Dưỡng Linh

Hy Vọng Về Một Giao Ước Mới – Giao Ước Đời Đời

Oneway.vn – Điều tuyệt vời nhất trong đức tin của Cơ Đốc nhân đó chính là nương dựa vào Đức Chúa Trời, một giao ước không thay đổi. Không phải là việc chúng ta trở nên đủ tốt hoặc cố gắng để tốt hơn. Nhưng là giao ước giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Khái niệm của giao ước được tìm thấy xuyên suốt Kinh Thánh từ Sáng-thế ký cho đến Khải huyền. Trong khi đang đọc Ê-xê-chi-ên 16 suốt buổi sáng, tôi đã được cảm động bởi phân đoạn Kinh Thánh này trình bày một cách rõ ràng về Giao ước mới là như thế nào.

Nhưng trước hết, giao ước có nghĩa là gì?

Theo nghĩa thông thường, giao ước về cơ bản có nghĩa là một thỏa thuận pháp lí, có sự ràng buộc. Khi bạn kết hôn, đưa ra một khoản vay, thuê một căn nhà, hoặc là ký vào một tài liệu, thì tức là bạn đang thiết lập một giao ước; một sự thỏa thuận trong đó cả hai phía thực hiện đều thực hiện lời hứa với nhau.

Theo nghĩa của Kinh Thánh, giao ước giữa Đức Chúa Trời và con người chứa đựng một ý nghĩa rất lớn, và hình thành nên cơ sở trong cách Đức Chúa Trời tương tác với con người. Giao ước được nhắc đến thường xuyên nhất bởi Chúa Giê-xu đó là Giao ước Môi-se. Giao ước được ban cho Môi-se ở tại núi Si-na-i, đặt ra các quy tắc về cách tuyển chọn tuyển dân của Đức Chúa Trời. Đây là nơi mà chúng ta có bảng luật pháp Mười Điều Răn. Bộ luật hướng dẫn về cách Đức Chúa Trời muốn chúng ta sống như thế nào và một đời sống không phạm tội là gì, nhưng con người không thể giữ cho đến cuối cùng được. Chính vì vậy, trong Ê-xê-chi-ên 16:59-63, Đức Chúa Trời đảm bảo một giao ước mới, tốt hơn:

59 Vì Chúa Giê-hô-va phán rằng: “Ngươi đã khinh thường lời thề mà phá hủy giao ước Ta, nên Ta sẽ đối xử với ngươi xứng với điều ngươi đã làm. 60 Tuy nhiên, Ta sẽ nhớ lại giao ước mà chính Ta đã lập với ngươi trong những ngày ngươi còn trẻ, và Ta sẽ lập với ngươi một giao ước đời đời. 61 Khi tiếp nhận các chị và em ngươi, ngươi sẽ nhớ lại đường lối mình mà hổ thẹn. Bấy giờ, Ta sẽ trao chúng cho ngươi làm con gái nhưng không dựa trên giao ước với ngươi. 62 Ta sẽ lập giao ước Ta với ngươi, và ngươi sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va.   Ngươi sẽ nhớ lại mà xấu hổ, và vì quá xấu hổ nên ngươi không còn mở miệng nói điều gì nữa khi Ta tha thứ mọi điều ngươi đã làm,” Chúa Giê-hô-va phán vậy.” (BTTHĐ)

Những gì mà chúng ta đọc trong phân đoạn Kinh Thánh này là sự toàn diện về Tin Lành: Ngay cả khi chúng ta không thể giữ theo giao ước, thì Đức Chúa Trời là Đấng thành tín vẫn nhớ đến giao ước của Ngài và sẽ ban cho chúng ta một cơ hội khác tốt hơn. Đức Chúa Trời nhớ đến giao ước cũ, và Ngài hứa sẽ thiết lập một giao ước mới, tốt hơn và kéo dài đến đời đời. Giao ước mới này được thiết lập qua chính Chúa Giê-xu ở trên thập tự giá, điều đã được nhắc đến về sự chuộc tội ở trong câu 63. Đức Chúa Trời đã hứa xuyên suốt Cựu Ước và Ngài sẽ không phá vỡ giao ước của Ngài.

Dân tộc Do Thái sẽ tiếp nhận những anh chị em khác (những người không thuộc giao ước đầu tiên với Môi-se) trên cơ sở của giao ước mới này. Đây là hình ảnh về Tin Lành của Chúa Giê-xu đã và đang được rao giảng ở mọi quốc gia, do đó tất cả mọi người trên trái đấy này đều được cứu bởi lời hứa của giao ước mới.

Giao ước mới này khác rất nhiều so với giao ước cũ. Giao ước đầu tiên thật khó để có thể giữ được, trong khi giao ước mới được thực hiện qua Chúa Giê-xu chỉ bởi đức tin và sự tin cậy của chúng ta mà thôi. Chúa Giê-xu đã làm trọn giao ước cũ để qua đức tin nơi Ngài, chúng ta có thể được đem vào lời hứa trở thành tuyển dân của Đức Chúa Trời và chắc chắn chúng ta có một vị trí tuyệt vời ở trong giao ước mới này.

Đây là sự nhân từ tuyệt vời trong giao ước mới và là đặc điểm của Cơ Đốc giáo để phân biệt với những tôn giáo khác: CHÚNG TA ĐƯỢC CỨU KHÔNG PHẢI BỞI VIỆC LÀM, NHƯNG BỞI ĐỨC TIN.

Jael

 Nguồn: http://www.crosswalk.com/blogs/jason-soroski/the-hope-of-an-everlasting-covenant.html

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92