Việt Nam

Khai Giảng Lớp Thánh Kinh Căn Bản 2015 Tại Lâm Đồng

Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 13/07/2015 tại Chi Hội Bon Rơm, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ Khai giảng lớp học Thánh Kinh Căn Bản năm 2015 cho các học viên trong tỉnh.

Hiện diện trong chương trình gồm có:

– Mục sư Kon Sa Ha Hăck – Ủy viên TLH, Mục vụ tỉnh Lâm Đồng;

– Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo đại diện chính quyền địa phương đến tham dự lễ khai giảng.

Với số lượng học viên quá lớn: 857 học viên, khóa học phải chia ra thành 3 trung tâm:

– Trung tâm Đà Lạt, lớp Ca-lép khóa III năm IV học tại nhà thờ Tin Lành Đà Lạt với 354 học viên.

– Trung tâm Bon Rơm, lớp Banaba 1 khóa IV năm II học tại nhà thờ Tin Lành Bon Rơm với 328 học viên.

– Trung tâm Kon Đố, Lớp Banaba 2 khóa IV năm II học tại nhà thờ Tin Lành Kon Đố với 175 học viên.

Bước vào chương trình, Mục sư K’Soi – Ủy viên BĐD – hướng dẫn chương trình và chào mừng quí Mục sư, Truyền đạo, các học viên, cùng các cấp chính quyền tham dự. Hội chúng tôn vinh Chúa Thánh ca: “Lớn Bấy Duy Ngài”. Mục sư Cilmup Ha Kar cầu nguyện khai lễ, tuyên bố khai mạc và giảng luận với đề tài: “Vâng giữ luật pháp Chúa”, dựa trên câu Kinh Thánh căn bản trong Thi Thiên 119:6.

Ước mong các học viên sẽ tận dụng cơ hội này để tham gia học hỏi lời Chúa hầu phục vụ Chúa cách hiệu quả hơn tại Hội Thánh địa phương. Sau đó Mục sư Cilpam Ha Lêu triển khai nội qui của khoá học.

Khoá học Thánh Kinh Căn Bản năm 2015 sẽ diễn ra trong 13 ngày (từ ngày 13/07 – 25/07/2015). Mong ước Chúa cho khoá học diễn ra một cách tốt đẹp, các học viên tiếp thu tốt bài học và nắm được cách ứng dụng trong công việc nhà Chúa.

Một số hình ảnh:

Khai Giảng Lớp Thánh Kinh Căn Bản 2015 Tại Lâm Đồng

Khai Giảng Lớp Thánh Kinh Căn Bản 2015 Tại Lâm Đồng
Quang cảnh lễ khai giảng
Khai Giảng Lớp Thánh Kinh Căn Bản 2015 Tại Lâm Đồng
Ms. K’ Soi hướng dẫn chương trình
Khai Giảng Lớp Thánh Kinh Căn Bản 2015 Tại Lâm Đồng
Ms.Cil Múp Ha Kar rao giảng Lời Chúa
Khai Giảng Lớp Thánh Kinh Căn Bản 2015 Tại Lâm Đồng
Ms. Cilpam Ha Lêu, giám thị khóa học, thông báo về nội qui của lớp học
Khai Giảng Lớp Thánh Kinh Căn Bản 2015 Tại Lâm Đồng
Quang cảnh của lớp học Banaba 1 trong ngày đầu tiên

Khai Giảng Lớp Thánh Kinh Căn Bản 2015 Tại Lâm Đồng

TTV – Lâm Đồng

Ms. Võ Đông Tiên, TĐ. Nguyễn Thiện Phước

Nguồn: HTTLVN.ORG

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92