Khoa học - Tự nhiên

Khảo cổ học chứng thực cho Kinh Thánh (P.1)

Oneway.vn – Mọi lĩnh vực đều là bằng chứng rõ ràng rằng Đức Chúa Trời thành tín với Lời Ngài – Kinh Thánh – quyển sách được viết bằng lẽ thật với những lời tiên tri và sự mặc khải không thể xem thường. 

Chúng tôi xin được chia Kinh Thánh thành các đại cương tương ứng 3 phần loạt bài. Sau đó sẽ liệt kê 3 bằng chứng khảo cổ nổi bật, chứng minh rằng có đủ bằng cớ để đi đến kết luận rằng: Lời Đức Chúa Trời là Lẽ Thật.

Kinh Thánh có một quy tắc rằng mọi lời chứng đều phải được xác thực bởi các nhân chứng hoặc bằng chứng. Theo luật Hebrew/Hê-bơ-rơ, không ai bị kết tội mà không có chứng cứ xác thực, dù quy tắc này đã bị phá vỡ khi con người xử án Chúa Jesus.

Với Lời của Đức Chúa Trời, một quy tắc tương tự được áp dụng cho khảo cổ học hiện đại. Psalm/Thi Thiên 85:11 chép “Sự chân-thật nứt mộng từ dưới đất”, và Thi Thiên 119:89 ghi “Hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời”. Lời Chúa chắc chắn vững bền qua mọi thời đại.

Và Đức Chúa Trời luôn bảo vệ Lời Ngài, khiến Lời Chúa trở nên độc nhất, là một trong hai chiều tương giao giữa Đức Chúa Trời với loài người. Lời của loài người khiến họ khác biệt với các tạo vật khác, Lời được của Đức Chúa Trời khiến cho sự tương giao của Ngài với loài người vượt trên hết mọi sự mặc khải.

Dựa trên quy tắc “được xác thực bởi hai hoặc ba người” của Thánh Kinh, chúng ta sẽ chọn ra những bằng chứng ủng hộ sự chính xác của Lời Chúa. Trong mọi lĩnh vực luôn có bằng chứng rõ ràng: Đức Chúa Trời đứng trên Lời Ngài, và quyển sách của Ngài được viết bằng lẽ thật với những lời tiên tri và sự mặc khải không thể xem thường. Kinh Thánh là độc nhất vì nó đến từ Đức Chúa Trời.

Những tác giả xưa kia được mặc khải để ghi chép lại thông điệp của Chúa, ứng với thời của họ và xuyên suốt các thời đại khác cho đến hiện tại. Kinh Thánh được dùng cho các nghiên cứu Cơ đốc về sự mầu nhiệm của ngôn từ. Đó là cách mà Đức Chúa Trời chọn để bày tỏ ý tưởng của Ngài – là điều sâu nhiệm, không thể hiểu được nếu không có sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.

Genesis/Sáng Thế Ký 1-11

Một trong các bảng đá của Babylon thời sáng thế, Enuma Elish.

Sáng Thế Ký 1-11 là “đất gieo hạt của Kinh Thánh”, giới thiệu về Abraham/Áp-ra-ham và những giáo lý Thần học quan trọng như Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo, là Bạn hữu, là Đấng bày tỏ, đoán xét, cứu chuộc, phục hồi và tể trị. Sách là lịch sử, là bản tóm lược về thời kỳ đầu tiên.

1- Enuma Elish – là bảng đá Babylon Creation Record (bản ghi chép của Babylon thời sáng thế). Chúng tôi cũng có bảng đá Elba Creation Record (bản ghi chép của Elba thời sáng thế). Kinh Thánh rõ ràng vượt xa những bảng đá này, bởi Enuma Elish viết về các tạo vật có từ trước khi vật chất được hình thành – thế nên nó chẳng phải là tạo vật. Kinh Thánh mới là nền tảng cho sự kiện lịch sử này.

2- Bảng sử thi của Gilgamesh – kể về trận lũ lụt ở Babylon. Một lần nữa, ghi chép của Kinh Thánh lại vượt xa. Trong luận án tiến sĩ của Nozomi Osanai có so sánh giữa đại hồng thủy thời Noah/Nô-ê và sử thi Gilgamesh, “Dựa trên những bằng chứng khoa học cụ thể và đáng tin cậy có sự thống nhất với nhau, trên sự tương ứng với các ghi chép khách quan và các yếu tố tương đồng trong các trận lũ lụt khác, sách Genesis/Sáng Thế Ký có thể được xem là tài liệu lịch sử chính xác”.

3- Các đời vua tại Kish, Sumer – sống vào khoảng 10.000 đến 64.000 năm trước. Kinh Thánh là nền tảng chính xác không thay đổi, trong khi lịch sử Babylon và những ghi chép khác đã được “tô vẽ” thêm qua thời gian. Sau đó phát hiện rằng Babylon có 2 cách tính toán những con số, dựa trên một chục hoặc sáu chục. Sau khi được dịch lại dựa trên hệ thống ‘một chục’ chứ không phải ‘sáu chục’, ghi chép của họ khớp với thời gian 2.000 năm được ghi trong Kinh Thánh.

Một mảnh của bảng sử thi Gilgamesh.

Genesis/Sáng Thế Ký 11-36

Phần này bao gồm ghi chép về thời Partriarchal – thời phụ quyền – đặc biệt nhắc đến Abraham, cha của dân Hebrew.

1- Thành phố Ur/U-rơ, quê hương của Abraham đã được khai quật bởi Leonard Woolley, với nhiều bằng chứng kinh ngạc cho sự sang trọng tại nơi này thời xưa.

2- Phong tục thời Partriarchal, như trong Kinh Thánh, đã được xác thực với các bằng chứng khảo cổ tìm thấy tại Ur, Mari, Boghazkoi và Nineveh. Đó là những ghi chép từ thời bấy giờ chứ không phải sau này. “Chúng viết lại những điều do tai nghe mắt thấy”.

Vì thế, mối quan hệ giữa Abraham và người hầu Hagar/A-ga được xem xét dưới góc độ một người vợ không thể mang thai muốn cho chồng con với người hầu của mình. Trong Kinh Thánh, chúng ta thấy chính Sarah là người chủ động đề nghị với Abraham, và người hầu của bà là Hagar sẵn lòng mang thai con ông. Ngược lại Hagar sẽ được bảo đảm về kinh tế và có được uy tín cho bản thân. Chúng tôi muốn nhấn mạnh Abraham không phải người đưa ra đề nghị này trước nhưng chính vợ ông muốn theo phong tục thời bấy giờ.

Ghi chép về 5 vị vua đã chiến đấu cùng 4 vị khác (Genesis/Sáng Thế Ký 14) vô cùng thú vị, bởi tên của họ khớp với ngôn ngữ và tên thời đó.

3- Cuộc trao đổi giữa Abraham và dân Hittite/Hê-tít ở Genesis/Sáng Thế Ký 23 là có thật và đúng theo cách thương lượng của người Hittite. Dân Neo-Hittite xuất hiện sau, nhưng giữa 2 dân có sự khác biệt lớn về ngôn ngữ. Kinh Thánh rất chính xác khi gọi thế hệ trước đó là “con trai của Hatti” hay “dân Hittite.”

Thú vị thay, trong tiếng Hittite, hanakim có nghĩa là “các gia nhân đã được tập luyện” (Genesis/Sáng Thế Ký 14:14). Cụm từ này chỉ được dùng trong Kinh Thánh. Người ta tìm thấy các mảnh vỡ từ những đồ gốm sứ mà người Ai Cập đã viết lời nguyền lên, có thể đã được dùng trong các nghi lễ nguyền rủa dân ngoại. Chính văn bản của họ đã giúp định nghĩa từ trên, và nó đã được dùng đúng cách trong ghi chép của Thánh Kinh ở Genesis/Sáng Thế Ký 14.

Ur Nammu, vị vua xứ Ur, người được cho rằng đã xây dựng 1 tòa tháp nổi tiếng

Genesis/Sáng Thế Ký 37-50

Phần này nói về Joseph, con trai của Jacob và là chắt trai của Abraham. Các anh của ông đã bán ông cho người Ishmaelite, sau đó ông tiếp tục bị bán cho một quan thị vệ Ai Cập. Joseph trở nên thịnh vượng tại đất nước này, đồng thời đã giúp đỡ cho dân Israel.

1- Những chức danh nổi tiếng thời xưa ở Ai Cập như “quan thị vệ” (Genesis/Sáng Thế Ký 39:1), người “cai quản” (Sáng Thế Ký 39:4), quan “tửu chánh” và “thượng thiện” (Sáng Thế Ký 40:2), “cha Pharaoh/Pha-ra-ôn” – thật ra phải là “cha của các thần”, nhưng đó là sự nhạo báng đối với Joseph bởi ông không chấp nhận Pharaoh là hiện thân của thần mặt trời; Joseph đã “Hebrew hóa” chức danh này để không bất kính với Đức Chúa Trời – “cha Pharaoh, cai quản cả nhà người” và “trị khắp xứ Egypt” (Sáng Thế Ký 45:8) đều khớp với những đặc điểm lịch sử thời đó.

2- Lễ phong chức cho Joseph làm quan tể tướng rất giống với các nghi lễ phong tướng khác thời đó được ghi chép lại. Tên mới của ông là Zaphnath-Paaneah/Xa-phơ-nát-Pha-nê-ách, nghĩa là “người cầm giữ sự sống” (Sáng Thế Ký 41:41-45). Những thuật ngữ và nhiều phong tục Ai Cập khác cũng được ghi chép trong Kinh Thánh (như việc ướp xác và chôn cất ở đoạn 50).

3- The Dead Sea Scrolls – Cuộn giấy Biển Chết – cho thấy người trong nhà Jacob là 75, không phải 70 như trong Sáng Thế Ký 46:27. Do đó, con số 75 mà Stephen/Ê-tiên nói ở Acts/Công Vụ 7:14 là đúng. Cũng có thể đó không phải điều chỉnh, bởi khi nói đến con số 70, tác giả đã không kể đến chính Jacob, 2 vợ cả và 2 vợ lẽ của ông (theo footnote).

Exodus/Xuất Ê-díp-tô Ký đến Deuteronomy/Phục Truyền Luật Lệ Ký

Bộ luật Eshnunna được viết khoảng năm 1.900 TCN

Đây là 4 sách lịch sử còn lại do Moses viết, có thể ông được trợ giúp bởi Aaron – thầy tế lễ thượng phẩm, và Joshua – người lãnh đạo về quân sự.

1- Luật pháp của Moses được viết bởi người lớn lên dưới quyền Pharaoh, và nó vượt trội hơn các bộ luật khác như của Hammurabi – vua Babylon, bộ luật Eshnunna được tìm thấy ở gần Baghdad trong thời hiện đại.

2- Các hình thức giao ước theo luật Moses tương tự như của dân Hittite, được chứng thực bởi giáo sư George Mendenhall. Bộ luật này được thống nhất chặt chẽ, có niên đại vào khoảng năm 1.500 TCN (thời của Moses). Những ghi chép đều chỉ đến từ một tác giả, hiển nhiên đó chính là Moses. Bối cảnh đạo đức của Bộ luật không sớm hơn thời của ông như những thông tin “ném đá” ngoài lề (ví dụ những bảng đá Elba từ Syria có trước Moses bao gồm các hình phạt tội hãm hiếp).

Tôi đã vinh dự được làm việc với 2 nhà khảo cổ nổi tiếng trong 2 cuộc khai quật tại Gezer/Ghê-xe, Israel nhiều năm trước do các trường Nghiên cứu Phương đông tại Mỹ tổ chức. Cả 2 đều đưa ra những bài giảng dạy hữu ích cho 140 sinh viên qua chuyến đi.

Trong bài giảng của giáo sư Nelson Glueck, ông khẳng định: “Tôi đã đào bới suốt 30 năm với cuốn Kinh Thánh trên tay và cái bay trong tay còn lại. Về cái nhìn lịch sử, tôi chưa bao giờ thấy Kinh Thánh có một lỗi sai nào”. Là một học giả Do Thái tầm cỡ quốc tế, ăt hẳn giáo sư Glueck có ý nói về Cựu Ước, nhưng theo những gì tôi được biết, ông cũng bảo vệ cho sự chính xác của Tân Ước nữa.

Bài giảng do giáo sư George Ernest Wright từ đại học Havard, nói về hiệu lực của những gì Moses đã viết, đặc biệt là các bản giao ước. Ông cho rằng những nghiên cứu của giáo sư George Mendenhall dẫn đến kết luận mà chính ông cũng tán thành – các bản giao ước của Moses đều thống nhất với nhau, có niên đại vào khoảng năm 1.500 TCN.

Được biết thêm, trong suốt 30 năm giảng dạy, đặc biệt tại Havard của giáo sư Wright, ông nói sinh viên của mình không cần nhớ về Moses. Nhưng giờ ông biết mình sai vì ông nhận ra Moses là người trực tiếp viết ra 5 sách Lịch sử trong Kinh Thánh.

4- Sự xét đoán – 10 tai họa – cho các thần của Ai Cập (Exodus/Xuất Ê-díp-tô Ký 12:12) là những tai họa có thật, mỗi tai họa tương ứng với một vị thần Ai Cập.

Joshua/Giô-suê và Saul/Sau-lơ

Phần này bao gồm cuộc chinh phục, các quan xét và thời đầu của vương quốc.

1- Đã có xác nhận rằng các thần như Baal, Asherah và Dagan được thờ bởi các dân đúng như Kinh Thánh chép.

2- Các thành thời đó cũng đã được xác thực (như thành Hazor/Hát-so “là kinh đô của các nước này” theo Joshua/Giô-suê 11:10. Kết quả khai quật Hazor đã cho thấy diện tích rộng lớn của nó.

3- Binh khí và đầu của Saul/Sau-lơ được đặt tại 2 đền thờ ở Beth-Shan/Bết-san. Các đền thờ của dân Philistine và Canaan cũng được tìm thấy. Kinh Thánh vẫn luôn chính xác dù tưởng chừng không thể chứng minh được. (I Samuel/I Sa-mu-ên 31:9-10 và I Chronicles/I Sử Ký 10:10).

Các thần của Canaan, Baal/Ba-anh và Ashera/A-sê-ra

Vua David/Đa-vít và Vua Salomon/Sa-lô-môn

Vào thời điểm này, vương quốc Israel đã ra đời.

1- Bài ai ca của David trước cái chết của vua Saul phản ánh chính xác phong cách thơ ca lúc bấy giờ. Khám phá tại Ras Shamra (Ugarit cổ xưa tại Syria) làm rõ nhiều biểu cảm, như việc đau buồn sâu sắc thay vì “đồng-ruộng sanh sản-vật dùng làm của-lễ đầu mùa” (II Samuel/II Sa-mu-ên 1:21).

2- Theo khám phá tại thư viện Ugaritic, các bài thơ ca của David được viết vào thời ông chứ không phải thời Maccabean, tức 800 năm sau đó như nhiều nhà phê bình khẳng định. Học giả nổi tiếng William Foxwell Albright viết: “Việc cho rằng sách Psalm/Thi Thiên của David được viết vào thời Maccabean là hoàn toàn vô lý”.

3- Các thành thị thời vua Salomon là Hazor, Megiddo và Gezer (I Kings/I Các Vua 9:15) đều đã được khai quật. Solomon thậm chí còn dùng những bản thiết kế tương tự cho nhiều công trình.

Lối vào thành Gezer/Ghê-xe thuộc thời Salomon

NHVX. dịch

(Nguồn: answersingenesis.org)

Khảo cổ học chứng thực cho Kinh Thánh (P.2)>>

* Mọi thông tin phản hồi hay câu chuyện thực của chính bạn, của người thân, của tín hữu trong Hội Thánh làm chứng hoặc những người xung quanh mà bạn biết rõ; vui lòng gửi về: tintuc@oneway.vn. Chúng tôi luôn trân trọng tất cả những chia sẻ, những ý kiến đóng góp và bài vở của Quý vị!

Ban Biên Tập

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !

1 Bình luận


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92