Dưỡng Linh Giáo Dục

Hồn & linh

Oneway.vn – Hồnlinh là 2 phần quan trọng nhất mà Kinh Thánh nói về loài người. Rất dễ nhầm lẫn khi cố gắng phân biệt 2 phần này. Chẳng phải “linh hồn” vốn là một?

Linh nói đến khía cạnh phi vật chất của con người. Linh có trong con người, nhưng con người không phải là linh.

Theo Kinh Thánh, chỉ có tín hữu mới được kêu gọi đến một đời sống đầy dẫy Thánh Linh (I Corinthians/I Cô-rinh-tô 2:11, Hebrews/Hê-bơ-rơ 4:12, James/Gia-cơ 2:26), trong khi kẻ chẳng tin thì bị chết mất về phần linh hồn (Ephesians/Ê-phê-sô 2: 1-5, Colossians/Cô-lô-se 2:13). Paul/Phao-lô viết: linh đóng vai trò then chốt đối với đời sống người tin Chúa (I Corinthians/I Cô-rinh-tô 2:14, 3: 1, Ephesians/Ê-phê-sô 1: 3, 5:19, Colossians/Cô-lô-se 1: 9, 3:16). Linh là yếu tố tạo dựng mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Bất cứ khi nào từ linh được dùng là đề cập đến phần phi vật chất của con người, dùng “kết nối” với Đức Chúa Trời, và chính Ngài là Thần Linh (Jonh/Giăng 4:24).

Hồn được nhắc đến trên cả 2 khía cạnh: phi vật chất và vật chất. Con người là hồn.

Theo nghĩa cơ bản nhất, hồn có nghĩa là “cuộc sống”. Tuy nhiên, Kinh Thánh nhắc đến từ hồn với nhiều nghĩa. Một trong số đó là sự ham thích của con người đối với tội lỗi (Luke/Lu-ca 12:22-26). Bản chất của con người là tội lỗi, và phần hồn chúng ta bị ô uế bởi tội lỗi. Hồn là điều cốt yếu của thân xác, sẽ được cất đi khi thân xác chết đi (Genesis/Sáng thế ký 35:18, Jeremiah/Giê-rê-mi 15: 2).

Hồn cũng như linh, là trung tâm cho những kinh nghiệm tâm linh và cảm xúc (Job/Gióp 30:25, Psalm/Thi Thiên 43:5, Jeremiah/Giê-rê-mi 13:17). Hồn để chỉ con người cả lúc sống và khi chết.

Hồnlinh liên kết nhau, nhưng cũng có thể tách rời (Hebrews/Hê-bê-rơ 4:12). Hồn là bản chất của con người; cho biết chúng ta là ai. Linh là phần phi vật chất, để con người kết nối với Đức Chúa Trời.

 

Jane Nguyễn dịch

(Nguồn: Gotquestion.org)

 

 

* Mọi thông tin phản hồi hay câu chuyện thực của chính bạn, của người thân, của tín hữu trong Hội Thánh làm chứng hoặc những người xung quanh mà bạn biết rõ; vui lòng gửi về: tintuc@oneway.vn. Chúng tôi luôn trân trọng tất cả những chia sẻ, những ý kiến đóng góp và bài vở của Quý vị!

Ban Biên Tập

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92