Việt Nam

Khóa Học Chứng Đạo Và Chăm Sóc Tại Tỉnh Đăk Lăk

Tạ ơn Chúa! Trong hai ngày 28-29/10/2015, Ủy ban Truyền giáo Tổng Liên Hội kết hợp với Ban Truyền giáo tỉnh Đăk Lăk đã tổ chức khóa học chứng đạo và chăm sóc cho các nhân sự đến từ các Hội Thánh của hai khu vực I & II, gồm sáu huyện: Krông Păc, Ea Kar, M’Drăc, Lăk, Krông Bông và Cư Kuin. Số lượng tham dự khoảng 270 người.

Khóa học được diễn ra tại nhà thờ Tin Lành Phước An. Mục sư Lê Đức Tính, Thủ quỹ Ban Truyền giáo tỉnh Đăk Lăk, hướng dẫn chương trình thờ phượng và khai giảng khóa học. Mục sư Nguyễn Văn Khoa Tràng, nhân sự Ủy Ban Truyền giáo, phụ trách hướng dẫn các bài học cho các nhân sự trong hai ngày.

Giờ thờ phượng, Mục sư Nguyễn Văn Khoa Tràng đã dùng Lời Chúa trong Kinh Thánh Lu-ca 1:73-75 để nhắc nhở các nhân sự, nhờ ơn Chúa, trang bị cho mình những yếu tố cần thiết để phục vụ Chúa qua công tác chứng đạo – chăm sóc thật hiệu quả.

Lời Chúa đã khích lệ và nhắc nhở nhiều điều cho tôi con Chúa có mặt trong khóa học. Đáp ứng với Lời Chúa, Mục sư Y-nhiam Niê Triê đã cầu nguyện, xin Chúa ban sức mới để ai nấy làm tốt vai trò và trách nhiệm mà Chúa giao phó.

Ngày đầu tiên của khóa học được diễn ra đầy phước hạnh, Mục sư Y Thun Buôn Krông cầu nguyện cảm tạ Chúa về sự dẫn dắt và quan phòng của Ngài trên lớp học.

Một số hình ảnh:

Khóa Học Chứng Đạo Và Chăm Sóc Tại Tỉnh Đăk Lăk
MS Phan Tấn Phúc có lời chào mừng lớp học
Khóa Học Chứng Đạo Và Chăm Sóc Tại Tỉnh Đăk Lăk
MS Lê Đức Tính hướng dẫn chương trình khai giảng lớp học
Khóa Học Chứng Đạo Và Chăm Sóc Tại Tỉnh Đăk Lăk
Trong giờ thờ phượng
Khóa Học Chứng Đạo Và Chăm Sóc Tại Tỉnh Đăk Lăk
MS Lê Đức Tính cầu nguyện khai giảng khóa học
Khóa Học Chứng Đạo Và Chăm Sóc Tại Tỉnh Đăk Lăk
MS Nguyễn Văn Khoa Tràng chia sẻ Lời Chúa
Khóa Học Chứng Đạo Và Chăm Sóc Tại Tỉnh Đăk Lăk
Trong giờ học
Khóa Học Chứng Đạo Và Chăm Sóc Tại Tỉnh Đăk Lăk
MS Y Nhiam Niê Triê cầu nguyện

TTV. Nhã Ca

Nguồn: HTTLVN.ORG

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92