Việt Nam

Hội Thánh Lời Sự Sống Tại Cần Thơ – Một Chặng Đường Mới

Thời gian qua, Hội thánh Lời Sự Sống tại Cần Thơ đã có những bước đột phá và đang chuyển sang một giai đoạn mới trong công việc Chúa tại đây. Với sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, Hội thánh ngày một phát triển hơn.

Nhìn lại thời gian đã qua, với sự có mặt của Hội thánh, nhiều người dân đã biết đến Chúa, được cứu và trở thành môn đồ của Ngài.

Hiện nay, Hội thánh đã nhóm lại ổn định hàng tuần và đang trên đà phát triển. Tin rằng, Hội thánh không chỉ phát triển mạnh ở địa phương mà sẽ còn lan rộng sang các tỉnh thành khác. Như Lời Chúa nói: “Phàm bàn chân con đạp đến đâu thì Ta sẽ ban cho con xứ đó.

Một vài hình ảnh trong Hội thánh thời gian vừa qua:

Hội Thánh Lời Sự Sống Tại Cần Thơ – Một Chặng Đường Mới Hội Thánh Lời Sự Sống Tại Cần Thơ – Một Chặng Đường Mới Hội Thánh Lời Sự Sống Tại Cần Thơ – Một Chặng Đường Mới Hội Thánh Lời Sự Sống Tại Cần Thơ – Một Chặng Đường Mới Hội Thánh Lời Sự Sống Tại Cần Thơ – Một Chặng Đường Mới Hội Thánh Lời Sự Sống Tại Cần Thơ – Một Chặng Đường Mới Hội Thánh Lời Sự Sống Tại Cần Thơ – Một Chặng Đường Mới Hội Thánh Lời Sự Sống Tại Cần Thơ – Một Chặng Đường Mới

MS Đào Văn Nhiều

Nguồn: loisusong.net

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92