Dưỡng Linh Việt Nam

Không thiên vị

Oneway.vn – “Hỡi anh em, anh em đã tin đến Đức Chúa Jesus Christ, là Chúa vinh hiển chúng ta, thì chớ có tây vị người nào” (James/Gia-cơ 2:1).

Tây vị/thiên vị – sai lệch với niềm tin

Chúng ta không thiên vị bởi chúng ta là người tin Chúa. Và đã là người tin Cứu Chúa Jesus thì không được thiên vị ai. Nói cách khác thà đừng tin nơi Chúa nếu chúng ta cứ sống trong tinh thần thiên vị. Chúa phán trong John/Giăng 7:24 “Đừng cứ bề ngoài mà xét đoán, nhưng phải xét đoán theo lẽ công bình”.

Tại sao Chúa phán điều đó? Chúng ta xem tiếp trong John/Giăng 7:14-15. Khi giữa kỳ lễ Đức Chúa Jesus lên đền thờ để dạy dỗ dân chúng. Thì những người Giu-đa sững sờ: Người nầy chưa từng học làm sao biết Kinh Thánh? Họ đã nhìn bề ngoài mà xét đoán Chúa. Ngày nay chúng ta cũng có thể cố ý hoặc vô tình xét đoán người khác như vậy.

Coi thường người khác

Giả sử có người đeo vàng, mặc đẹp vào hội anh em; lại có người rách rưới cũng vào nữa, nếu anh em ngó kẻ mặc đẹp và nói: “Mời ngồi vào chỗ tử tế”; lại nói với người nghèo: “Hãy đứng đó hoặc ngồi dưới bệ chân ta”. Thế có phải anh em tự mình phân biệt và lấy ý xấu mà xét đoán không? (James/Gia-cơ 2:2-4).

Thiên vị là xét người khác theo vẻ bề ngoài, ai giàu thì xem trọng, ai nghèo thì xem thường, không quan tâm, không để ý, thậm chí tạo khoảng cách với người nghèo. Cần nhớ rằng Hội Thánh Chúa là nơi người giàu và cả người nghèo đều được đến, sao chúng ta thiên vị?

Chúng ta thường nhìn người và thành kiến, định kiến theo bề ngoài. Nhưng điều cần nhớ là không phải người nghèo không được cứu, nhưng Đức Chúa Trời lựa chọn kẻ nghèo theo đời nầy để làm cho họ trở nên giàu có trong đức tin, lập kế tự cho kẻ kính mến Ngài (James/Gia-cơ 2:5-7).

Người giàu hay nghèo đều được cứu nếu tin nơi Chúa, nhưng ở đây ông Gia-cơ muốn nói rằng người nghèo dễ có niềm tin, nên dễ được cứu hơn, vì người giàu thường khó bỏ được những sự trói buộc của vật chất đời này? Cho nên Chúa phán trong Luke/Lu-ca 18:24 “Đức Chúa Giê-xu thấy người buồn rầu bèn phán rằng: Kẻ giàu vào nước Trời là khó biết dường nào. Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời”. Isaiah/Ê-sai 66:2 cũng chép: “Đức Giê-hô-va phán: Mọi sự nầy đều bởi tay ta làm ra , và có như vậy. Này là kẻ mà ta đoái đến; tức là kẻ nghèo khó có lòng ăn năn đau đớn, nghe lời nói ta mà  run”. Cũng vậy, Chúa đến với người nghèo sao con người lại khinh dễ họ?

Người nghèo có thể nghèo ở đời này, nhưng lại giàu có trong đức tin và giàu có ở đời sau. Nói vậy không có nghĩa người giàu không tin Chúa. Khi sứ đồ Paul/Phao-lô đi giảng đạo có rất nhiều giàu người tin nhận Chúa; nhưng cũng có không ít người nghèo không tin. Vậy, xin Chúa giúp chúng ta không thiên vị ai, nhất là người nghèo.

 

Thiên vị là không giữ điều răn Chúa

James/Gia-cơ nói anh em vâng giữ luật pháp và tôn trọng, như Kinh Thánh chép: “Hãy yêu người lân cận như mình”, nhưng nếu chúng ta đoán xét, thiên vị người khác là tội, là vi phạm điều răn. Và, với Chúa, nếu phạm dù chỉ 1 điều răn thì coi như đã phạm hết thảy, bởi trước Chúa không có tội nặng, tội nhẹ, mà tất cả đều là tội phạm. Ngoài ra, lòng thương xót thắng sự đoán xét.

 

Chúng ta cùng cầu nguyện

“Lạy Cha, xin tha thứ khi chúng con có sự xét đoán, nhìn bề ngoài mà thiên vị… Xin giúp chúng con có tình yêu thương thật sự từ Chúa, để nhìn thấy mọi người đều như nhau. Xin cho chúng con không nhìn bề ngoài mà nhận định người khác theo con mắt của chúng con. Xin cho chúng con biết xét đoán theo lẽ công bình của Chúa, không theo tiêu chuẩn của loài người.

Chúa ơi! Xin cho chúng con có tình yêu thương trong khi nhìn vào người khác, để chúng con không phạm tội thiên vị. Xin cho chúng con được tự do yêu thương và chấp nhận mọi người như Chúa đã yêu thương và chấp nhận chúng con…”.

 

Trần Kiều Diễm

 

Bạn đã tin nhận Chúa Jesus chưa? Bạn muốn tìm hiểu về Chúa? Vui lòng bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, inbox Fanpage) hay liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email tintuc@oneway.vn.

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92