Quốc Tế

Khi Đức Chúa Trời Kêu Gọi Bạn Sống Trong Sự Khó Chịu

desert-279862_960_720

Oneway.vn – Đức Chúa Trời luôn mời gọi những kẻ Ngài yêu trong những hoàn cảnh khó khăn. Ngài đã kêu gọi Áp-ra-ham rời khỏi quê hương và sống nơi đất khách, giữa những kẻ xa lạ, mà với ông cũng biết rằng, ông có thể bị giết. Ngài kêu gọi Môi-se và người anh lớn hèn nhát của ông đến trước mặt vị vua có quyền lực nhất thời bấy giờ và yêu cầu trả tự do cho dân Hê-bơ-rơ. Ngài kêu gọi Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô đối mặt với sắc lệnh thờ lạy hình tượng của vua Ba-by-lôn để rồi bị quăng vào trong lò lửa — còn Đa-ni-ên thì bị quăng vào hang sư tử sau khi Đức Chúa Trời kêu gọi ông tiếp tục cầu nguyện mặc kệ chiếu chỉ của vua Đa-ri-út.

Kinh Thánh thuật lại những câu chuyện không kể hết được về các đầy tớ đã phải sống chịu khổ của Đức Chúa Trời. Nhưng họ đều thắng hơn bản ngã của mình để vẽ nên những câu chuyện đẫm máu vô cùng đẹp đẽ và tiên báo về Đầy Tớ Sẽ Chịu Khổ (Ê-sai 52). Chính Con Đức Chúa Trời đã từ bỏ nơi vinh hiển đời đời để sống công bình trọn vẹn trong xác thịt loài người hầu cho Ngài có thể mặc lấy sự công bình cho những tội nhân gian ác, gánh lấy tội lỗi của họ trên thân thể Ngài và cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời thay cho tội nhân. Đấng Christ đã chịu khổ cách đau đớn hơn bất kỳ người nào đã và sẽ trải qua — Ngài đã chịu hết tất cả để làm theo ý muốn của Cha Ngài (Ê-sai 53:10). Đức Chúa Trời đã kêu gọi Chúa Giê-xu phải ở chỗ khó chịu nhất để chúng ta, những kẻ không xứng đáng nhận lãnh ơn thương xót của Ngài, có thể thoát khỏi nơi khổ sở khó chịu đời đời.

Vậy thì như vậy có nghĩa là chúng ta không cần phải chịu khổ chăng? Chúa đã dẫn dắt rất nhiều nhân vật trong Cựu Ước trong những hoàn cảnh không hề thoải mái chút nào. Nhưng hễ ai trong chúng ta đã nhận lãnh ơn tha thứ trong huyết Giao Ước Mới của Đấng Christ thì Ngài sẽ không kêu gọi chúng ta sống trong chỗ khó chịu, phải không? Chúa Giê-xu đã trả giá đền tội. Ngài gánh lấy án phạt để chuộc cho chúng ta sự bình an. Tình yêu thương lớn lao của Cha là Đức Chúa Trời đã buông tha chúng ta trong phúc âm. Vậy thì, cuộc sống phải trở nên suôn sẻ từ bây giờ, phải chăng?

Vài người cho là như vậy. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không hề kêu gọi những ai theo Đấng Christ sẽ sống bềnh bồng như trên mây mà chúng ta được kêu gọi phải vác thập tự giá mỗi ngày (Lu-ca 9:23). Chính mình Đấng Christ phán rằng chúng ta phải sẵn sàng đón nhận khó khăn và sự không thoải mái cùng với việc từ chối bản ngã, đó là một đời sống bày tỏ về Nước Trời. Rồi sẽ có ngày Đức Chúa Trời thực hiện công tác cứu rỗi trọn vẹn của Đấng Christ ở khắp nơi. Nỗi khó nhọc, vất vã và đau khổ xảy ra trong đời sống chúng ta sẽ tan biến trước sự vinh hiển của Chúa Giê-xu như ở thiên đàng. Nhưng cho đến ngày đó, Cơ Đốc nhân phải sẵn sàng đón nhận mạng lệnh tốt lành của Đức Chúa Trời đó là chúng ta sẽ “chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài” (Rô-ma 8: 17).

Hay chúng ta có muốn như vậy không?

Hãy thành thật — hầu hết chúng ta đều e ngại trước suy nghĩ về sự không thoải mái. Chúng ta không thích đau khổ. Chúng ta không thích sự vất vả. Chúng ta không thích khó khăn. Vậy nên, chúng ta né tránh những điều đó dù phải trả giá thế nào — ngay cả cái giá của sự không vâng lời! Tại sao có những thứ như phạm tội tình dục, chủ nghĩa vật chất và hờ hững trước công tác sứ mạng đang lan thành dịch bệnh trong hội thánh? Vì chúng ta ưa sự thoải mái của xác thịt. Chúng ta muốn thoả mãn thân xác của mình với đủ thứ khoái lạc, nên chúng ta không thể làm theo mạng lệnh nên thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta muốn gom góp vào trong vạt áo của mình hết thảy những thứ lấp lánh vô giá, rồi từ chối lời mời gọi của Đức Chúa Trời đến với cuộc sống thoả lòng và rộng rãi. Chúng ta co rúm lại trước tư tưởng về khó khăn hay áp lực, nên chúng ta không chia sẻ về phúc âm với bạn bè của mình là những người sống trên đất mà linh hồn đời đời của họ đang mỗi ngày bị huỷ hoại bởi tội lỗi.

Từ bỏ chính mình, vác thập tự giá, và theo Chúa Giê-xu chỉ có dẫn đến chỗ khó chịu — nên vì thế, chúng ta không muốn làm theo.

Rất nhiều Cơ Đốc nhân (ngay cả tôi) cần phải thay đổi quan điểm của mình. Chúng ta thấy hễ khi nào Đức Chúa Trời kêu gọi thì phải có sự trả giá là sai. Chúng ta chỉ thấy buồn bã khi gặp khó khăn, đau khổ, hay sự không thoải mái là bắt buộc trong khi mù loà trước những phước hạnh chắc chắn sẽ xảy ra sau hết mọi sự. Tôi không đang nói đến việc tìm kiếm phần thưởng trên đất để rồi sống với những quy tắc — tôi đang nói đến việc kinh nghiệm với Đức Chúa Trời khi chúng ta đầu phục sự dẫn dắt của Ngài! Mỗi lần Ngài kêu gọi chúng ta làm một điều khó khăn hay đáng sợ nào đó, Ngài cũng có lời hứa không thể nào tin nỗi, đó là: ta sẽ ở cùng các ngươi luôn. Dù cho chỉ là một hành động đơn giản như mở Kinh Thánh ra mỗi sáng hay một sự thay đổi hoàng tráng như dời gia đình của chúng ta đến một nơi nào đó trên thế giới nầy để sống trong một ngôi làng không có những thứ xa xỉ như hiện tại, Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ bày tỏ chính Ngài khi chúng ta vâng lời (Giăng 14:21).

Đức Chúa Trời là Cha tốt lành. Ngài không chỉ dẫn chúng ta đến với những hoàn cảnh khiến chúng ta cảm thấy không thoải mái chỉ vì Ngài muốn cuộc đời chúng ta phải sống khổ sở đâu. Ngài muốn chúng ta vâng lời làm theo những điều không thoải mái hầu cho chúng ta có thể kinh nghiệm quyền năng, sự thoải mái và niềm vui – được biến hoá trở nên giống như Chúa Giê-xu! Mục tiêu của Ngài là biến hoá chúng ta trở nên những con người có tâm trí của thiên đàng luôn bám lấy Ngài như con trẻ và đầu phục Ngài trong sự thờ phượng, giống như Chúa Giê-xu đã làm. Ngài muốn kéo chúng ta thoát khỏi chỗ an toàn của bản thân và đem chúng ta đến chỗ tự do khỏi những sự thoải mái của bản ngã vì sự vinh hiển của Ngài và vì tốt cho người khác nữa, giống như Chúa Giê-xu đã làm. Khi Đức Chúa Trời tốt lành kêu gọi chúng ta sống trong những hoàn cảnh khó chịu, Ngài đang kéo chúng ta ra khỏi nơi hạnh phúc rẻ mạt và mời chúng ta bước vào một nơi đầy sự mừng rỡ — là sự vui mừng đã đặt trước mặt Ngài đặng chịu lấy thập tự giá (Hê-bơ-rơ 12:2)!

Sống bước đi bằng đức tin và sự vâng phục không phải là cuộc đời thoải mái. Nhưng là một cuộc đời trọn vẹn đầy dẫy năng quyền, sự hiện diện và sự chu cấp của Đức Chúa Trời. Ngài đang kêu gọi bạn làm gì ngày hôm nay? Ngài có đang mời gọi bạn từ bỏ lối sống xã hội tách biệt mà gia nhập một hội thánh địa phương chăng? Ngài có đang kêu gọi bạn từ bỏ chính mình và dừng xem tranh ảnh đồi truỵ chăng? Ngài có đang kêu gọi bạn lấy quyển Kinh Thánh và dành thời gian với Ngài mỗi ngày chăng? Ngài có đang kêu gọi bạn mở rộng bóp tiền của mình hay chỗ ở của mình để giúp đỡ một anh chị em đang gặp khó khăn chăng? Ngài có đang kêu gọi bạn đi đến một nơi nào đó vì cớ phúc âm — hay chỉ là vài bước ngang qua đoạn đường sắt xe lửa để sống ở một nơi ngoài rìa thành phố chăng? Cho dù Ngài đang kêu gọi bạn như thế nào, hãy cố gắng hướng đôi mắt của bạn khỏi cái giá phải trả mà tập trung vào phần thưởng: ở gần Chúa hơn, giống Đấng Christ hơn, có niềm vui nhiều hơn. Cho dù nó là gì, thì nó vẫn đáng để trả giá.

CTV. Thiên Ân
Nguồn Christian Post

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92