Bạn Đọc Viết Dưỡng Linh

Jesus Christ là Cha đời đời

Oneway.vn – Kính gửi anh chị em trong Chúa. Thời gian gần đây, vì có rất nhiều giáo lý lừa dối trên mạng đã dẫn chứng Kinh Thánh và diễn giải sai lạc, chỉ trích, phủ nhận Jesus là Đấng Christ, là Cha Đời Đời, Chúa Jesus bình đẳng với Cha Thiên Thượng là Jehovah Đức Chúa Trời… Trong phạm vi bài viết này, tôi chỉ xin đơn cử vài ví dụ cũng chính từ Kinh Thánh, để anh chị em được xác tín và bình tâm bám lấy Chúa, bám lấy lời Chúa mà đi, không hoang mang, lo sợ nữa…

* Chúa Jesus là Đấng Christ

Nhưng họ cứ cố tình gọi chung chung Ngài là Chúa, là Jesus, không gọi Ngài là Đấng Christ như Ngài đã xưng nhận và Kinh Thánh chép rất rõ: “Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Bấy giờ, Đức Chúa Jesus phán cùng người rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy” (Matthew/Ma-thi-ơ 16:16-17).
Sứ đồ Giăng cũng chỉ ra rằng kẻ chối Chúa Jesus là Đấng Christ chính “là kẻ lừa dối và là anti-Christ” (kẻ chống Chúa, chống lại Đấng Christ): “Ai là kẻ nói dối, há chẳng phải kẻ chối Đức Chúa Jesus là Đấng Christ sao? Ấy đó là kẻ địch lại Đấng Christ, tức là kẻ chối Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con!” (I John/I Giăng 2:22).
* Chúa Jesus là Cha đời đời
“Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là CHA ĐỜI ĐỜI, là Chúa Bình an” (Isaih/Ê-sai 9:5)
Khi Phi-líp hỏi Cha thì Chúa Jesus bảo: “Phi-líp thưa rằng: Lạy Chúa, xin chỉ Cha cho chúng tôi, thì đủ rồi. Đức Chúa Jesus đáp rằng: Hỡi Phi-líp, ta ở cùng các ngươi đã lâu thay, mà ngươi chưa biết ta! Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha. Sao ngươi lại nói rằng: Xin chỉ Cha cho chúng tôi?” (John/Giăng 14:8-9)
* Chúa Jesus bình đẳng với Cha
“Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự” (Philippians/Phi-líp 2:6-8)
Câu Kinh Thánh chỉ rất rõ Chúa Jesus bình đẳng với Cha, nhưng chỉ vì Ngài tự hạ mình làm Con, làm tôi tớ, làm người, nên nhiều người lầm tưởng Ngài thấp hơn Cha. Tiếng Anh dùng chữ equal (bình đẳng, ngang bằng). Cha tôn Chúa Jesus lên rất cao, để mọi người tôn vinh Jesus Christ.
“Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jesus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jesus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha” (Philippians/Phi-líp 2:9-11).
Cụm từ “mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha” trong bản King James “to the glory of God the Father” – cụm từ chỉ mục đích. Tôi tin Thánh Linh khải thị cho tôi rằng: để tôn vinh Cha thì thực hiện câu trước đó – tôn cao Jesus Christ là Chúa Tể. Nói cách khác, bạn tôn vinh Cha bằng cách nào? Câu này nói rằng bạn hãy tôn vinh Jesus Christ là Chúa Tể, là Cha Đời Đời, là Chúa Bình An như ý muốn của Cha.

Tóm lại, Chúa Jesus Ngài ngang bằng với Cha, Ngài đến để hạ mình, tôn cao Cha, đó là thời đại Ngài đã sống, và giờ đây, đến thời đại Cha tôn cao lại Jesus Christ lên đúng địa vị Cha Đời Đời, Cha đã gửi Thánh Linh đến không phải để làm vinh hiển Danh Cha, cũng không phải để vinh hiển Thánh Linh, nhưng để làm vinh hiển Danh Chúa Jesus. Và khi Đức Thánh Linh giáng lâm là bắt đầu thời đại của Thánh Linh đến để tôn vinh Danh Chúa Jesus, như Chúa Jesus giới thiệu về Thánh Linh trong John/Giăng 16:14a: “Ấy chính Ngài SẼ LÀM SÁNG DANH TA”.
Các bạn thân mến, Chúa Jesus là Cha, là Đấng Christ, Ngài bình đẳng với Cha, nhưng Ngài đã hạ mình thấp hơn Cha; vì thế, Cha và Đức Thánh Linh đã nâng Ngài lên địa vị đúng Ngài là Cha, là Chúa. Do đó, bạn đừng vì sự hạ thấp của Ngài mà giữ Ngài ở vị trí Con, tôi tớ và là Anh Cả nữa, nhưng hãy tôn Chúa Jesus lên ngôi vị Cha Đời Đời, Chúa Bình An, đó cũng là ý muốn của Cha trên đời sống bạn. Và khi bạn tôn vinh Jesus Christ là Chúa, cũng có nghĩa bạn đang tôn vinh Cha theo cách Cha muốn.

Nguyện xin Đức Thánh Linh khải thị xác quyết tấm lòng bạn về lẽ thật này, để bạn vững lòng tập chú và tôn cao Chúa Jesus Christ lên đúng sự vinh hiển của Ngài. Hallelujah!

Còn kẻ chối Chúa Jesus là Đấng Chủ Tể, kẻ đó sẽ bị đoán phạt: “Vì có mấy kẻ kia lẻn vào trong vòng chúng ta là những kẻ bị định đoán phạt từ lâu rồi, kẻ chẳng tin kính đổi ơn Đức Chúa Trời chúng ta ra việc tà ác, chối Đấng Chủ tể và Chúa có một của chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ” (Jude/Giu-đe 1:4)

Nguyễn Hòa Bình

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92