Dưỡng Linh

Hội thánh không nên chỉ quan tâm đến nhu cầu thuộc linh

Oneway.vn – Theo bạn, nhiệm vụ chính của Hội thánh là gì? Tôi đã nghe vài nhà lãnh đạo Hội thánh nói như vầy. Có lẽ bạn cũng đã từng nghe.

“Hãy để Hội thánh thực hiện nhiệm vụ của một hội nên thánh”.

“Hội thánh chúng ta chỉ tập trung vào việc rao giảng phúc âm và xây dựng hội thánh”

“chúng ta không để bị xao lãng bởi những điều trần tục như các việc làm mà tổ chức phi chính phủ đang làm”.

Những câu trên nghe có vẻ phải. Đáng tiếc, chúng không nằm trong những điều Chúa Giê-xu truyền dạy.

Khi tôi sống tại Vancouver, Canada một Hội thánh địa phương bị đe doạ vì hành động phân phát thức ăn cho những người vô gia cư. Là một nhà thờ hợp pháp, có đăng kí đàng hoàng, Chính phủ cho rằng họ nên làm những việc như: giảng đạo, thờ phượng và có các bữa tiệc thông công với nhau. Nói cách khác, hội thánh chỉ hoạt động trong một khía cạnh nhỏ,  và không phá rối nguyên trạng trong thành phố.

Thay vào đó, hội thánh đã đem vấn đề này lên toà và dành phần thắng với chủ trương tiếp trợ cho nhưng người nghèo là nhiệm vụ trung tâm của Hội thánh.

Tôi vui mừng vì họ đã làm theo điều mà Chúa dạy và Hội thánh đầu tiên thực hiện. Thực ra, theo sự hiểu biết của tôi, giúp người nghèo khó là một cách để thờ phượng Chúa, đặc biệt khi chúng ta nhơn danh Chúa mà làm. Chúa phán: “…hễ các người đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy.” (Ma-thi-ơ 25:40)

Chúa Giê-xu rất quan tâm đến các khía cạnh của đời sống hằng ngày, từ các mối quan hệ đến nhu cầu kinh tế, từ cá nhân đến tập thể.

Nếu bạn vẫn không hoàn toàn đồng ý, dưới đây là lí do Hội thánh không nên bị xúi dục cắt bỏ nhiệm vụ vốn có và chỉ chú tâm vào nhiệm vụ “thuộc linh”.

Chúa Giê-xu không chỉ tập trung vào nhu cầu “thuộc linh”.

Chúa không giới hạn mạng lệnh trên đất bởi những điều gọi là “thuộc linh”. ( tôi đặt từ “thuộc linh” trong ngoặc kép, bởi vì mọi thứ điều có ngụ ý thuộc linh. Nhưng nó không được các nhà lãnh đạo Hội thánh sử dụng theo ý nghĩa vốn có đó.)

Chúa Giê-xu rất quan tâm đến các khía cạnh của đời sống hằng ngày, từ các mối quan hệ đến nhu cầu kinh tế, từ cá nhân đến tập thể.

Ví dụ: (chỉ trích dẫn vài ý)

– Chúa quở trách nhà lãnh đạo vì bóc lột người nghèo khó. (Lu-ca 20:47)

– Ngài thách thức các qui luật, giáo điều, thứ mà đang gạt bỏ con người một bên. (Giăng 5:8-10).

– Chúa dạy dỗ nhiều về tiền bạc và khích lệ người theo Ngài ban cho cách rộng rãi. (Lu-ca 10:20).

– Ngài thường dạy dỗ về việc chào đón những người bần cùng vào nhà. (Lu-ca 14:13).

– Thậm chí Ngài cùng các môn đồ còn thành lập quỹ xoá đói giảm nghèo để họ có thể giúp đỡ những người thiếu thốn. (Giăng 13:29)

Một câu chuyện được biết đến rộng rãi nhưng không được thực hành ngày nay đó là, Chúa Giê-xu đi đến bàn làm việc của người thâu thuế gian lận, kẻ luôn bóc lột dân nghèo. Rõ ràng, Ngài không buộc mình chỉ với nhưng thứ gọi là “thuộc linh”.

Tôi muốn nói rằng, Chúa yêu mến sự công bằng. đó là lí do Ngài bảo các nhà lãnh đạo Hội thánh đừng bỏ quên sự công bằng và sự thương xót, đó là điều quan trọng hơn các điều luật. (Ma-thi-ơ 23:23)

Hội thánh đầu tiên không chỉ tập trung vào nhu cầu “thuộc linh”.

Chúa không giới hạn mình vào nhu cầu tâm linh, nhưng có lẽ Ngài đáp ứng các nhu cầu khác để thu hút họ đến nhu cầu chính yếu – lời Chúa! Và đó là những điều chúng ta, Hội thánh nên làm đúng không? – Sai.

Những việc làm công bằng hay cách cư xử yêu thương không bao giờ được lạm dụng như là cách hấp dẫn để để lôi kéo sự tập trung vào sứ điệp thuộc linh. Chúa muốn dành vị trí là Vua. Vua của mọi loài, mọi thời đại. tôi xác nhận rằng, Hội thánh đầu tiên được dạy trực tiếp từ chính Chúa đã không hiểu sai về mạng lệnh của mình, không giới hạn mình với nhưng điều “thuộc linh”. Trên thực tế, họ đã bán đi gia sản mình có để giúp người nghèo khó hơn. (Công vụ 2:45

Hội thánh đầu tiên xoay xở để xoá bỏ nạn nghèo, vượt lên trên sự bất công (Công vụ 4:35). Khi sai phái Phao lô và Banaba, họ đã nhấn mạnh không được bỏ lơ nhu cầu của người nghèo.

“Các người ấy chỉ dặn dò tôi phải nhớ đến kẻ nghèo nàn, là điều tôi cũng đã ân cần làm lắm.” (Galati 2:10)

Phúc âm không chỉ  dạy về “thuộc linh” mà thôi.

Bây giờ tôi muốn bạn tháo gỡ lí luận thần học bạn đang có. Chúa giảng phúc âm suốt chức vụ. Tuy nhiên, việc này diễn ra trước sự chết, sống lại của Ngài. Vậy thì Phúc âm thực sự rao báo là gì? Hãy suy gẫm nào. Nếu Phúc âm chỉ là về việc Chúa hi sinh trên thập tự vì tội  lỗi loài người và rồi sống lại thì Chúa đã rao giảng về điều này như thế nào?

Rất rõ ràng, Chúa đã không rao giảng theo cách chúng ta đang làm.

2000 năm trước, Chúa đã dạy: trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời.

Thì sao? Các nhà lãnh đạo Cơ Đốc Nhân không dạy dỗ cùng một thông điệp với Chúa. Nếu Chúa chỉ đến để chết thì tại sao Ngài không chết lúc vua Hê-rốt ra sắc lệnh giết các đứa bé dưới 2 tuổi? Như vậy có lẽ Chuá không hao phí hơn 30 năm bị đối xử không ra gì. Hoặc, tại sao Chúa không cho phép đoàn dân ném mình xuống vách núi ngay từ lúc đầu Ngài bắt đầu chức vụ. Tại sao phải chịu khổ đi bộ đây đó giảng đạo cùng 12 tên môn đồ hay than vãn trong suốt hơn 3 năm?

Sự thật là, Chúa đến không chỉ để chịu chết. Ngài đến để sống và dạy con người ta cách sống. Ngài đến để rao báo Phúc âm-Tin Lành-về vương quốc đời đời. Phúc âm đó là tin lành cho những người nghèo. (Lu-ca 4:18) “…Đức Chúa Giê-xu đến xứ Ga-li-lê, giảng tin lành của Đức Chúa Trời” (Lu-ca 1:14)

“Đức Chúa Giê-xu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời, và chữa lành các thứ tật bịnh.” (Ma-thi-ơ 9:35)

“Nhưng Ngài phán cùng họ rằng: Ta cũng phải rao Tin lành của nước Đức Chúa Trời nơi các thành khác; vì cốt tại việc đó mà ta được sai đến’’.  (Lu-ca 4 :43)

Phúc âm là nước Trời mà đỉnh điểm là sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu. Đó là vương quốc mà thực sự có những tin tức tốt lành về thể chất, xã hội, chính trị, và cả tâm linh cho tất cả mọi người, đặc biệt là người nghèo khổ.

Đó chính là điều Chúa dạy qua lời giảng và cách sống của Ngài. Tôi yêu mến sự tự do thuộc linh mà Chúa mang đến thông qua cây thập tự. Sự chết Ngài chịu đã đắc thắng cái chết và tội lỗi. Hành động hi sinh trên thập tự cũng đã hoàn tất mọi lời dạy dỗ hãy yêu kẻ thù, hi sinh cho nhau.

Điều đó cho thấy thật vô lí nếu chúng ta tách rời sự dạy dỗ của Ngài qua câu nói “chỉ tập trung vào Phúc âm thôi”.Nhà thần học Scott McKnight  nói: “Phúc âm không phải chỉ về sự đóng đinh mà thôi, nhưng đó là tất cả về Chúa Giê-xu-Vị vua của cả thế giới, Về cuộc đời của Ngài, lời Ngài dạy, hành động, sự chết, sự sống lại và thăng thiên.

Ngay từ lúc đầu, tôi có đặt câu hỏi: nhiệm vụ chính của Hội thánh là gì?.

2000 năm trước Chuá đã trả lời rồi: tìm kiếm nước Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 6:33). Đó chính là nhiệm vụ chính. Đừng để bất cứ ai bảo bạn rằng nhiệm vụ của Hội thánh chỉ giới hạn vào những điều thuộc về tâm linh.

 Thu Suong

Nguồn: http://www.relevantmagazine.com/god/no-church-shouldnt-just-care-about-spiritual-things

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92