Dưỡng Linh

Kiêng ăn cầu nguyện bẻ gãy mọi xiềng xích!

Oneway.vn – “Nếu không kiêng ăn và cầu nguyện thì chẳng ai đuổi thứ quỷ ấy được” (Mark/Mác 9:29). Hallelujah! Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta thanh kiếm để chiến thắng kẻ thù, đó chính là “kiêng ăn cầu nguyện”. Đó cũng chính là cách để tiếp nhận quyền năng của Đấng Christ, hoán cải mọi tấm lòng, mọi tình huống, mở tung các cánh cửa ân điển và năng quyền của Đức Chúa Trời, vượt thắng satan và mọi quyền lực của ma quỷ nó!

 

 

Cựu Ước, sách tiên tri Ê-sai 58:6 chép: “Sự kiêng ăn mà ta chọn lựa, há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách hay sao?” (Isaiah/Ê-sai 58:6).

Kiêng ăn cầu nguyện mang lại sức mạnh bẻ gãy mọi xiềng hung ác, mở dây trói của mọi ách, trả tự do cho kẻ bị ức hiếp, mang năng quyền của Đấng Christ đến cho những linh hồn mù lòa, bệnh tật, bị ma quỷ cầm buộc, áp chế.

Kinh Thánh cho biết kiêng ăn cầu nguyện là để giải thoát những người, những thành, những dân, những nước bị cầm buộc không hẳn bằng các loại xích sắt, nhưng bằng những cái còng vô hình của ma quỷ. Kiêng ăn cầu nguyện vì thế là tuyên chiến, là chiến đấu chống lại mọi sự áp chế bên ngoài và cả bên trong tâm linh chúng ta. Đây cũng chính là khí giới đầy quyền lực, được Đức Chúa Trời xức dầu để phá vỡ sự cầm giữ của satan đối với con người.

Ngoài ra, kiêng ăn cầu nguyện mang phẩm hạnh của Đấng Christ. Đức Chúa Jesus phán: “Thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo; Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ hà hiếp đuợc tự do; và để đồn ra năm lành của Chúa” (Luke/Lu-ca 4:18-19).

 

 

Hạ mình kiêng ăn tìm cầu Đấng bênh vực, Thần Yên ủi và Cánh tay mạnh sức – tức Đức Thánh Linh – trước hết con cái Chúa sẽ mạnh mẽ về thuộc linh, gớm ghiếc tội lỗi cùng mọi sự nổi loạn của tâm trí và tấm lòng ‘yêu thế gian’ của chính mình.

Kiêng ăn cầu nguyện giúp Cơ đốc nhân quay lưng với mọi xôn xao quanh mình để tìm kiếm mặt Chúa, tìm kiếm sự hiện diện của Đức Thánh Linh và mong Ngài tuôn đổ nhiều hơn trên Hội Thánh, trên Mục vụ, xã hội và cộng đồng. Vì chúng ta thực sự rất cần Chúa chỉ bảo, dạy dỗ, giúp mỗi người trở thành một chiến sĩ, chiến binh cầu nguyện và hành động tích cực: “đứng dậy đi qua sông Giô-đanh” (Joshua/Giô-suê 1:2), đem những linh hồn hư hoại, lạc mất mất đến với Chúa và Hội Thánh, mang sự phục hưng đến trên xứ sở.

Khi kiêng ăn hiệp nguyện trong danh Chúa và hướng về những người vì cớ công lý, vì cớ Danh Ngài mà bị bắt bớ, ngược đãi, Ngài sẽ hành động theo ý muốn tốt lành của Ngài. “Hãy nhớ những kẻ mắc vòng xiềng xích, như mình cùng phải xiềng xích họ, lại cũng hãy nhớ những kẻ bị ngược đãi, vì mình cũng có thân thể giống như họ” (Hebrew/Hê-bơ-rơ 13:3).

 

 

Đức Chúa Trời đã và đang nghe lời cầu nguyện của chúng ta, và Ngài chắc chắn sẽ có kế hoạch tốt nhất cho dân sự Chúa – những con cái yêu dấu đã được chuộc bằng huyết báu của chính Ngài. Sự hạ mình ăn năn sẽ đổi ra vui mừng, công lý của Chúa chắc chắn được thực thi. Lịch sử Kinh Thánh cho chúng ta biết dù tình trạng có ra sao, thể nào, hễ ở đâu có dân sự hạ mình xuống ăn năn cầu nguyện, thì ở đó luôn được Đức Chúa Trời thương xót, giải cứu. Khó khăn từ nay cho đến ngày Chúa trở lại chắc chắn còn nhiều và còn nằm ở phía trước, nhưng chúng ta bền đỗ trong sự cầu nguyện, nắm chắc lấy những lời hứa của Chúa: “nếu dân Ta, là dân được gọi bằng danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta và từ bỏ con đường gian ác, thì từ trên trời Ta sẽ lắng nghe, tha thứ tội lỗi họ và chữa lành đất nước họ” (II Chronicles/2 Sử ký 7:14 – BTTHĐ).

Nguyện con dân Chúa khắp nơi giữ vững đức tin trong mọi sự, tự do trong Thánh Linh để thờ phượng Đức Chúa Trời. Nguyện quyền năng và sự xức dầu của Ba Ngôi Đức Chúa Trời tuôn đổ trên quý tôi tớ Chúa để cùng hiệp một trong sự kiêng ăn, bền đỗ cầu nguyện. Tin chắc bởi sự dốc lòng của tất cả con cái và tôi tớ Chúa, phép lạ sẽ xảy ra và danh Chúa được vinh hiển! Amen!

Thảo Phạm

(Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng Việt Nam)

Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email tintuc@oneway.vn.

Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta” (Khải Huyền 3:20-BTTHĐ).

Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92