Dưỡng Linh

Khi sự xấu hổ đeo bám cuộc đời bạn

Adam - Eva

Oneway.vn – Đã từng có lúc không hề có sự xấu hổ. Người nam và người nữ sống tự do với Đức Chúa Trời và với nhau – hoàn toàn trong sạch và không hề biết đến sự xấu hổ (Sáng 2:25). Nhưng tội lỗi đã vào trong khu vườn địa đàng. Khi có tội lỗi thì ngay lập tức có sự xấu hổ.

 

Người nam và người nữ cố gắng che chở cho nhau, họ trốn khỏi Đức Chúa Trời khi Ngài đến tìm họ. Khi Ngài phơi bày tội lỗi, họ đổ lỗi cho nhau, rồi cuối cùng là con rắn. Vườn Ê-đen bị đảo lộn, họ bị trục xuất khỏi địa đàng. Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương họ và Ngài mặc áo cho họ cho dù họ đã bỏ Ngài (Sáng 3:21). Hành động này là viễn cảnh của tương lai, một sự chở che lớn hơn nỗi xấu hổ mà loài người cần—mặc lấy áo của sự công bình thay vì miếng giẻ tồi tạn của tội lỗi che phủ chúng ta trong sự xấu hổ.

Sự không tinh sạch trở nên tinh sạch

Xuyên suốt lịch sử về sự nổi loạn và cứu chuộc loài người, chúng ta thấy sự xấu hổ dính dấp theo tội lỗi và mặc cảm tội lỗi. Sự mặc cảm tội lỗi được tha thứ bởi những của lễ hy sinh thường niên, ám chỉ Chiên Con của Đức Chúa Trời là của lễ hy sinh cuối cùng và duy nhất sẽ chịu chết thay cho loài người tội lỗi. Sự xấu hổ thường xuất hiện trong sự “không tinh sạch”, một cách nói quen thuộc trong sách Lê-vi-ký tức là vì cớ tội lỗi mà chúng ta không được tinh sạch. Thí dụ, một người bị mắc bệnh về da thịt có thể bị thầy tế lễ cho là không tinh sạch (Lê 13:1–59). Có những hậu quả xấu hổ khi được công bố là không tinh sạch: “Trọn lúc nào người có vít, thì sẽ bị ô uế, phải ở một mình ngoài trại quân” (Lê 13:46). Một hình ảnh thật đáng quý cho chúng ta là những kẻ đang còn trong sự xấu hổ có thể cảm nhận được—một sự cô đơn và cảm giác bị loại trừ khỏi “trại quân”, dù cho trại quân đó có nghĩa là gia đình chúng ta, cộng đồng, xóm giềng, trường học, hay hội thánh đi nữa. Sự xấu hổ cho chúng ta biết mình là kẻ “không tinh sạch” và chúng ta phải bị tách biệt và loại trừ khỏi mọi người.

Trong Cựu Ước, được làm cho tinh sạch khỏi sự không tinh sạch cần phải có thầy tế lễ và một của lễ. Khi chúng ta trải qua xuyên suốt Kinh Thánh, thầy tế lễ và của lễ không bao giờ thành công trong việc nầy cho đến khi chúng ta đến với Chúa Giê-xu. Dân Hê-bơ-rơ tuyên bố Chúa Giê-xu vừa là thầy tế lễ thượng phẩm vừa là của lễ hy sinh cuối cùng rằng:

Vả lại, số thầy tế lễ rất nhiều, vì sự chết nên không giữ luôn được chức vụ. Nhưng Ngài, vì hằng có đời đời, nên giữ lấy chức tế lễ không hề đổi thay. . . không như những thầy tế lễ thượng phẩm khác, cần phải hằng ngày dâng tế lễ, trước vì tội mình, sau vì tội dân; Ngài làm việc đó một lần thì đủ cả, mà dâng chính mình Ngài làm tế lễ (Hê 7:23–24, 27)

Cho nên, chúng ta có thể trao phó sự mặc cảm tội lỗi và nỗi xấu hổ của chúng ta cho Ngài. Chúa Giê-xu chịu lấy tội lỗi chúng ta, ban áo công bình mặc cho chúng ta, và Ngài còn gánh lấy sự xấu hổ vô cùng của chúng ta nữa—mong ước có lại mối quan hệ với Đấng Tạo Hoá.

Khi Chúa Giê-xu sống giữa chúng ta, chúng ta thấy hết lần nầy đến lần khác Ngài tìm đến những kẻ luôn cảm thấy xấu hổ, mang danh là “không tinh sạch”. Ngài không né tránh họ, nhưng đón nhận họ và thay đổi sự không tinh sạch của họ bằng sự tinh sạch của Ngài. Còn nhớ 10 người phung được Chúa Giê-xu đụng chạm chữa lành không và người đàn bà bị mất huyết gần hết cuộc đời chỉ cần đụng đến vạt áo của Ngài thì được lành không. Chúa Giê-xu chữa khỏi sự xấu hổ của người nầy đến người kia. Cũng hãy suy nghĩ đến cách Ngài phán với Si-môn và những môn đồ khi họ chỉ trích sự xức dầu thơm của “người đàn bà tội lỗi” mà xem. Ngài đã bảo vệ người đàn bà đó, cất đi sự xấu hổ bằng cách phán rằng: “Người làm điều đó cho ta, còn các ngươi phải biết xấu hổ vì đã không tôn trọng ta như người đã làm”.

Sự Tự Do Đầy Dẫy Thánh Linh

Vậy thì, điều nầy có ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta là Cơ Đốc nhân được đầy dẫy Thánh Linh của Chúa Giê-xu trong lòng mình? Chúng ta được tự do khỏi sự xấu hổ. Chúng ta không còn bị loại trừ nữa, không phải “ở ngoài trại quân” nữa và cũng không phải bị để một mình trong sự xấu hổ nữa—dù vì tội lỗi mà chúng ta phải chịu xấu hổ, hay tội lỗi của ai đó đã đối xử với chúng ta, hay là chính văn hoá khiến chúng ta cảm thấy xấu hổ. Đức Thánh Linh muốn—ban cho chúng ta sự tự do mà chúng ta đã được đem đến sự tự do ấy (Ga-la-ti 5:1)—mà chính sự xấu hổ đã từng ràng buộc chúng ta khỏi sự tự do đó. Sự xấu hổ nói rằng chúng ta cô đơn và bị loại trừ. Đức Thánh Linh được sai đến để nhắc nhở chúng ta hết thảy mọi điều mà Cha dạy chúng ta; để nhắc chúng ta nhớ rằng chúng ta không hề cô đơn giống như những đứa trẻ mồ côi nhưng là con cái giống như Chúa Giê-xu, là những kẻ đã được trả tự do khỏi sự đoán phạt (Giăng 14:26; Rô 8:1–2, 15–16).

Đức Thánh Linh giải phóng chúng ta khi sự xấu hổ muốn chúng ta nín lặng chịu đựng.

Đức Thánh Linh luôn muốn chúng ta biết rằng chúng ta thuộc về cộng đồng của những kẻ được cứu chuộc khi sự xấu hổ nói nói rằng chúng ta không xứng đáng được đón nhận và được yêu thương.

Đức Thánh Linh ban cho chúng ta sự dạn dĩ để đón nhận người khác là những người bị chính văn hoá hay hội thánh của chúng ta xem là “không tinh sạch”, nhận biết điều nầy giúp chúng ta kinh nghiệm được ân điển đã dứt bỏ sự xấu hổ xa khỏi chúng ta.

Vậy thì chúng ta sẽ được hoàn toàn tự do khỏi sự xấu hổ như trong vườn Ê-đem phải không? Phải – nhưng chưa hẳn. Sẽ có ngày khi tất cả những kẻ trông đợi Chúa Giê-xu được mặc lấy sự tinh sạch hoàn toàn và áo cưới rạng ngời (Khải 19:7–8; 21:2). Cho đến lúc đó, chúng ta sẽ được tự do ở trong danh Chúa Giê-xu nhờ Đức Thánh Linh. Ký ức về vườn Ê-den không rõ ràng trước khi có sự xấu hổ sẽ trở thành tương lai của chúng ta cho đến đời đời. Hãy để hy vọng nầy làm bạn trở nên dạn dĩ để sống loại bỏ sự xấu hổ nhờ linh năng của Đức Thánh Linh mỗi ngày.

CTV Thiên Ân

Nguồn thegospelcoalition.org

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92