Quốc Tế

Khảo sát: Khoảng cách giữa số người Mỹ nhận mình là Cơ Đốc Nhân và số người sống theo chuẩn mực Kinh Thánh.

Oneway.vn – Chỉ có 10% người Mỹ giữ vững những niềm tin Cơ Đốc cơ bản mặc dù 70% người Mỹ xem mình là Cơ Đốc Nhân.

Một khảo sát gần đây của Viện Văn hóa và Đức Tin Hoa Kỳ cho thấy sự tương phản mạnh mẽ giữa những người sống theo nguyên tắc Cơ Đốc và những người tự xem mình là Cơ Đốc Nhân.

Bản khảo sát nhấn mạnh rằng tương đối ít người có thể trả lời các câu hỏi đơn giản về Kinh Thánh và niềm tin Cơ Đốc.

“Nghiên cứu của chúng tôi thu thập thông tin về các thái độ và hành vi liên quan đến những vấn đề thiết thực như nói dối, gian lận, trộm cắp, phim ảnh đồi trụy, bản chất của Chúa, và hậu quả của tội lỗi chưa được giải quyết”, nhà nghiên cứu George Barna, người chỉ đạo nghiên cứu cho biết.

“Đây là điều tạo nên sự khác biệt giữa tỉ lệ những người tự xem mình là Cơ Đốc Nhân – hơn 7 trên 10 người – và những người có quan niệm sống được xây dựng trên nền tảng Kinh Thánh – chỉ  1 trên 10 người – thật đáng báo động ‘

Bảng câu hỏi “Cơ Đốc giáo 101” đã được 6.000 người trả lời, được chia ra với 20 câu hỏi về niềm tin thuộc linh cơ bản và 20 câu khác về hành vi. Những câu trả lời sau đó được đánh giá trong liên hệ với nội dung Kinh Thánh và số lượng câu trả lời phù hợp Kinh Thánh được kiểm cho mỗi phiếu trả lời.

Điểm số dùng để đánh giá xem liệu người điền vào phiếu trả lời có phải là “môn đồ tích hợp” hay không – một thuật ngữ dùng để mô tả khi niềm tin được công bố của một người có ảnh hưởng đến đời sống của họ.

Để đáp lại những lời chỉ trích về việc đánh giá tính chân thật của người dân theo Cơ Đốc giáo, Barna tuyên bố: “Bất cứ khi nào bạn cố gắng đo lường thế giới quan hay quan điểm thuộc linh của người dân, bạn phải hết sức cẩn thận. Chúng tôi nhận ra rằng nghiên cứu này cung cấp một con số ước tính, chứ không phải tuyệt đối chính xác. Chỉ có Đức Chúa Trời mới biết rõ ai là một Cơ Đốc Nhân thực sự. Chỉ có Ngài biết ai là người có quan niệm sống đặt trên nền tảng Kinh Thánh. Chỉ một mình Ngài nhìn thấu những điều ở trong tâm trí và tấm lòng của mỗi con người.”

Tác giả: Harry Farley

Người dịch: Thảo Nguyên

Nguồn: http://www.christiantoday.com/article/poll.shows.huge.gap.between.number.of.americans.claiming.to.be.christian.and.number.living.biblically/105139.htm

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92