Việt Nam

Kỉ Niệm 10 Năm Thành Lập Chương Trình Hiệp Nguyện Khu Vực Nam Định – Thái Bình

Oneway.vn – Ngày 5/12/2016 – Chương trình kỉ niệm 10 năm hiệp nguyện các Hội Thánh trong khu vực Nam Định- Thái Bình, Chương trình được tổ chức tại Hội Thánh Tin Lành Nam Định với 5 Hội Thánh trong khu vực tham gia.

Tham dự có đại diện 05 Hội Thánh trong khu vực bao gồm: Hoành Nhị, Thành phố Nam Định, Thành phố Thái Bình, Khả Cảnh, Thanh Liêm với tổng số người tham dự là 103 người. Buổi kỉ niệm đã cùng nhau nhìn lại 10 năm qua của chương trình hiệp nguyện và các Hội Thánh cũng làm chứng về những ơn phước mà Đức Chúa Trời đã làm thông qua sự cầu nguyện.

Nhìn lại quá trình 10 năm thành lập Hội Thánh

Với chủ đề: “Tỉnh thức cầu nguyện” Mục sư Nguyễn Hữu Mạc đã khích lệ các Hội Thánh trong khu vực gắn kết với nhau hơn nữa, đồng công trong mọi lãnh vực: cầu nguyện, huấn luyện, truyền giáo và các mục vụ khác.

Cũng trong kỳ này, Tôi con Chúa đã bầu chọn Mục sư Hoàng Văn Thành trở thành tân Trưởng ban kế nhiệm Mục sư Doãn Văn Ân dẫn dắt chương trình hiệp nguyện khu vực. Mục sư tân Trưởng Ban đã nêu lên 4 mục tiêu của nhiệm kỳ mới: Kêu gọi sự cầu nguyện sốt sắng trong các Hội Thánh, xin Chúa phấn hưng các Hội Thánh khu vực, Các Hội Thánh liên kết chặt chẽ với nhau về phương diện: cầu nguyện; truyền giáo; phát triển Hội Thánh, Cầu nguyện cho khu vực có một trung tâm huấn luyện nhân sự, Hướng đến một khu vực mạnh về thuộc linh, giàu về chiến lược và dấy lên một thế hệ dấn thân cho công việc nhà Ngài.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Quý con cái Chúa tham dự buổi hiệp nguyện
Quý con cái Chúa tham dự buổi hiệp nguyện
Mục sư Lê Hải Dương hướng dẫn chương trình
Mục sư Lê Hải Dương hướng dẫn chương trình
Mục sư Hoàng Văn Thành chào mừng
Mục sư Hoàng Văn Thành chào mừng
Mục sư Doãn Văn Ân cầu nguyện khai lễ
Mục sư Doãn Văn Ân cầu nguyện khai lễ
Mục sư Nguyễn Hữu Mạc chia sẻ lời Chúa
Mục sư Nguyễn Hữu Mạc chia sẻ lời Chúa
Quý tôi tớ Chúa chụp hình kỉ niệm
Quý tôi tớ Chúa chụp hình kỉ niệm

Ban Biên Tập

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92