Dưỡng Linh Việt Nam

Kho Trời vô hạn

Oneway.vn – Tại sao chúng ta cần phải đọc Kinh Thánh? Vì bởi Kinh Thánh là bộ sách có tính tổng hợp, một quyển bách khoa toàn thư rất hữu ích trong việc nghiên cứu về con người, lịch sử, chính trị, quân sự, pháp luật, luân lý đạo đức, kinh tế, khoa học kỹ thuật, y học, văn hoá, văn chương, thi ca, triết học, nghệ thuật, kiến trúc… Chưa dân tộc nào viết được bộ sách khái quát và hữu ích đến thế.

 

Cựu Ước có ý nghĩa quyết định đối với sự tồn tại của dân Do Thái (Israel/Y-sơ-ra-ên). Học Kinh Thánh, ôn lại lịch sử dân tộc là cách nhắc nhở người Do Thái luôn nhớ quá khứ gian nan của mình, cố gắng vươn lên thoát khỏi nghịch cảnh, để giờ đây, họ dẫn đầu thế giới trong các hoạt động trí tuệ.

Tính chất quan trọng của Kinh Thánh còn thể hiện ở chỗ được người ta quan tâm đọc và trích dẫn nhiều nhất – đây là tiêu chuẩn đánh giá một tác phẩm. Cho tới nay, Kinh Thánh đã lưu truyền mấy nghìn năm, ảnh hưởng đến hàng tỷ người, kể cả người không theo tôn giáo nào.

 

 

Kinh Thánh là nguồn cảm hứng và trích dẫn của nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật, lịch sử, triết học… trên toàn thế giới. Vô số tác phẩm văn học nghệ thuật đều lấy nguồn từ Kinh Thánh: bức tranh Bữa ăn tối cuối cùng của Leonard de Vinci, tập thơ Thần khúc của Dante, các vở kịch của Shakespeare, tiểu thuyết Nhà giả kim của Paulo Coelho, tiểu thuyết Sống lại của Tolstoy … Tại Trung Quốc, dầu không phải tín đồ Cơ đốc, Lỗ Tấn, Tào Ngu, Quách Mạt Nhược, Mao Thuẫn … đều trích dẫn Kinh Thánh.

“Bởi vậy nếu không hiểu Kinh Thánh sẽ rất khó tìm hiểu văn minh phương Tây – nền móng của văn minh hiện đại, cũng rất khó hiểu về dân tộc Do Thái (…). Rõ ràng tất cả mọi người, nhất là người làm công tác văn hóa văn nghệ, giáo dục, xã hội … đều nên đọc Kinh Thánh” (Nguyễn Hải Hoành, Kinh Thánh: Tác phẩm văn hóa vô giá của nhân loại, 2015).

Học giả, dịch giả Phan Khôi nhận định: “Ở đời nay, bất kỳ nước nào, nếu là một nước văn học đúng đắn thì trong đó cũng có chịu ảnh hưởng của Kinh Thánh (…). Vậy mà thấy kẻ học ở ta đây ít có người biết đến Kinh Thánh là gì, thì đáng lấy làm tiếc quá (…). Văn quốc ngữ ta cũng nên dùng chữ Kinh Thánh vào. Làm như vậy thì tiếng mình được dồi dào thêm, chớ có hại gì đâu”.

 

(Thi Thiên 119:11)

 

Con đường sự sống

Kinh Thánh là cơ sở duy nhất để xây dựng đức tin. Kinh Thánh bày tỏ cho con người biết về chính Đức Chúa Trời. Kinh Thánh dạy con người biết ý muốn của Đức Chúa Trời, biết những điều mình phải làm, biết đâu là điều đúng, đâu là sai. Và quan trọng hơn, Kinh Thánh dạy cho con người biết con đường sự sống.

“Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ” (II Timothy/2 Ti-mô-thê 3:14-15); “Đức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời” (Matthew/Ma-thi-ơ 4:4).

“Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống” (John/Giăng 20:31).

 

 

Kinh Thánh đến từ Đức Chúa Trời. Đó là tài sản quý giá, như vua David/Đa vít nói: “Các điều ấy quý hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng; lại ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tàng ong” (Psalms/Thi Thiên 19:10).

Nhà nghiên cứu Nguyễn Hải Hoành đưa ra một số lý do khiến Kinh Thánh ít phổ biến ở nước ta và nhận định: “Vì thế, rất ít người Việt Nam thực sự biết Kinh Thánh là gì, nội dung ra sao, có ý nghĩa thế nào đối với chúng ta. Đây là một thiệt thòi lớn về tri thức cho mọi người, nhất là thanh thiếu niên”. Theo đó, người chưa tin không đọc Kinh Thánh đã là một thiệt thòi lớn, thì Cơ đốc nhân, là người tin Chúa càng phải thấy rằng việc đọc Kinh Thánh là quan trọng và cần thiết hơn nữa. Bởi: “Đây không phải là những lời nói vô ích đối với anh em đâu mà là sự sống của anh em” (Deuteronomy/Phục Truyền 32: 47).

Hoàn Nguyện

 

Tài liệu tham khảo:

  • Nguyễn Hải Hoành, Kinh Thánh: Tác phẩm văn hóa vô giá của nhân loại, 2015.
  • Phan Khôi, Giới thiệu và phê bình Thánh Kinh báo, Phụ Nữ Tân Văn, Số 74, 1930.

Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email tintuc@oneway.vn.

Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta” (Khải Huyền 3:20-BTTHĐ).

Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92