-ơ 4:4), vì con người thường quên chính Lời Đức Chúa Trời nuôi sống mình chứ không phải đồ ăn, thức uống. Vì vậy, kiêng ăn nuôi dưỡng “con người bề trong” bằng bữa tiệc thuộc linh do chính Chúa thết đãi.

Ai cần kiêng ăn?

Cá nhân: Trong Kinh Thánh, hầu hết các trường hợp kiêng ăn nhằm giải quyết vấn đề cá nhân với Chúa: Chúa Jesus, các Sứ đồ, bà An-ne…

Tập thể, cộng đồng: Lễ chuộc tội của dân Do Thái (Leviticus/Lê-vi-ký 23:27), khi đất nước lâm nguy (Joel/Giô-ên 2:15), khi dân thành Niniveh/Ni-ni-ve nghe lời tiên tri Chúa sẽ hủy diệt thành (Jonah/Giô-na 3)…

Năm 1756, vua nước Anh cũng kêu gọi toàn dân kiêng ăn 1 ngày trước sự đe dọa của nước Pháp. Nước Mỹ vẫn thường kêu gọi kiêng ăn cầu nguyện suốt lịch sử của hợp chủng quốc này, họ còn có cả ngày Quốc gia Cầu nguyện (National Day of Prayer) hàng năm.

Kiêng ăn là mạng lệnh Chúa?

Không có chỗ nào trong Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời bắt buộc dân sự kiêng ăn. Chúa Jesus cũng không yêu cầu các môn đồ Ngài phải kiêng ăn, nhưng thực tế chính Chúa cũng phải kiêng ăn trước khi bắt đầu chức vụ (Matthew/Ma-thi-ơ 4:1-11), và Ngài dạy về sự kiêng ăn trong Bài giảng trên núi (6:16-18) – cho chúng ta thấy kiêng ăn là điều Chúa mong muốn chúng ta thực hiện.

Có thể kiêng ăn 1 buổi (4 tiếng), kiêng ăn cả ngày (8 tiếng), kiêng ăn một phần (12 tiếng), hay kiêng ăn toàn phần (24 tiếng)… tùy theo sức khỏe, nhu cầu. Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng mỗi năm đều kêu gọi, khuyến khích các tín hữu kiêng ăn cầu nguyện suốt 3 ngày đầu năm (1-3 tháng 1) để tìm kiếm khải tượng của Chúa trên Hội Thánh trong năm mới. Một số Hội Thánh khác chọn kiêng ăn cầu nguyện trong dịp tết cổ truyền để “né” đồ cúng và các “thủ tục” trong những ngày này.

Có người kiêng ăn kiêng uống hoàn toàn, tuyệt đối; có người chỉ uống nước lọc; cũng có người dùng nước ép trái cây, nước dừa tươi, sữa… Có người kiêng ăn nhưng vẫn phải làm việc, lòng họ hướng về Chúa, thầm nguyện, thờ phượng… Có người biệt riêng hoàn toàn thời gian cầu nguyện xuyên suốt.

Với tín hữu chưa quen, có thể kiêng ăn 1 buổi hoặc 1 ngày; những người kiêng ăn định kỳ, thường xuyên, có thể kiêng ăn từ 2,3 ngày đến 1 tuần. Cá biệt có người kiêng ăn 15,20 ngày đến cả tháng. Những tín hữu kinh nghiệm trong việc kiêng ăn cầu nguyện cho lời khuyên: nên tùy thuộc vào sức khỏe, và nên kết thúc buổi/ngày/kỳ kiêng ăn bằng bữa ăn nhẹ với trái cây, rau củ, sữa, cháo… Tránh ăn bù, ăn nhiều, nhất là thức ăn cứng ngay sau khi kết thúc kiêng ăn.

Kiêng ăn & hiệp nguyện

Kiêng ăn cá nhân, gia đình: Nếu có thể, gia đình hiệp nhất dành thời gian kiêng ăn cầu nguyện và suy ngẫm về Chúa mỗi tuần hoặc mỗi tháng/lần.

Kiêng ăn với Hội Thánh, Mục vụ; cùng hiệp nguyện trong các nan đề lớn của quốc gia: Cần lưu ý, kiêng ăn cầu nguyện là hạ mình xuống thật thấp và tôn cao Chúa, chính vì vậy không nên khoe khoang về sự kiêng ăn, về “thành tích” kiêng ăn của mình. Kiêng ăn cầu nguyện tập thể với khát vọng, mục tiêu rõ ràng, cụ thể sẽ tạo được sự hiệp nhất và sức mạnh “vượt quá mọi điều chúng ta cầu xin và suy tưởng” (Ephesians/Ê-phê-sô 3:20).

Trong khi kiêng ăn, ngoài thời giờ cầu nguyện, hãy tìm kiếm ý Chúa qua việc đọc và suy gẫm Lời Chúa, trông chờ được nghe tiếng Chúa phán, xin được đầy dẫy Đức Thánh Linh để có thể dễ dàng vượt qua thử thách, cám dỗ.

Ngoài ra, cũng đừng lên án bản thân nếu bạn có lỡ… bỏ cuộc giữa chừng. Đừng để bị ma quỷ lừa dối rằng mình không thể kiêng ăn, hay có kiêng ăn cũng không gì thay đổi… mà hãy xác quyết rằng bất cứ sự kiêng ăn cầu nguyện nào bởi đức tin đều sẽ được nhận phần thưởng xứng đáng từ nơi Chúa.

Sau cùng, cầu xin Chúa giúp chúng ta tập tành sự kiêng ăn cầu nguyện tìm kiếm mặt Ngài, để nhận được sự tăng trưởng thuộc linh, sự chữa lành trong Chúa; trên hết là chứng kiến các phép lạ, quyền năng oai nghi, vinh hiển từ Đức Chúa Trời của chúng ta, Đấng yêu thương, ban thưởng và Đấng luôn cầm trong tay chiến thắng.

 

Khải Huyền – Thảo Phạm

Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email tintuc@oneway.vn.

Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta” (Khải Huyền 3:20-BTTHĐ).

Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92