Việt Nam

Hội Thao Truyền Giảng Tại Sông Dinh – Tỉnh Bình Thuận

Vào lúc 14 giờ ngày 25/10/2016, Mục vụ thể thao tỉnh Bình Thuận kết hợp với Ban Truyền giảng HT Sông Dinh đã tổ chức buổi hội thao cho các trung tráng niên thuộc HT Sông Dinh, HT Phúc Âm cùng một số thân hữu được mời, tại khu trang trại của một Chấp sự của HT Sông Dinh.

Góp phần vào chương trình có:

– MsNc Nguyễn Văn Hoàng – Đặc trách MVTT tỉnh – QN Hội Thánh Sông Dinh;

– Mục sư Mai Hồng Sơn, MsNc Dương Minh Thành, TĐ Nguyễn Phục Hưng, anh Nguyễn Bình Hậu (Ban Điều hành MVTT tỉnh);

– Khoảng 130 người, bao gồm các thân hữu.

Chương trình sinh hoạt diễn ra với chủ đề “Nước Thiên đàng”, qua các tiết mục vui chơi, thân hữu sẽ hiểu được ý nghĩa phần nào của 4 đoạn Kinh Thánh liên quan:

1. Đức tin nhận lãnh nước thiên đàng (Giăng 7:37-38)

2. Đường hẹp dẫn đến thiên đàng (Mat 7:13-14)

3. Giá phải trả để được vào nước thiên đàng (Lu 9:23)

4. Những thách thức trên đường về thiên đàng (Công 14:22)

Cảm tạ Chúa, qua các trò chơi và các thông điệp đến từ các tôi tớ Chúa, những người tham gia hiểu rõ hơn về nếp sống Cơ Đốc nhân, các thân hữu được biết về nước thiên đàng.

Một số hình ảnh:

Hội Thao Truyền Giảng Tại Sông Dinh – Tỉnh Bình Thuận Hội Thao Truyền Giảng Tại Sông Dinh – Tỉnh Bình Thuận Hội Thao Truyền Giảng Tại Sông Dinh – Tỉnh Bình Thuận Hội Thao Truyền Giảng Tại Sông Dinh – Tỉnh Bình Thuận Hội Thao Truyền Giảng Tại Sông Dinh – Tỉnh Bình Thuận Hội Thao Truyền Giảng Tại Sông Dinh – Tỉnh Bình Thuận Hội Thao Truyền Giảng Tại Sông Dinh – Tỉnh Bình Thuận Hội Thao Truyền Giảng Tại Sông Dinh – Tỉnh Bình Thuận Hội Thao Truyền Giảng Tại Sông Dinh – Tỉnh Bình Thuận Hội Thao Truyền Giảng Tại Sông Dinh – Tỉnh Bình Thuận Hội Thao Truyền Giảng Tại Sông Dinh – Tỉnh Bình Thuận Hội Thao Truyền Giảng Tại Sông Dinh – Tỉnh Bình Thuận

TTV. MsNc Phan Chu

Nguồn: HTTLVN.ORG

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92