Dưỡng Linh

Khi Chúa Không Nhậm Lời Cầu Nguyện, Liệu Ngài Có Đang Lắng Nghe?

Oneway.vn – Cầu nguyện là một yếu tố cực kì quan trọng trong đời sống mỗi người tin theo Chúa. Đời sống và sự trưởng thành của mỗi Cơ Đốc nhân tuỳ thuộc vào mối liên hệ cá nhân giữa người đó và Đức Chúa Trời. Một trong những điều làm mạnh mẽ mối tương giao này đó chính là Sự Cầu Nguyện.

Tuy nhiên, nhiều người trong chúng ta đã cầu nguyện nhưng Chúa vẫn giữ im lặng, có vẻ như Ngài không trả lời. Sau một thời gian dài chời đợi chúng ta cảm thấy mất kiên nhẫn; vài người tự hỏi: “Chúa có lắng nghe lời cầu nguyện không?”

Có. Ngài lắng nghe lời cầu nguyện

1. Chúa biết tất cả mọi điều

Này bạn, Lời Chúa dạy chúng ta rằng Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Tri. Không có việc gì nằm ngoài tầm kiểm soát của Ngài, không có thứ gì giấu khỏi mặt Ngài. Ngài biết hết, và biết rõ mọi điều. Thi Thiên 139:1-4 chép:

1Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi, và biết tôi.

2 Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy;

Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi.

3 Chúa xét nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi,

Quen biết các đường lối tôi.

4 Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi,

Kìa, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi.”

Câu thứ 4 bày tỏ rằng Chúa biết rõ những lời chúng ta thậm chí chưa nói ra. Vì vậy, chắc chắn Ngài thấu rõ, Ngài biết trọn hết những điều chúng ta muốn cầu xin.

Hãy xem Thi thiên 38:9

Chúa ôi! các sự ao ước tôi đều ở trước mặt Chúa,

Sự rên siết tôi chẳng giấu Chúa.”

Trước khi những ước ao, nhu cầu được trình bày, Chúa đã biết tất cả rồi.

2. Chúa luôn lắng nghe lời cầu nguyện

Dựa vào những câu kinh thánh trên, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời lắng nghe lời cầu nguyện. Và Ngài đã thấu hiểu trước khi chúng ta thưa cùng Ngài. Chúa đã biết trước tư tưởng chúng ta, Ngài cũng biết những quyết định và hành động chúng ta sẽ thực hiện trong tương lại. Và chắc chắn, Chúa muốn trả lời.

Chúa lắng nghe lời cầu nguyện, kể cả những tiếng khóc sâu thẳm trong lòng của bạn. Tuy nhiên, đôi khi cách Chúa trả lời dường như không như điều chúng ta tưởng hoặc có vẻ khó hiểu.

Vấn đề không phải là Chúa không lắng nghe mà là chúng ta không đủ kiên nhẫn hoặc không  đầu phục Chúa hoàn toàn.

3. Cách Chúa đáp lời lời cầu nguyện

Chúa trả lời cầu nguyện theo nhiều cách khác nhau.

Đôi khi Ngài ban những điều chúng ta cầu xin, đặc biệt là xin theo ý muốn của Ngài

Đôi khi Ngài khước từ vì Ngài muốn ban điều tốt hơn.

Hãy suy gẫm điều này. Đức Chúa Trời không lãng tai. Ngài lắng nghe rõ rằng những điều chúng ta cầu xin và Ngài hành động theo cách của Ngài để ban cho chúng ta điều tốt nhất.

Thu Suong

Link:http://www.christiantoday.com/article/does.god.hear.my.prayers.when.he.doesnt.answer.them/105563.htm?internal_source=ct_related_news

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92