Khoa học - Tự nhiên

Khảo cổ học chứng thực cho Kinh Thánh (Phần cuối)

Oneway.vn – Ngày nay, sách Tân Ước, Hội Thánh đầu tiên và những năm đầu của Cơ đốc giáo đã được xác nhận là tài liệu lịch sử chính xác. Một lần nữa, Kinh Thánh là Lẽ Thật và chính Đức Chúa Trời là Đấng soi dẫn Lẽ Thật đó. 

Những tài liệu lịch sử chính xác

1- Các bản papyrus tìm thấy trong những con cá sấu tại Ai Cập đã chứng minh rằng Thánh Kinh Tân Ước là ghi chép chính xác về thời đại lúc bấy giờ bằng ngôn ngữ sinh hoạt hằng ngày. Những cách nói đời thường ở thời của Paul/Phao-lô cũng làm sáng tỏ phong cách viết trong các thư tín của ông.

2- Các khám phá của William Ramsay và những người kế nhiệm ông ở các nước Tiểu Á đã gây dựng tính xác thực cho Luke/Lu-ca và các tác giả của Thánh Kinh Tân Ước. Các sách bị tấn công nhiều nhất trong Kinh Thánh là các sách của Moise, sách Ezra/Ê-xơ-ra, Nehemiah/Nê-hê-mi và Luke/Lu-ca. Mỗi sách này đều đã được chứng thực bởi các nghiên cứu của các học giả uy tín.

3- Vô số các bằng chứng cho thấy sự tiếp diễn giữa các sách Tân Ước (như bản papyrus của Rylands với John/Giăng 18:31-33 trên một mặt và John/Giăng 18:37-38 trên mặt còn lại) cùng các bằng chứng từ các tác giả người Roma và những người lãnh đạo hội thánh đầu tiên.

Khảo cổ học có chứng thực cho Kinh Thánh?

Dù cho các nhà khảo cổ đang đào bới để tìm hiểu các thời kì được chép trong Kinh Thánh, chắc chắn những lẽ thật lịch sử mà Kinh Thánh chép sẽ được làm sáng tỏ. Những khám phá này không chỉ cần thiết những người học Kinh Thánh mà còn là những nhà khảo cổ trung lập, vì họ cần phải xem trọng Kinh Thánh hơn. Mong muốn làm rõ lịch sử Kinh Thánh là một mục đích tốt, nhưng không thể đạt được. Những khám phá này là các bằng chứng cho Lời Đức Chúa Trời chứ không “chứng thực cho Kinh Thánh.”

Trong số các nhà khảo cổ học có những Cơ đốc nhân nhưng chỉ là số ít. Nhiều người cho rằng họ đều có mục đích là chứng minh cho Kinh Thánh nhưng không phải như vậy. Có những học giả không hề hứng thứ với Kinh Thánh, nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ.

Vượt trên mọi sự tấn công của giới phê bình

Chúng tôi đã bác bỏ cách khẳng dịnh “Khảo cổ học chứng thực cho Kinh Thánh.” bởi nó đặt khảo cổ học cao hơn Kinh Thánh. Điều gì sẽ xảy ra nếu cuối cùng các bằng chứng khảo cổ đều có sai sót? Do đó, khảo cổ học chỉ là công cụ hỗ trợ chứ không phải là nền tảng chính.

Các chứng cớ chống lại Kinh Thánh đều phản tác dụng

Hàng ngàn điều trong Kinh Thánh không thể được chứng minh bởi bằng chứng đã mất từ lâu. Tuy nhiên, với những sự thật đã được sáng tỏ, Kinh Thánh vẫn đứng vững qua các cuộc điều tra tỉ mỉ, vượt qua mọi sự tấn công, mọi chỉ trích. Cơ sở chứng minh Kinh Thánh đúng đạt mọi tiêu chuẩn của sự thông thái. Các chứng cớ tưởng như chắc chắn chống lại Kinh Thánh đều phản tác dụng.

Lần này đến lần khác Kinh Thánh đã đúng, từ Genesis/Sáng Thế Ký đến Revelation/Khải Huyền. Genesis/Sáng Thế Ký 1-11 và thời patriarchal/phụ quyền đã được chứng minh. Các sách của Moses được viết đúng vào thời của ông, cuộc xâm chiếm của Canaan do Joshua lãnh đạo được nhiều nhân chứng ghi chép lại.

Thơ ca của David được viết bởi ông, vào thời của ông. Những ghi chép về Salomon cho thấy không còn được xem là “huyền thoại” nữa. Salomon là một tác gia lớn, một nam châm thương mại, một người lãnh đạo quyền lực – nhưng ở dưới quyền của Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã cho dân Israel thời kỳ vàng son đó.

Thời kỳ Assyria là một minh chứng lớn cho những ghi chép của Kinh Thánh khi các cung điện liên tục được tìm thấy suốt 150 năm qua.

Sự lưu đày tại Babylon được chứng minh qua nhiều thời kỳ, và Bộ luật Cyrus cho thấy rõ rằng những người phu tù có thể trở về quê hương và thờ phượng tùy theo tín ngưỡng của mình. Sách Ezra/Ê-xơ-ra và Nehemiah/Nê-hê-mi là những ghi chép chính xác về giai đoạn hậu lưu đày.

Các sách Tân Ước lần lượt được chứng thực bởi ghi chép của những nhân chứng khách quan. Các vị vua, những người lãnh đạo và quan chức được nêu rõ tên; chức danh được dùng chính xác; ranh giới địa lý và phong tục được nêu chính xác.

Thật vậy, “sự chân-thật nứt mộng từ dưới đất” (Psalm/Thi-thiên 85:11).

Khảo cổ học có liên hệ chặt chẽ với Kinh Thánh

Hiểu biết của chúng ta về giáo lý Thần học cơ bản chưa bao giờ thay đổi vì một khám phá khảo cổ nào đó. Tuy nhiên, đôi lúc chúng ta cần phải nhìn lại để xem Kinh Thánh đang thật sự bày tỏ điều gì. Những cái nhìn mới đã được khám phá dựa trên các từ ngữ dùng trong Thánh Kinh Cựu Ước và Tân Ước.

Các chức danh của những nước lân cận Israel đã được hiểu rõ hơn nhờ vào những ghi chép trên các phiến đất sét, giấy papyrus và các bảng đá.

Thánh Kinh Cựu Ước là một cuốn sách cổ và phong cách viết là của phương Tây chứ không phải phương Đông nên nó phải được hiểu dựa trên bối cảnh, theo phong cách và những biểu tượng xưa của người Do Thái. Không nên dựa trên “độ chính xác khoa học” trong thời kỳ vật chất hiện đại này.

Đôi lúc Kinh Thánh dùng ngôn ngữ rất khác thường, như cách nói mặt trời mọc. Xét về khoa học, thì trái đất mới là cái “mọc”. Kinh Thánh không phải là một cuốn sách khoa học, nhưng nó đã chạm đến các vấn đề khoa học một cách diệu kỳ và chính xác.

Chúng tôi không dùng cách nói, “Khảo cổ học chứng thực cho Kinh Thánh.” và cũng khuyên mọi người không nên dùng. Chỉ duy Kinh Thánh là tuyệt đối, khảo cổ học thì không. Nếu khảo cổ học có thể chứng thực cho Kinh Thánh, hẳn nó phải vĩ đại hơn, nhưng nó không như vậy. Kinh Thánh mang thẩm quyền của Đức Chúa Trời tối cao. Đó là Lời Chúa, và Ngài vĩ đại hơn bất kỳ điều nào khác.

Nhưng dù sao khảo cổ học cũng đã đóng góp nhiều cho việc giúp khẳng định Lời Kinh Thánh chính là sự bày tỏ của Đức Chúa Trời. Nó đã giúp làm sáng tỏ một số đoạn còn khó hiểu và giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bối cảnh, phong tục và văn hóa thời xưa. Khảo cổ học rất quan trọng cho việc học Kinh Thánh vào thời nay.

Giá trị của khảo cổ học đối với người học Lời Chúa

Khảo cổ học đã khiến nhiều học giả trân trọng Kinh Thánh hơn. Nó đã chạm đến lịch sử và văn hóa Israel cùng các nước láng giềng ở nhiều thời điểm và khiến các nhà nghiên cứu kinh ngạc bởi độ chính xác hoàn hảo.

Việc chứng minh được các tác giả của Thánh Kinh sống và viết những thông điệp này dựa trên bối cảnh tương ứng với họ cho thấy sự tiên tri của họ là đúng và đã được viết trước thời điểm xảy ra rất lâu. Hãy cùng xem 5 giá trị của ngành khảo cổ học đối với những người học Kinh Thánh:

1- Khảo cổ học xác nhận lịch sử của Thánh Kinh và cho thấy các nhân vật và sự kiện được ghi chép đều có liên hệ chặt chẽ.

Một ví dụ là Sargon, vị vua được nhắc đến trong Isaiah 20:1. Giới phê bình từng khẳng định không có sự tồn tại của ông. Nhưng rồi cung điện của ông được tìm thấy tại Khorsabad cùng một tài liệu ghi lại cuộc chiến trong sách Isaiah/Ê-sai. Một ví dụ khác là cái chết của vua Assyria, Sennacherib được ghi lại trong Isaiah/Ê-sai 37 và bởi con trai ông, Esarhaddon, người mà theo Isaiah, đã kế nghiệp ông.

2- Khảo cổ học mang ‘màu sắc địa phương’:

Cho thấy bối cảnh Kinh Thánh là xác thực. Luật pháp, phong tục, các thần và hình thức tín ngưỡng đều khớp với mô tả của Kinh Thánh. Việc Rachel ăn cắp pho tượng của cha phản ánh đúng hiểu biết về phong tục thời đó, Rachel và Leah hỏi: “Chúng tôi còn một phần chi hay là cơ-nghiệp chi nơi nhà cha chúng tôi chăng?” (Genesis/Sáng Thế Ký 31:14). Rachel biết teraphim (tượng các thần) có liên quan đến danh lợi, đó chính là phong tục thời xưa.

3- Khảo cổ học cung cấp nhiều kiến thức khác:

Khảo cổ học giúp các học viên Thánh Kinh hiểu rõ hơn về các mốc thời gian và bối cảnh. Các tác giả Kinh Thánh cho chúng ta biết tên các vua như vua của Assyria, Sennacherib và Esarhaddon, giờ chúng ta được biết nhiều hơn về họ nhờ vào các văn bản được phục hồi từ cung điện và thư viện cổ.

4- Khảo cổ học cho thấy giá trị to lớn của các bản dịch Kinh Thánh:

Nghĩa các từ và các cụm từ thường được sáng tỏ khi dăt trong đúng bối cảnh. Ví dụ, II Kings/II Các Vua 18:17 đã dùng 3 chức danh trong quân đội Assyria rất chính xác gồm tartan (chỉ huy trưởng), rabshakeh (hoàng tử trưởng) và rabsaris (hoạn quan trưởng). Nghĩa các từ này vẫn còn là một bí ẩn khi bản dịch Kinh Thánh tiếng Anh King James ra đời năm 1611.

Chỉ đến khi khai quật các cung điện Assyria, những từ này mới được hiểu đúng. Việc các chức danh này được dùng chính xác trong Kinh Thánh Cựu Ước đã gây nhiều tranh cãi cùng các ghi chép của những nhân chứng khác.

5- Khảo cổ học cho thấy sự chính xác của các lời tiên tri trong Kinh Thánh:

Lời tiên tri nghịch cùng Nineveh, Babylon và Tyre trong sách Isaiah/Ê-sai là những ví dụ điển hình. Điều quan trọng là Isaiah cùng các tiên tri khác đều hướng đến Đấng Messiah. Nhiều lần lịch sử đã được xác nhận, kể cả lời tiên tri về Chúa Jesus.

Khảo cổ học đã nhiều lần giúp tỏ bày rằng Kinh Thánh luôn luôn đúng. Các bảng đá khác ghi chép cùng một sự kiện lại thường bị méo mó. Kinh Thánh thật vượt trên hết mọi thứ khác và rất đáng tin cậy. Những ghi chép từ Kinh Thánh không thể được xem là thần thoại hay truyền thuyết. “Hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời” (Psalm/Thi-thiên 119:89)

Mối liên hệ giữa khảo cổ học và Kinh Thánh

* Tính tuyệt đối: Sự sáng thế, trận đại hồng thủy, tháp Babel, luật pháp Moses, Thi Thiên của David, lời tiên tri về Israel, sự giảng dạy của Chúa Jesus

* Phong tục: Rachel ăn cắp pho tượng, câu chuyện của Joseph, hình thức tín ngưỡng, sự tàn bão của dân Assyria, luật không thay đổi của dân Medes và Persia, điều tra dân số khi Chúa Jesus ra đời.

* Thông tin khác: Tảng đá Moabite, Jehu và tháp Black Obelisk của Shalmaneser, sự ám sát vua Sennacherib, Belshazzar đồng cai trị với cha là Nabonidus, các cuộn sách Biển Chết, các văn bản và điêu khắc khác

* Ngôn ngữ: Tiếng Hebrew, Aramaic và tiếng Hy Lạp. Các thứ tiếng khác được nói đến là tiếng Ai Cập, Canaan, Philistine, Babylon, Persia, Latin và Assyria.

* Tiên tri: Về các vùng đất và các dân cùng chính Chúa Jesus. Tính địa phương và tính xác thực của các lời tiên tri cho thấy sự độc nhất của Kinh Thánh

* Sự kiện và nhân vật cụ thể: Chiến thắng của vua Sargon với Ashdod (Isaiah/Ê-sai 20:1), cái chết của Sennacherib (Isaiah/Ê-sai 37), Nebuchadnezzar vua Babylon âm mưu chống lại Jerusalem và dân Judah, nhiều vị vua khác như Herods được xác minh (các sách Phúc Âm và Acts/Công vụ các sứ đồ), cuộc điều tra dân số thời Caesar Augustus.

Nhiều người cho rằng họ không có đủ kiến thức để nói về khảo cổ học và Kinh Thánh; hi vọng bản ghi nhớ này sẽ giúp ích.

I Peter/I Phi-e-rơ 3:15 thúc giục chúng ta “hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ”.

Đó là một mạng lệnh dành cho mọi Cơ đốc nhân!

NHVX. dịch

(Nguồn: answersingenesis.org)

<< Khảo cổ học chứng thực cho Kinh Thánh (P.2)

* Mọi thông tin phản hồi hay câu chuyện thực của chính bạn, của người thân, của tín hữu trong Hội Thánh làm chứng hoặc những người xung quanh mà bạn biết rõ; vui lòng gửi về: tintuc@oneway.vn. Chúng tôi luôn trân trọng tất cả những chia sẻ, những ý kiến đóng góp và bài vở của Quý vị!

Ban Biên Tập

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92